Despre program

Conform Cartei universitare ANMB își asumă misiunea de a genera și de a transfera cunoaștere către societate prin: 
– Formare inițială și continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, cu accent pe inserția profesională, a individului pentru satisfacerea nevoii de competență a beneficiarilor și a mediului economic din domeniul maritim, naval și portuar; 
– Cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, prin creație individuală și colectivă, în domeniul științelor inginerești, prin asigurarea, valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora. 

 

Domeniu de licenta/master
Inginerie marină şi navigaţie
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
1.5 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Calculul
 • explotarea și întreținerera sistemelor hidropneumatice navale
 • Calitatea și fiabilitatea materialelor și echipamentelor navale
 • Conducerea integrată a proceselor electromecanice
 • Optimizarea funcționãrii mașinilor navale de propulsie
 • Sisteme de achiziție și distribuție a datelor
 • Dinamica sistemelor de propulsie
 • Managementul activităților de întreținere și reparații al mașinilor și instalațiilor navale
 • Modelarea și simularea sistemelor electromecanice navale
 • Optimizarea funcționãrii instalațiilor auxiliare de bord
 • Compatibilitatea electromagnetică la bordul navei
 • Complemente de dinamica navei
 • Etică și integritate academică
 • Leadership
 • Litigii maritime
 • Managementul activităților de întreținere și reparații ale sistemelor electroenergetice navale
 • Managementul riscului în industria navală
 • Managementul stabilității
 • asietei și încărcării structurale a navei
 • Organizarea și informatizarea activităților de mentenanță a sistemelor electromagnetice în Forțele Navale
 • Sisteme de bord specifice navelor militare
 • Sisteme de propulsie combinată

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Inginerie Marină

Facultatea de Inginerie Marină constribuie la pregătirea și formarea de ofițeri si ingineri in domeniul naval, atat la Sectia Marina Militara, cat si la Sectia Marina Comerciala. Datorita pregatirii fundamentale si de specialitate de care au parte, studentii isi dezvolta competentele necesare profesioniștilor din domeniul Ingineriei Marine pentru desfasurarea activitatilor intr-un mediu deosebit de competitiv.

Studentilor Sectiei de Marina Militara li se asigura dezvoltarea competentelor si abilitatilor specifice carierei militare prin activitatile de pregatire militara de baza, ei devenind astfel capabili sa conduca actiuni militare si sa intrebuinteze armamentul si tehnica de lupta navala.

Str. Fulgerului, nr. 1, 900218

Informatii despre Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” este o instituţie cu peste 140 ani de tradiţie de învăţământ superior de marină, care se bucură de un bun renume internaţional, fiind cea mai bine clasată universitate românească din domeniu (universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică), conform ierarhiei naţionale realizată de MENCS.

În 2010, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a devenit prima universitate de profil acreditată cu calificativul maxim (Grad ridicat de încredere) acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Programele de studii universitare oferite de Academia Navală sunt acreditate de ARACIS şi certificate de Autoritatea Navală Română (ANR) privind respectarea prevederilor International Maritime Organization (IMO). Calitatea procesului de învăţământ este certificată ISO 9001:2015 de către Bureau Veritas.

Academia Navală are parteneriate cu peste 20 de instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate, şi aproape 100 de agenţi economici şi instituţii publice din industria navală (agenţii de crewing, operatori portuari, companii naţionale, şantiere navale, autorităţi locale şi naţionale etc.)

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer