Despre program

Specializarea Autovehicule Rutiere a fost creată ca urmare a necesităţii pregătirii viitorilor ingineri mecanici într-un domeniu competitiv şi extrem de dinamic al activităţii economice actuale. Titlul obţinut de absolvenţi la finalizarea studiilor universitare este compatibil cu cerinţele procesului european de formare academică în domeniul automobilului, iar inserţia candidaţilor pe posturi de profil este garantată de cererea tot mai mare a agenţilor economici din domeniu. Se asigură astfel integrarea inginerilor absolvenţi ai specializării Autovehicule Rutiere în activităţi legate de producţia, vânzarea, exploatarea şi întreţinerea autovehiculelor rutiere, distribuţia pieselor de schimb, asigurări auto sau organizarea fluenţei transporturilor terestre în contextul unei dezvoltări durabile.

Domeniu de licenta/master
Ingineria autovehiculelor
Specializare
Autovehicule rutiere
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Analiză matematică
 • Geometrie descriptivă
 • Ştiinţa și ingineria materialelor
 • Fizică
 • Chimie
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Limbi moderne
 • Educaţie fizică şi sport
 • Matematici speciale
 • Desen tehnic
 • Tehnologia materialelor
 • Mecanică
 • Bazele ingineriei autovehiculelor
 • Mecanică
 • Electrotehnică
 • Control dimensional şi măsurători tehnice
 • Mecanica fluidelor
 • Economie generală
 • Rezistenţa materialelor
 • Infografică – AutoCAD
 • Limbi moderne
 • Educaţie fizică şi sport
 • Termotehnică
 • Organe de maşini
 • Acţionări hidraulice şi pneumatice
 • Electronică aplicată
 • Vibraţii mecanice
 • Mecanisme
 • Practică de domeniu
 • Organe de maşini
 • Procese şi caracteristici ale motoarelor cu ardere internă
 • Procese şi caracteristici ale motoarelor cu ardere internă proiect
 • Combustibili
 • lubrifianţi şi materiale speciale pentru autovehicule
 • Metoda elementului finit
 • Proiectare asistată de calculator
 • Echipament electric şi electronic al autovehiculelor
 • Dinamica autovehiculelor
 • Calculul şi construcţia motoarelor cu ardere internă
 • Calculul şi construcţia motoarelor cu ardere internă proiect
 • Calculul şi construcţia autovehiculelor
 • Controlul automat al sistemelor autovehiculelor
 • Materiale și tehnologii neconvenționale
 • Tribologie
 • Combustibili alternativi
 • Managementul activităților tehnico-economice
 • Practică de specialitate
 • Discipline facultative (Conducerea automobilului (categoria A,B,C)
 • Antreprenoriat
 • Discipline facultative (Managementul riscurilor în domeniul securității și sănătății în muncă)
 • Calculul şi construcţia autovehiculelor
 • Diagnosticarea autovehiculelor
 • Sisteme auxiliare ale autovehiculelor
 • Mecatronica automobilului modern
 • Fabricarea şi repararea autovehiculelor
 • Elaborarea proiectului de diplomă
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Discipline opționale (Caroserii şi structuri portante/Tractoare și autovehicule speciale
 • Caroserii şi structuri portante/Tractoare și autovehicule speciale proiect
 • Marketing şi asigurări în domeniul autovehiculelor rutieret / Tranzacţii de automobile
 • Comunicare / Protectia mediului/Etică și integritate academică
 • Incercarea şi omologarea autovehiculelor / Mentenanţa autovehiculelor
 • Logistică şi optimizarea transporturilor rutiere/ Transporturi intermodale
 • Dinamica accidentelor de circulație /Trafic şi securitate rutieră
 • Metode de asigurare a calităţii/Legislaţie în domeniul transporturilor rutiere)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Inginerie Mecanică

Facultatea de Mecanică a fost înfiintată în anul 1949 sub denumirea de Institutul de Mecanică și în anul 1956, împreună cu Institutul de Silvicultură, au format Institutul Politehnic din Brașov. În anul 2003, ca urmare a noilor specializări înființate, facultatea își schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Mecanică.

Activitatea de cercetare în domenii inginerești fundamentale și aplicative se desfășoară în laboratoare moderne și performanțe de specialitate precum și în două centre de cercetare. De asemenea, facultatea dispune de un Service auto modern.

Facultatea de Inginerie Mecanică întreține numeroase relații de colaborare cu instituțiile similare din țară precum și, prin intermediul programelor internaționale, cu numeroase țări europene ca: Germania, Franța, Anglia, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Grecia, Marea Britanie, Ungaria, Moldova, țări în care studenții pot beneficia de burse pentru formare și specializare.

Str. Politehnicii nr.1, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Ovidius" din Constanţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer