Despre program

Misiunea specializării Sisteme şi echipamente navale este formarea universitară a inginerilor specialişti în proiectarea, construcţia, montarea, utilizarea şi repararea sistemelor, instalaţiilor şi echipamentelor navale (la cheu sau ambarcaţi la bord), corespunzător cerinţelor economiei concurenţiale. Absolvenţii acestei specializări vor fi profesionişti navali având cunoştinţe tehnico-ştiinţifice, manageriale şi complementare adecvate cerinţelor actuale şi de perspectivă ale societăţilor navale de construcţii şi transport.

Domeniu de licenta/master
Arhitectură navală
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Fizică
 • Ştiinţa şi ingineria materialelor
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Chimie
 • Analiză matematică
 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic
 • Mecanică
 • Limbi moderne (engleza)
 • Matematici speciale
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Tehnologia materialelor
 • Economie generală
 • Educaţie fizică şi sport
 • Termotehnică
 • Mecanisme
 • Infografică
 • Hidromecanică și teoria valurilor
 • Hidromecanică și teoria valurilor
 • Rezistența materialelor
 • Electrotehnică
 • Limbi moderne (engleză)
 • Educație fizică si sport
 • Vibraţii locale și generale ale navei
 • Dispozitive și circuite electronice navale
 • Organe de maşini
 • Prelucrări mecanice și control dimensional
 • Practică de domeniu
 • Discipline facultative (Tehnici de comunicare
 • Antreprenoriat
 • Relaţionare şi dezvoltare personală
 • Tehnici de documentare şi Interpretări grafice)
 • Organe de maşini
 • Elasticitatea structurilor din domeniul maritim
 • Centrale si sisteme electrice de bord
 • Arhitectura navei
 • Instalaţii de bord şi punte
 • Acţionări electrice navale
 • Măsurarea mărimilor neelectrice
 • Rezistenţa la înaintare a navei
 • Tehnologii de asamblare şi sudare a corpului navei
 • Practică de specialitate
 • Discipline opționale (Supravegherea funcţionării instalaţiilor şi sistemelor navale / Elemente de conducerea navei de transport
 • Management şi marketing naval / Management în construcţii navale
 • Calculul numeric al structurilor / Sisteme integrate de proiectare a instalaţiilor navale)
 • Discipline facultative (Managementul riscurilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Limbă engleză tehnică
 • Limbă engleză tehnică)
 • Acţionări hidropneumatice
 • Construcţia navei
 • Teoria sistemelor si reglaj automat
 • Motoare de propulsie navală
 • Dinamica sistemelor de propulsie
 • Elaborarea proiectului de Diplomă
 • Practică pentru proiectul de Diplomă
 • Discipline opționale (Instalaţii şi echipamente termoenergetice navale I/ Calculul
 • construcţia şi exploatarea maşinilor navale
 • Instalaţii şi echipamente termoenergetice navale II/ Calculul
 • construcţia şi exploatarea maşinilor navale II
 • Tehnologia montării şi reparării instalaţiilor navale I/ Exploatarea
 • întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi sistemelor auxiliare de bord I
 • Tehnologia montării şi reparării instalaţiilor navale II/ Exploatarea
 • întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi sistemelor auxiliare de bord II)
 • Echipamente şi sisteme integrate de navigaţie / Echipamente electrotehnice şi electronice navale
 • Vitalitatea navei şi mijloace de salvare / Tehnici individuale de supravieţuire pe mare

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Inginerie Mecanică

Facultatea de Mecanică a fost înfiintată în anul 1949 sub denumirea de Institutul de Mecanică și în anul 1956, împreună cu Institutul de Silvicultură, au format Institutul Politehnic din Brașov. În anul 2003, ca urmare a noilor specializări înființate, facultatea își schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Mecanică.

Activitatea de cercetare în domenii inginerești fundamentale și aplicative se desfășoară în laboratoare moderne și performanțe de specialitate precum și în două centre de cercetare. De asemenea, facultatea dispune de un Service auto modern.

Facultatea de Inginerie Mecanică întreține numeroase relații de colaborare cu instituțiile similare din țară precum și, prin intermediul programelor internaționale, cu numeroase țări europene ca: Germania, Franța, Anglia, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Grecia, Marea Britanie, Ungaria, Moldova, țări în care studenții pot beneficia de burse pentru formare și specializare.

Str. Politehnicii nr.1, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Ovidius" din Constanţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer