Navigație și transport maritim și fluvial (în limba engleză)

Despre program

Transportul naval (maritim şi fluvial) are rol esenţial pentru domeniul transportului românesc, beneficiind în spaţiul geografic dobrogean de porturi maritime (Constanţa, Mangalia, Midia, Sulina) şi porturi fluviale (Tulcea, Brăila, Galaţi) cit si conexiunea cu Europa Centrală prin intermediul Canal Dunărea-Marea Neagră- Main Rin cit și poarta maritimă pentru bazinul asiatic ceea ce duce la cresterea unui flux de mărfuri la nivel mondial.

Pentru profilul programului studii universitare de licenţă NAVIGAȚIE ȘI TRANSPORT MARITIM ȘI FLUVIAL, absolvenţii acestei specializări prezintă un deosebit interes în sfera companiilor de crewing în shippingul internaţional şi nu în ultimul rând al Şantierelor Navale din Constanţa, Mangalia şi Tulcea, cel din urmă şantier care şi-a orientat activitatea din ultimii ani, cu exclusivitate spre producţia de nave specializate pentru industria offshore și nave destinate pentru transportul pe ape interioare. Planurile de învăţământ şi programele analitice ale programului studii universitare de licenţă NAVIGAȚIE ȘI TRANSPORT MARITIM ȘI FLUVIAL, care este inclus în structura Universităţii Maritime din Constanţa, sunt adaptate cerinţelor sistemului de învăţământ European şi internaţional. Putem estima că absolvenţii specializării de studii universitare de licenţă NAVIGAȚIE ȘI TRANSPORT MARITIM ȘI FLUVIAL vor fi încadraţi cu contracte de muncă legale, pe posturi corespunzătoare specializării, într-un procentaj majoritar, care va depăşi 85% în condiţiile unei evoluţii normale a mediului economic şi a pieţei forţei de muncă pe plan naţional şi european.

Limba de predare
Engleza
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențiala
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Fizică
 • Chimie
 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic și infografică
 • Limba engleză maritimă
 • Navigație estimată și costieră I și II
 • Analiză matematică I
 • Educație fizică și sport
 • Practică
 • Termodinamică (disciplină opțională 1)
 • Mașini termice (disciplină opțională 1)
 • Matematici speciale
 • Metode numerice
 • Mecanică
 • Electrotehnică și mașini electrice
 • Meteorologie și hidrologie marină
 • Teoria
 • construcția și vitalitatea navei
 • Colreg
 • Manevra navei
 • Astronomie și navigație astronomică I și II
 • Engleză maritimă
 • Educație fizică și sport
 • Elemente de comunicare la bordul navei
 • Antreprenoriat în transportul maritim
 • Exploatarea sistemelor portuare
 • Aparate electrice de navigație (disciplină optională 1)
 • Echipamente radiolocație și radioelectrice (disciplină optională 1)
 • Elemente de inginerie mecanică (disciplină optională 2)
 • Rezistența mecanismelor și organe de mașini (disciplină optională 2)
 • Hidrodinamica și teoria valurilor (disciplină optională 3)
 • Mecanica fluidelor (disciplină optională 3)
 • Teoria
 • construcția și vitalitatea navei
 • Electronică și automatizări
 • Transport naval și sustenabilitatea navei
 • Management și comunicare
 • Colreg
 • Navigație electronică
 • Navigație radar
 • Teoria și tehnica transportului maritim I și II
 • Managementul echipei de cart
 • Drept maritim internațional
 • Stabilitate și asieta
 • ECDIS
 • Engleză maritimă
 • GMDSS (disciplină opțională 1)
 • Operare AIS (disciplină opțională 1)
 • Convenții și organizații maritime internaționale (disciplină opțională 2)
 • Regulamentul comunitar privind transportul maritim (disciplină opțională 2)
 • Navigația în condiții speciale (disciplină optională 3)
 • Navigația în zone polare (disciplină opțională 3)
 • Navigația ortodromică (disciplină optională 4)
 • Porturi
 • rute și relații de transport naval (disciplină optională 4)
 • Practica la bordul navelor
 • Practica pentru elaborarea lucrării de licență
 • Instalații navale
 • Conducerea și administrarea navei
 • Asigurări maritime
 • Drept maritim
 • Teoria și tehnica transportului maritim I și II
 • Exploatarea comercială a navei maritime
 • Navigație estimată și costieră I și II
 • Planificarea și executarea voiajului
 • Engleză maritimă
 • Mașini navale (disciplină opțională 1)
 • Mașini navale și ecologie marină (disciplină opțională 1)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Navigație și Transport Naval

Facultatea de Navigaţie şi Transport Naval şi-a asumat misiunea de a promova un învăţământ tehnic superior de profil larg, flexibil, interactiv şi continuu, conform cu exigenţele învăţământului european şi mondial, conservând tradiţiile academice naţionale. Misiunea Facultăţii de Navigaţie şi Transport Naval este aceea de a genera şi transfera cunoaştere către societate formând specialiştii de mâine din domeniul transportului maritime şi multimodal şi constituinde-se într-un promoter consecvent al soluţiilor innovative si creative pentru dezvoltarea regional şi europeană a transporturilor. Facultatea de Navigaţie şi Transport Naval va acorda o nevoie sporită nevoilor de învăţare, de motivare, de consiliere şi de orientare adecvată a studentului şi a conturării traseului academic individual. Totodata facultatea va dezvolta cu continuitate programe de educaţie pe tot parcursul vieţii care vor urmări atragerea unui număr cât mai mare de cursanţi, plasându-se în acest fel în poziţia celui mai important furnizor de formare profesională pentru domeniile de referinţă.

Str. Mircea cel Bătrîn, Nr. 104

Informatii despre Universitatea Maritimă din Constanţa

Universitatea Maritimă din Constanța este o instituție de învățămînt superior de stat, acreditată, cu o ofertă educațională orientată spre domeniul de marină și navigație coroborat cu domenii conexe cum ar fi inginerie economică, ingineria mediului și ingineria electronică.

Misiunea UMC este: 

 • să ofere programe de studii performante pe toate ciclurile pregătirii universitare şi postuniversitare, pentru a pregăti specialişti necesari activităţilor de transport maritim si activitatilor conexe acestora și de a derula activităţi de cercetare în domeniile ştiinţifice asociate, cu accent pe recunoaşterea competiţiei ca factor de progres şi pe managementul calităţii ca instrument al perfecţionării continue a procesului de învăţământ şi de cercetare;
 • sa promoveze educaţia şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formarea iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul valorilor universale;
 • sa contribuie la dezvoltarea locală, regională şi naţională prin implicarea membrilor comunităţii academice la nivel social, economic şi cultural.

La nivelul de dezvoltare actual, Universitatea Maritimă din Constanţa se poate considera una din marile universităţi de marină din Europa şi, având în vedere istoria sa scurta de 22 de ani, vom considera în următorii ani dimensionarea sa internaţională şi antreprenorială.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Str. Mircea cel Bătrîn, Nr. 104
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Maritimă din Constanţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer