Despre program

În contextul actual al integrării europene a ţării noastre se conturează două priorităţi economice majore şi anume: utilizarea eficientă a resurselor energetice şi reducerea impactului ecologic negativ al proceselor industriale. Specializarea Energetică Industrială are ca misiune prioritară, formarea de ingineri energeticieni pentru întreprinderile de producere, distribuţie şi utilizare a energiei. Aptitudinile profesionale ale absolvenţilor vor răspunde cerinţelor industriei energetice în general, sectorului de energetică nucleară în particular, atât la nivel naţional cât şi la nivel mondial.

Domeniu de licenta/master
Inginerie energetică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Analiză matematică
 • Matematici speciale
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Grafica asistata de calculator
 • Fizică
 • Materiale în ingineria energetică
 • Tehnologia materialelor
 • Mecanică
 • Limbă străină
 • Chimie
 • Economia întreprinderii
 • Etică și integritate academică
 • Educație fizică și sport
 • Bazele termodinamicii tehnice
 • Rezistenţa materialelor
 • Mecanica fluidelor
 • Electronică
 • Mașini hidraulice
 • Energetică generală
 • Bazele electrotehnicii
 • Practică
 • Limbă străină
 • Educație fizică și sport
 • Organe de mașini
 • Metoda elementului finit
 • nformatică aplicată
 • Metode numerice
 • Cercetări operaţionale
 • Tehnici de optimizare în energetică industrială
 • Discipline facultateive (Limba engleză tehnică
 • Informatică industrială)
 • Mașini și acționări electrice
 • Drept și legislație în energetică
 • Măsurarea mărimilor electrice și neelectrice
 • Echipamente electrice
 • Legislaţie industrială
 • Surse regenerabile de energie
 • Sisteme de achiziție de date în energetică
 • Instalaţii de pompare şi ventilare
 • Utilizarea energiei apelor și folosințe complexe ale apelor
 • Teoria reglării automate
 • Transfer de căldură și masă
 • Producerea energiei electrice şi termice în CET
 • Turbomaşini
 • Practică de specialitate
 • Surse regenerabile de energie
 • Tehnici de inteligenţă artificială
 • Rețele electrice
 • Management
 • Utilizarea energiei termice
 • Utilizarea energiei electrice
 • Stații și posturi de transformare
 • Echipamente și instalații termice
 • Transportul agenților energetici
 • Elaborarea lucrării de diplomă Practică elaborare lucrare de diplomă
 • Automatizări și protecții industriale
 • Instalații frigorifice și protecții industriale
 • Centrale nuclearoelectrice
 • Inginerie şi tehnologia centralelor nucleare Controlul şi conducerea
 • Controlul şi conducerea CNE
 • Discipline facultative (Tehnologii inteligente in producerea
 • transpotul si distributia energiei electrice
 • Bilanţuri termoenergetice)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Inginerie Mecanică

Facultatea de Mecanică a fost înfiintată în anul 1949 sub denumirea de Institutul de Mecanică și în anul 1956, împreună cu Institutul de Silvicultură, au format Institutul Politehnic din Brașov. În anul 2003, ca urmare a noilor specializări înființate, facultatea își schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Mecanică.

Activitatea de cercetare în domenii inginerești fundamentale și aplicative se desfășoară în laboratoare moderne și performanțe de specialitate precum și în două centre de cercetare. De asemenea, facultatea dispune de un Service auto modern.

Facultatea de Inginerie Mecanică întreține numeroase relații de colaborare cu instituțiile similare din țară precum și, prin intermediul programelor internaționale, cu numeroase țări europene ca: Germania, Franța, Anglia, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Grecia, Marea Britanie, Ungaria, Moldova, țări în care studenții pot beneficia de burse pentru formare și specializare.

Str. Politehnicii nr.1, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Ovidius" din Constanţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer