Inginerie economică în domeniul mecanic

Despre program

Specializarea Inginerie Economică în Domeniul Mecanic (IEDM) are ca deziderat pregătirea de ingineri cu dublă specializare mecanică și economico-managerială. Specializarea IEDM oferă absolvenţilor o dublă pregătire (tehnică şi economică), astfel încât aceştia pot activa în diferite medii de lucru – inclusiv informatizate şi internaţionale, într-o problematică largă: studii şi analize tehnico-economice, management, marketing, operaţiuni financiar-bancare, dezvoltare de produse şi servicii de calitate şi profitabile, sisteme logistice, resurse umane, modelare şi programare de procese, antreprenoriat, dezvoltare de proiecte, conducere de unităţi economice etc.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Fizică
 • Chimie
 • Analiză matematică
 • Geometrie descriptivă
 • Ştiinţa şi ingineria materialelor
 • Tehnologia materialelor
 • Mecanică
 • Limbă străină: Engleză
 • Educaţie fizică şi sport
 • Matematici speciale
 • Desen tehnic
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Bazele managementului
 • Bazele economiei
 • Discipline facultative (Relaţionare şi dezvoltare personală)
 • Analiza valorii
 • Teoria probabilităţilor şi statistică matematică
 • Tehnologia construcţiilor sudate / Proiectarea şi controlul structurilor sudate
 • Comunicare managerială / Psihologie managerială / Etică şi integritate academică
 • Sisteme informatice în management
 • Infografică
 • Rezistenţa materialelor
 • Contabilitate
 • Contabilitate
 • Limbă străină: Engleză
 • Educaţie fizică şi sport
 • Maşini unelte
 • Managementul proiectelor
 • Organe de maşini
 • Generarea suprafeţelor prin aşchiere
 • Practică în domeniu
 • Discipline facultative (Tehnici de comunicare
 • Tehnici de documentare şi interpretări grafice)
 • Organe de maşini
 • Toleranţe şi control dimensional
 • Cercetări operaţionale
 • Termotehnică şi echipamente termice
 • Acţionări hidraulice si pneumatice / Sisteme hidropneumatice
 • Elemente de drept
 • Managementul producţiei
 • Managementul producţie
 • Legislaţie economică / Legislaţia muncii
 • Tehnologii de fabricaţie şi reparare
 • Materiale avansate utilizate în industria mecanică
 • Marketing
 • Proiectare asistată de calculator
 • Electrotehnică şi maşini electrice
 • Practică de specialitate
 • Elemente de teoria şi construcţia navei / Bazele arhitecturii navale
 • Discipline facultative (Sisteme de proiectare integrată navale
 • Inteligenţa artificială industrială)
 • Tehnologii de fabricaţie şi reparare
 • Sisteme flexibile de prelucrare
 • Managementul inovării / Managementul mediului
 • Analiza economico-financiară
 • Managementul investiţiilor/ Merceologie industrială
 • Legislatia proprietăţii intelectuale şi industriale
 • Instrumentaţie virtuală/ Fundamente de automatizări
 • Sisteme tehnice portuare/ Tehnologii de exploatare portuară
 • Logistica aprovizionarii si desfacerii
 • Modelarea şi simularea sistemelor de producţie
 • Fiabilitate şi mentenanţa
 • Managementul calităţii
 • Elaborare proiectului de diplomă
 • Practică pentru elaborarea Proiectului de Diplomă Antreprenoriat / Strategii si Politici Macroeconomice
 • Managementul resurselor umane / Comunicare managerială

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Inginerie Mecanică

Facultatea de Mecanică a fost înfiintată în anul 1949 sub denumirea de Institutul de Mecanică și în anul 1956, împreună cu Institutul de Silvicultură, au format Institutul Politehnic din Brașov. În anul 2003, ca urmare a noilor specializări înființate, facultatea își schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Mecanică.

Activitatea de cercetare în domenii inginerești fundamentale și aplicative se desfășoară în laboratoare moderne și performanțe de specialitate precum și în două centre de cercetare. De asemenea, facultatea dispune de un Service auto modern.

Facultatea de Inginerie Mecanică întreține numeroase relații de colaborare cu instituțiile similare din țară precum și, prin intermediul programelor internaționale, cu numeroase țări europene ca: Germania, Franța, Anglia, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Grecia, Marea Britanie, Ungaria, Moldova, țări în care studenții pot beneficia de burse pentru formare și specializare.

Str. Politehnicii nr.1, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Ovidius" din Constanţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer