Electromecanică navală (secţia civilă)

Despre program

Programul Electromecanică Navală pregătește ingineri mecanici în domeniul Inginerie marină și navigație, cu competențe necesare în marina comercială (inginer electromecanic, proiectant, ofițer mecanic, expert tehnic, agent maritim etc.).

Domeniu de licenta/master
Inginerie marină şi navigaţie
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială I
 • II
 • Analiză matematică I
 • II
 • Chimie
 • Educație fizică I
 • II
 • Educație fizică facultativă I
 • II
 • Fizică
 • Geometrie descriptivă
 • Informatică aplicată I
 • II
 • Limba engleză I
 • II
 • Limba engleză maritimă I
 • II
 • Limba straină 2 I
 • II
 • Pregătire marinărească
 • Management general
 • Ştiința și ingineria materialelor
 • Bazele navigației
 • Bazele economiei
 • Combustibili neconvenționali
 • Desen tehnic și infografică
 • Mecanică
 • Practică în domeniu
 • Surse de energie regenerabilă
 • Coduri şi convenţii maritime internaţionale
 • Educație fizică III
 • IV
 • Educație fizică facultativă III
 • IV
 • Electrotehnică
 • Hidrodinamica și teoria valurilor
 • Legislaţie maritimă internaţională
 • Limba engleză III
 • IV
 • Limba engleză maritimă III
 • IV
 • Limbă străină 2 III
 • IV
 • Matematici speciale
 • Prelucrări mecanice şi control dimensional I
 • II
 • Rezistența materialelor I
 • II
 • Statica şi stabilitatea navei
 • Termotehnică
 • Calitatea şi fiabilitatea materialelor
 • Combustibili navali. Ardere şi emisii
 • Dinamica şi construcţia navei
 • Metode numerice
 • Organe de maşini şi mecanisme
 • Practică în domeniu
 • Traductoare
 • măsurări electrice și electronice
 • Educație fizică V
 • VI
 • Instalaţii de abur navale
 • Limba engleză maritimă V
 • VI
 • Limba engleză V
 • VI
 • Limbă străină 2 V
 • VI
 • Managementul calităţii în domeniul naval
 • Maşini hidraulice şi pneumatice
 • Mașini electrice
 • Motoare diesel navale I
 • II
 • Prevenirea poluării mediului
 • Programe soft pentru nave complet automatizate
 • Teoria sistemelor automate
 • Acționări electrice
 • Acţionari hidraulice
 • Convertoare statice
 • Electronică şi automatizări
 • Modelarea motoarelor cu combustie internă
 • Practică electromecanică navală
 • Sisteme de propulsie combinată
 • Turbine cu abur şi gaze
 • Educație fizică VII
 • VIII
 • Instalaţii frigorifice şi de condiţionare a aerului I
 • II
 • Instalații mecanice și hidropneumatice navale I
 • II
 • Leadership
 • Limba engleză maritimă VII
 • VIII
 • Limba straină 2 VII
 • VIII
 • Logistică integrată în industria navală
 • Logistică navală
 • Sisteme electroenergetice navale
 • Tehnologia întreținerii și reparării mașinilor și instalațiilor navale I
 • II
 • Executarea în siguranţă a cartului la maşini la bordul navelor maritime
 • Punerea în funcțiune și supravegherea funcționării mașinilor și instalațiilor navale
 • Siguranța și securitatea navei
 • Sisteme de comandă pentru maşini şi instalaţii navale

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Inginerie Marină

Facultatea de Inginerie Marină constribuie la pregătirea și formarea de ofițeri si ingineri in domeniul naval, atat la Sectia Marina Militara, cat si la Sectia Marina Comerciala. Datorita pregatirii fundamentale si de specialitate de care au parte, studentii isi dezvolta competentele necesare profesioniștilor din domeniul Ingineriei Marine pentru desfasurarea activitatilor intr-un mediu deosebit de competitiv.

Studentilor Sectiei de Marina Militara li se asigura dezvoltarea competentelor si abilitatilor specifice carierei militare prin activitatile de pregatire militara de baza, ei devenind astfel capabili sa conduca actiuni militare si sa intrebuinteze armamentul si tehnica de lupta navala.

Str. Fulgerului, nr. 1, 900218

Informatii despre Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” este o instituţie cu peste 140 ani de tradiţie de învăţământ superior de marină, care se bucură de un bun renume internaţional, fiind cea mai bine clasată universitate românească din domeniu (universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică), conform ierarhiei naţionale realizată de MENCS.

În 2010, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a devenit prima universitate de profil acreditată cu calificativul maxim (Grad ridicat de încredere) acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Programele de studii universitare oferite de Academia Navală sunt acreditate de ARACIS şi certificate de Autoritatea Navală Română (ANR) privind respectarea prevederilor International Maritime Organization (IMO). Calitatea procesului de învăţământ este certificată ISO 9001:2015 de către Bureau Veritas.

Academia Navală are parteneriate cu peste 20 de instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate, şi aproape 100 de agenţi economici şi instituţii publice din industria navală (agenţii de crewing, operatori portuari, companii naţionale, şantiere navale, autorităţi locale şi naţionale etc.)

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer