Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală

Despre program

Ingineria civilă oferă un domeniu de activitate extrem de pasionant dar în același timp variat, în care rutina nu-și găsește locul. Acest domeniu este pluridisciplinar înglobând atât construcțiile, infrastructura dar și utilizarea și conservarea resurselor naturale. Inginerul aparținând acestui domeniu este în același timp și creator, constructor și gestionar. Specializările din cadrul Facultății de Construcții sunt chemate pentru a răspunde prin soluții inovante celei mai mari provocări a secolului nostru: garantarea unei vieți durabile. Facultatea de Construcții are misiunea principală de a forma inginerul secolului 21, punând accent pe pregătirea inginerilor pentru execuție, proiectare, exploatare și cercetare științifică prin cele trei cicluri de studii (licență, masterat și doctorat), bazat pe conceptul „a proiecta împreună”. O a doua misiune a Facultății de Construcții o reprezintă desfășurarea de activități de cercetare științifică a personalului didactic și de cercetare din facultate sau în colaborare cu cercetători din alte facultăți ale universității sau institute de cercetare științifică din țară sau din străinătate.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geom. analitică și diferențială
 • Programarea calculatoarelor
 • Geometrie descriptivă
 • Chimie
 • Fizică
 • Mecanică
 • Educație fizică și sport
 • Limbi moderne: Limba engleză
 • Limba franceză (opțional)
 • Informatică aplicată
 • Desen tehnic și infografică
 • Rezistența materialelor
 • Topografie
 • Practică de domeniu
 • Complemente de matematică (facultativ)
 • Istoria tehnicii construcțiilor (facultativ)
 • Desen tehnic și infografică
 • Matematici speciale
 • Geologie tehnică
 • Materiale de construcții
 • Rezistența materialelor
 • Statica construcțiilor
 • Electronică (opțional)
 • Termotehnică (opțional)
 • Limbi moderne: Limba engleză
 • Limba franceză (opțional)
 • Analiză numerică
 • Beton armat și precomprimat
 • Geotehnică
 • Mecanica fluidelor și hidraulică
 • Statica construcțiilor
 • Teoria elasticității și plasticității
 • Educație fizică și sport
 • Managementul comunicării (opțional)
 • Economie generală (opțional)
 • Practică de domeniu (Practică tehnologică)
 • Seminar pedagogic (facultativ)
 • Limbi moderne (facultativ)
 • Beton armat si precomprimat
 • Calcul automat al structurilor
 • Construcții metalice
 • Hidraulica construcțiilor
 • Hidrologie
 • Fundații
 • Fundații-proiect
 • Elemente de dinamica construcțiilor și inginerie seismică
 • Proiectare asistată de calculator
 • Regularizări de râuri
 • combaterea inundațiilor
 • Căi de comunicație
 • Management în construcții
 • Tehnologia lucrărilor de construcții și mașini
 • Alimentări cu apă și tratarea apei
 • Legislație în construcții
 • Canalizări și epurare apei
 • Irigații
 • Irigații- proiect
 • Drenaje
 • Drenaje- proiect
 • Politici și strategii de dezvoltare rurală
 • Automatizarea sistemelor de irigații
 • Cadastru
 • Exploatarea sistemelor hidroameliorative
 • Infineria mediului (opțional)
 • Surse regenerabile de energie pentru mediul rural
 • Amenajări hidrotehnice (opțional)
 • Construcții hidrotehnice (opțional)
 • Elaborarea proiectului de diplomă
 • Practicp pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Construcții de beton armat
 • Construcții civile
 • Hidraulică subterană și hidrologie (opțional)
 • Îmbunătățirea pământurilor pentru fundații (opțional)
 • Mașini hidraulice și stații de pompare (opțional)
 • Amenajări hidroenergetice (opțional)
 • Practică de specialitate
 • Seminar pedagogic (facultativ)
 • Limbi moderne (facultativ)
 • Seminar pedagogic (facultativ)
 • Tehnologii speciale în construcții (facultativ)
 • Încercarea construcțiilor (facultativ)
 • Managementl proiectelor de construcții (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Construcţii

La începutul anului universitar 2002/2003, prin decizia Senatului Universității „Transilvania” din Brașov, se constituie Facultatea de Construcții, cu autonomie relativă. Facultatea avea două catedre: Catedra de Construcții și Catedra de Instalații pentru Construcții. Ziua de 12 iunie 2003 reprezintă ziua de naștere a actualei Facultăți de Construcții, din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov. La acea dată se înființa această facultate, cu specializările: Construcții Civile, Industriale și Agricole; Instalații pentru Construcții; Căi Ferate, Drumuri și Poduri și Tehnologia Construcțiilor. Din anul 2005 s-au organizat și studii de masterat, derulându-se pe parcursul a 3 semestre, pentru specializările : Reabilitarea și Consolidarea Construcțiilor și Modernizarea Energetică a Clădirilor. Începând cu anul universitar 2009/2010 se derulează programul de studiu de masterat de aprofundare și cercetare "Modernizarea energetică în mediul construit" care este structurat pe trei trasee de specializare: "Modernizarea și Reabilitarea Clădirilor", "Sisteme Eficiente Energetic de Instalații în Construcții" și "Modernizarea și Reabilitarea Construcțiilor Inginerești", precum și un traseu de cercetare științifică: "Clădiri cu performanță energetică ridicată".

Str. Turnului 5, Braşov, România

Informatii despre Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Ovidius" din Constanţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer