Despre program

rogramul Electromecanică formează ingineri electricieni în domeniul Inginerie electrică, capabili să ocupe posturi în industria navală și nu numai (ofițer electrician, proiectant, instalații electrice, Inginer tehnolog și de proiectare, inspector etc.).

Domeniu de licenta/master
Inginerie electrică
Specializare
Electromecanică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IFR - cu frecvență redusă
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială I
 • II
 • Analiză matematică I
 • II
 • Educatie fizică facultativă I
 • II
 • Educație fizică
 • Fizică
 • Geometrie descriptivă
 • Informatică aplicată I
 • II
 • Introducere în ingineria electrică navală
 • Istorie navală
 • Limba engleză
 • Limba engleză f I
 • Limba straină II
 • Marinărie
 • Mecanică Metode și procedee tehnologice în electrotehnică
 • Pregătire marinărească
 • Psihologie și sociologie
 • Bazele navigației
 • Chimie
 • Desen tehnic și infografică
 • Elemente generale de navigație
 • Limba engleză maritimă
 • Practică tehnologică
 • Teoria circuitelor electrice
 • Educatie fizică I
 • II
 • Educatie fizică facultativă I
 • II
 • Electronică analogică
 • Limba engleză I
 • II
 • Limba engleză maritimă
 • Limba straină II
 • Matematici speciale
 • Materiale electrotehnice
 • Rețele de calculatoare și baze de date
 • Teoria câmpului electromagnetic
 • Termotehnică
 • Drept maritim
 • Electronică digitală
 • Legislație maritimă
 • Linii de fabricaţie şi roboţi
 • Măsurări electrice și electronice
 • Metode numerice
 • Practică în domeniu
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Teoria și construcția nave
 • Convertoare statice
 • Echipamente cu microunde
 • Echipamente de radiolocație
 • Echipamente electrice
 • Educație fizică V
 • VI
 • Limba engleză maritimă III
 • Limba engleză V
 • VI
 • Limba straină 2 V
 • Mașini electrice
 • Mașini și instalații navale
 • Teoria sistemelor automate I
 • II
 • Acționări electrice
 • Acționări hidraulice și pneumatice
 • Automatizări navale complexe
 • Creativitate tehnică
 • Microcontrolere și automate programabile
 • Motoare diesel navale
 • Practică de specialitate
 • Producerea și distribuția energiei electrice
 • Traductoare
 • interfețe și achiziții de date
 • Acționări electrice navale
 • Instalații de forță cu abur și gaze
 • Instalații frigorifice navale
 • Limba engleză maritimă și tehnici de comunicare
 • Mașini și instalații navale
 • Motoare diesel navale
 • Producerea și distribuția energiei electrice
 • Servomecanisme
 • Sisteme electronice de navigație
 • Sisteme integrate de navigație
 • Surse de energie
 • Acționări electrice navale
 • Aparate electrice de navigație
 • Automatizări navale complexe
 • Compatibilitatea electromagnetică la bordul navei
 • Comunicare și relații publice
 • Conducerea și supravegherea centralelor electrice navale
 • Instalații electrice de bord
 • Limba engleză
 • Management și marketing maritim
 • Mentenanața sistemelor electrice navale
 • Proiect de diplomă
 • Sisteme de propulsie electrică navală

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Inginerie Marină

Facultatea de Inginerie Marină constribuie la pregătirea și formarea de ofițeri si ingineri in domeniul naval, atat la Sectia Marina Militara, cat si la Sectia Marina Comerciala. Datorita pregatirii fundamentale si de specialitate de care au parte, studentii isi dezvolta competentele necesare profesioniștilor din domeniul Ingineriei Marine pentru desfasurarea activitatilor intr-un mediu deosebit de competitiv.

Studentilor Sectiei de Marina Militara li se asigura dezvoltarea competentelor si abilitatilor specifice carierei militare prin activitatile de pregatire militara de baza, ei devenind astfel capabili sa conduca actiuni militare si sa intrebuinteze armamentul si tehnica de lupta navala.

Str. Fulgerului, nr. 1, 900218

Informatii despre Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” este o instituţie cu peste 140 ani de tradiţie de învăţământ superior de marină, care se bucură de un bun renume internaţional, fiind cea mai bine clasată universitate românească din domeniu (universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică), conform ierarhiei naţionale realizată de MENCS.

În 2010, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a devenit prima universitate de profil acreditată cu calificativul maxim (Grad ridicat de încredere) acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Programele de studii universitare oferite de Academia Navală sunt acreditate de ARACIS şi certificate de Autoritatea Navală Română (ANR) privind respectarea prevederilor International Maritime Organization (IMO). Calitatea procesului de învăţământ este certificată ISO 9001:2015 de către Bureau Veritas.

Academia Navală are parteneriate cu peste 20 de instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate, şi aproape 100 de agenţi economici şi instituţii publice din industria navală (agenţii de crewing, operatori portuari, companii naţionale, şantiere navale, autorităţi locale şi naţionale etc.)

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer