Despre program

Programul de studii universitare de master, “Management si Logistica in Transporturi”, este un program de studii in oferta educationala a Facultăţii de Navigație și Transport Naval și asigură formarea şi perfecţionarea specialiştilor din sectorul de transporturi și logistică, respectiv pentru unele nevoi parţiale ale domeniilor conexe (inginerie navală, ingineria mediului, inginerie şi management), pe plan local şi naţional, prin învăţământ universitar construit pe criteriile de performanţă ale sistemului european.

 

Programul de studii universitare de master “Management si Logistica in Transporturi” urmareste asigurarea profesionalizarii inginerilor pentru a dobândi competenţe în managementul activităților de transport și în optimizarea activităților logistice, având cunoştinţe inginereşti şi manageriale complexe, pe parcursul a doi ani de studii, in limba romana si in regim de program de studii cu frecventa.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Managementul proiectelor
 • Operarea navelor speciale
 • Concepte avansate în arhitectură navală
 • Corespondența comercială
 • Transport multimondial
 • Organizarea voiajului
 • Management și administrarea navei
 • Managementul informației de navigație
 • Controlul portului și statului de pavilion
 • Navigație și manevra navei în condiții speciale
 • E-shipping
 • Culte
 • cultură și civilizație
 • Metodologia cercetării
 • Tehnici avansate de operare și depozitare a mărfurilor
 • Reglementări internaționale în domeniul transporturilor
 • Etică și integritate academică
 • Eficiența investițiilor în transporturi
 • Practică profesională
 • Practică pentru elaborarea lucrării de disertație
 • Elaborarea lucrării de disertație
 • Susținerea lucrării de disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Navigație și Transport Naval

Facultatea de Navigaţie şi Transport Naval şi-a asumat misiunea de a promova un învăţământ tehnic superior de profil larg, flexibil, interactiv şi continuu, conform cu exigenţele învăţământului european şi mondial, conservând tradiţiile academice naţionale. Misiunea Facultăţii de Navigaţie şi Transport Naval este aceea de a genera şi transfera cunoaştere către societate formând specialiştii de mâine din domeniul transportului maritime şi multimodal şi constituinde-se într-un promoter consecvent al soluţiilor innovative si creative pentru dezvoltarea regional şi europeană a transporturilor. Facultatea de Navigaţie şi Transport Naval va acorda o nevoie sporită nevoilor de învăţare, de motivare, de consiliere şi de orientare adecvată a studentului şi a conturării traseului academic individual. Totodata facultatea va dezvolta cu continuitate programe de educaţie pe tot parcursul vieţii care vor urmări atragerea unui număr cât mai mare de cursanţi, plasându-se în acest fel în poziţia celui mai important furnizor de formare profesională pentru domeniile de referinţă.

Str. Mircea cel Bătrîn, Nr. 104

Informatii despre Universitatea Maritimă din Constanţa

Universitatea Maritimă din Constanța este o instituție de învățămînt superior de stat, acreditată, cu o ofertă educațională orientată spre domeniul de marină și navigație coroborat cu domenii conexe cum ar fi inginerie economică, ingineria mediului și ingineria electronică.

Misiunea UMC este: 

 • să ofere programe de studii performante pe toate ciclurile pregătirii universitare şi postuniversitare, pentru a pregăti specialişti necesari activităţilor de transport maritim si activitatilor conexe acestora și de a derula activităţi de cercetare în domeniile ştiinţifice asociate, cu accent pe recunoaşterea competiţiei ca factor de progres şi pe managementul calităţii ca instrument al perfecţionării continue a procesului de învăţământ şi de cercetare;
 • sa promoveze educaţia şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formarea iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul valorilor universale;
 • sa contribuie la dezvoltarea locală, regională şi naţională prin implicarea membrilor comunităţii academice la nivel social, economic şi cultural.

La nivelul de dezvoltare actual, Universitatea Maritimă din Constanţa se poate considera una din marile universităţi de marină din Europa şi, având în vedere istoria sa scurta de 22 de ani, vom considera în următorii ani dimensionarea sa internaţională şi antreprenorială.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Str. Mircea cel Bătrîn, Nr. 104
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Maritimă din Constanţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer