Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii

Despre program

Programul de studii “Circuite și sisteme integrate de comunicații” pregăteşte studenţii pentru a deveni specialişti in proiectarea sistemelor cu circuite electronice care se regăsesc în aproape toate echipamentele (telecomunicatii, industrial, automobile, medicină, aerospaţiale, etc). Proiectanţii unor astfel de sisteme trebuie să fie calificati atât în tehnologia informatiei cât şi în electronică. Specializarea este astfel deschisă studentilor interesati atât de Inginerie cât si în Tehnologia Informatiei. Odată cu dezvoltarea deosebit de rapidă a tehnicilor si echipamentelor de proiectare, cercetarea in acest domeniu este îndreptată în mod special spre aplicatii, existând foarte putin timp scurs între dezvoltarea inovatiilor si transferul lor spre aplicarea cu caracter industrial.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Tehnici de măsurare în radiofrecvență
 • Sisteme electronice de navigație
 • Teoria și principiile detecției electromagnetice
 • Proiect de cercetare și documentare 1
 • Cercetare științifică și practică 1
 • Tehnologii avansate de prelucrare digitală a semnalelor
 • Circuite de microunde pentru comunicații
 • Sisteme radar cu apertura sintetică
 • Proiect de cercetare și documentare 2
 • Sisteme de localizare și comunicații subacvatice
 • Cercetare științifică și practică 2
 • Sisteme și echipamente de emisie-recepție
 • Propagare
 • antene și diversitate
 • Sisteme de comunicații prin fibre optice
 • Echipamente radio definite software
 • Proiect integrator de cercetare
 • Etică și integritate academică
 • Cercetare științifică pentru disertație
 • Practică
 • cercetare și elaborare disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Electromecanică Navală

În anul 2009 Universitatea Maritimă din Constanța a fost evaluată instituțional de către ARACIS primind gradul de „Încredere”. Odată cu acest proces de evaluare a fost evaluată și acreditată specializarea „Electrotehnică ”. Specializarea „Electromecanică Navală”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română a fost evaluată şi acreditată în anul 2011. Globalizarea activității de transport maritim, internaționalizarea și standardizarea limbajului de comunicare la bordul navelor în condițiile echipajelor multinaționale a condus la nevoia de organizare a specializării „Electromecanică Navală” în limba engleză. În anul 2011 a fost acreditată specializarea „Ingineria şi protecţia mediului în industrie”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română, iar în anul 2014 a fost acreditată specializarea „Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română. Misiunea Facultăţii de Electromecanică Navală este aceea de a pregăti ingineri în domeniile Ingineriei marine și navigație, Ingineriei electrice, Inginerie mediului și Ingineriei Electronică, în conformitate cu domeniile programelor de studii oferite de facultate.
Str. Mircea cel Bătrîn, Nr. 104

Informatii despre Universitatea Maritimă din Constanţa

Universitatea Maritimă din Constanța este o instituție de învățămînt superior de stat, acreditată, cu o ofertă educațională orientată spre domeniul de marină și navigație coroborat cu domenii conexe cum ar fi inginerie economică, ingineria mediului și ingineria electronică.

Misiunea UMC este: 

 • să ofere programe de studii performante pe toate ciclurile pregătirii universitare şi postuniversitare, pentru a pregăti specialişti necesari activităţilor de transport maritim si activitatilor conexe acestora și de a derula activităţi de cercetare în domeniile ştiinţifice asociate, cu accent pe recunoaşterea competiţiei ca factor de progres şi pe managementul calităţii ca instrument al perfecţionării continue a procesului de învăţământ şi de cercetare;
 • sa promoveze educaţia şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formarea iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul valorilor universale;
 • sa contribuie la dezvoltarea locală, regională şi naţională prin implicarea membrilor comunităţii academice la nivel social, economic şi cultural.

La nivelul de dezvoltare actual, Universitatea Maritimă din Constanţa se poate considera una din marile universităţi de marină din Europa şi, având în vedere istoria sa scurta de 22 de ani, vom considera în următorii ani dimensionarea sa internaţională şi antreprenorială.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Str. Mircea cel Bătrîn, Nr. 104
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Maritimă din Constanţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer