Despre program

COMPETENȚE PROFESIONALE:

1.Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor fundamentale din domeniul ştiinţelor inginereşti.

2.Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor fundamentale din domeniul chimiei şi ingineriei chimice.

3.Exploatarea proceselor şi instalaţiilor cu aplicarea cunoştinţelor din domeniul ingineriei chimice.

4.Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor specifice prelucrării petrolului şi petrochimiei.

5.Determinarea caracteristicilor fizicochimice, a structurii şi a proprietăţilor produselor petroliere şi petrochimice în vederea stabilirii calităţii acestora.

6.Desfăşurarea de activităţi de consiliere, formare şi instruire în domeniul prelucrării petrolului şi petrochimie.

Domeniu de licenta/master
Inginerie chimică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică
 • Analiză matematică
 • Chimie generală
 • Fizică
 • Chimie analitică calitativă
 • Economie generală
 • Limba engleză
 • Educație fizică
 • Grafică asistată de calculator
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Chimie anorganică
 • Chimie analitică cantitativă
 • Istoria chimiei (facultativ)
 • Limba franceză (facultativ)
 • Analiza instrumentala
 • Termodinarnica chimica
 • Chimie organica
 • Bazele ingineriei chimice
 • Electrochimie
 • Stiinta materialelor
 • Electrotehnica și electronica
 • Documentarea
 • comunicarea si prezentarea lucrărilor stiintifice
 • Limba engleza
 • Educatie fizica
 • Matematici speciale
 • Elemente de inginerie mecanica
 • Cinetica chimica
 • Procese hidrodinamice
 • Practica in unitati industriale
 • Cataliza industrial și catalizatori
 • Procesede transfer de masa
 • Fizico-chimia petrolului
 • Utilaje si echipamente in industria petrochimica
 • Siguranta in exploatarea instalatiilor din industria prelucrarii petrolului (opțional)
 • Transportul și depozitarea podruselor petroliere
 • Documentarea
 • comunicarea și prezentarea lucrarilor stiintifice
 • Procese de transfer de căldură
 • Tehnologia distilarii petrolului
 • Procese termocatalitice de prelucrare a petrolului
 • Automatizarea proceselor in industria chimica
 • Ingineria reactiilor și reactoare chimice
 • Coroziune in petrol și petrochimie (opțional)
 • Analiza si proiectarea instalatiilor chimice (opțional)
 • Practica in unitati industriale
 • Ingineria reactiilor si reactoare chimice
 • Tehnologie petrochimica
 • Procese termocatalitice de preluerare petrolului
 • Procese de transfer de caldura
 • Autornatizarea proceselor în industria chimica
 • Modelarea si simularea proceselor chimice (opțional)
 • Inginerie chimica asistata de calculator
 • Tehnologia fabricarii uleiurilor
 • Management și marketing
 • Separarea sistemelor multicomponent (opțional)
 • Tehnologia membranelor si aolicatii (opțional)
 • Optimizarea proceselor tehnologice (opțional)
 • Scheme complexe de rafinare (opțional)
 • Biotehnologie generală (opțional)
 • Tehnologia polimerilor (opțional)
 • Managementul deseurilor (opțional)
 • Tehnologii de conversie a energiei neconventionale (opțional)
 • Elaborarea lucrarii de licenta

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie a fost înfiinţată în anul universitar 1999-2000, prin reorganizarea Facultăților de Inginerie și Științele Naturii (HG 866 publicata in MOR nr.528/28.10 1999). Misiunea facultăţiise susţine, în principal, pe următoarele obiective specifice: · Formarea universitară a specialiştilor în domeniile Chimiei și Ingineriei Chimice, Fizicii şi Ştiinţelor Inginereşti, având nivelul de cunoaştere ştiinţifică, managerială şi complementară, respectiv deprinderile practice adecvate nevoilor actuale şi de perspectivă pentru învațământ şi producție, dar şi pentru accesul la continuarea studiilor prin masterat. · Extinderea procesului formativ al specialiştilor din domeniile prezentate prin masterate. În contextul alinierii României la legislația europeană, în domeniul asigurării calității, este necesară completarea cunoștințelor absolvenților cu tehnicile moderne de analiză care se aplică pe plan mondial pentru determinarea caracteristicilor chimice ale produselor de consum și a mediului. Masteratul existent asigură competențe suplimentare în domenii precum chimia alimentară, chimia mediului și managementul deșeurilor. · Desfăşurarea unui program de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, specifică domeniului chimie şi celor conexe, compatibile cu cerinţele şi necesităţile contemporane, folosind întregul potenţial creator al cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor. Cadrele didactice implicate în procesul de învăţămant colaborează activ cu alte instituții de învățământ superior din țară și din străinătate. Această colaborare s-a concretizat prin apariţia unor publicaţii în reviste de specialitate, prin participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, la școli de vară precum ASI NATO şi prin mobilități individuale de tip Socrates Erasmus. Mai mult de 60% dintre absolvenţi sunt angajaţi în termen de doi ani de la data absolvirii la nivelul calificării universitare. Absolvenţii din domeniile Chimiei și Ingineriei Chimice, Fizicii şi Ştiinţelor Inginereşti se integrează, în general, rapid pe piața muncii datorită colaborării strânse dintre cadrele didactice și unități cu activitate în domeniu, care susțin desfășurarea practicii de specialitate prin accesul direct în zona de producție.
Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1

Informatii despre Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Ovidius" din Constanţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer