Despre program

Misiunea fundamentală a programului de studii Inginerie și Management Naval și Portuar este de a forma specialiști în domeniul transporturilor navale și al activității de administrare și exploatare a resurselor portuale. Prin formarea de competențe generale, specifice și atitudinale în concordanță cu principiile manageriale și antreprenoriale fundamentale din sectorul naval și portuar, absolvenții au garanția inițierii într-o carieră de succes.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră
 • geometrie analitică și diferențială I
 • II
 • Analiză matematică I
 • II
 • Bazele economiei
 • Bazele managementului
 • Educație fizică I
 • II
 • Fizică I
 • II
 • Geometrie descriptivă
 • Informatică aplicată I
 • II
 • Limba engleză I
 • II
 • Limba straină II
 • Studiul materialelor
 • Tehnologia materialelor
 • Bazele managementului
 • Chimie
 • Desen tehnic și infografică
 • Desen tehnic și infografică
 • Educație fizică III
 • IV
 • Legislație comercială
 • Legislație economică
 • Limba engleză III
 • IV
 • Limba straină 2 I
 • II
 • Marketing
 • Matematici speciale
 • Mecanică
 • Termotehnică
 • Drept fiscal şi legislaţie vamală
 • Mecanica fluidelor
 • Mecanisme și organe de mașini
 • Organizarea transporturilor navale și a sistemului portuar
 • Practică
 • Psihologia organizației
 • Rezistența materialelor
 • Teoria și construcția navei
 • Dezvoltare sustenabilă în industria navală
 • Drept maritim
 • Electrotehnică și măsurări electrice
 • Limba engleză în afaceri I
 • II
 • Limba straină 2 V
 • VI
 • Management naval și portuar I
 • II
 • Mașini și acționări hidraulice
 • Metode numerice în inginerie
 • Organizarea producției
 • Sisteme navale şi portuare de operare I
 • II
 • Contabilitate
 • Finanțarea întreprinderii
 • Informatică managerială
 • Management financiar
 • Management strategic
 • Managementul resurselor umane
 • Mașini și acționări electrice
 • Practică
 • Acționarea electrică a instalațiilor portuare
 • Asigurări maritime
 • Comunicare managerială
 • Economia transportului maritim și expediții internaționale
 • Limba engleză
 • Limba straină II
 • Managementul calității în industria navală
 • Managementul investițiilor în industria navală
 • Managementul proiectelor în industria navală
 • Transport maritim
 • Comunicații navale
 • Construcții hidrotehnice
 • Economia transportului maritim și expediții internaționale
 • Managementul mentenanței și activităților logistice
 • Manipularea mărfurilor în porturi
 • Politici economice în transporturi
 • Porturi și căi navigabile
 • Protecția mediului în activitatea navală și portuară
 • Tehnica tranzacțiilor în industria navală
 • Tehnologii de exploatare portuară

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Navigație și Management Naval

Facultatea de Navigaţie şi Management Naval formează ofiţeri ingineri maritimi şi fluviali capabili să execute în siguranţă cartul şi specialişti în inginerie şi management naval şi portuar în concordanţă cu cerinţele industriei navale.

Facultatea de Navigaţie şi Management Naval oferă aspiranților la o carieră în domeniile ingineriei marine, navigației şi managementului naval şi portuar programe de studii de licenţă şi masterat acreditate, relevante şi competitive.

Str. Fulgerului, nr. 1, 900218

Informatii despre Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” este o instituţie cu peste 140 ani de tradiţie de învăţământ superior de marină, care se bucură de un bun renume internaţional, fiind cea mai bine clasată universitate românească din domeniu (universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică), conform ierarhiei naţionale realizată de MENCS.

În 2010, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a devenit prima universitate de profil acreditată cu calificativul maxim (Grad ridicat de încredere) acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Programele de studii universitare oferite de Academia Navală sunt acreditate de ARACIS şi certificate de Autoritatea Navală Română (ANR) privind respectarea prevederilor International Maritime Organization (IMO). Calitatea procesului de învăţământ este certificată ISO 9001:2015 de către Bureau Veritas.

Academia Navală are parteneriate cu peste 20 de instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate, şi aproape 100 de agenţi economici şi instituţii publice din industria navală (agenţii de crewing, operatori portuari, companii naţionale, şantiere navale, autorităţi locale şi naţionale etc.)

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer