Despre program

Serviciile de transport maritim și serviciile portuare, părți integrante ale industriei navale, au constituit dintotdeauna un factor cheie pentru asigurarea avantajului comparativ a industriei și companiilor românești în regiunea Mării Negre și la nivel internațional, contribuind la gestiunea eficientă a resurselor alocate strategic sau operațional pe coridorul esteuropean de transport. 

Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” continuă să susțină dezvoltarea mediului economic, valorificându-și potențialul educațional și expertiza recunoscută în domeniul naval și portuar prin furnizarea unui program educațional relevant și competitiv în domeniul ingineriei și managementului, denumit Inginerie și management naval și portuar, adresat deopotrivă specialiștilor, dar și aspiranților la o carieră în servicii navale și portuare. 

Programul de masterat a fost elaborat având la bază compatibilitatea cu cerințele mediului economic, dar și cu oferta educațională similară din țară sau din străinătate pe modelul unor universități de prestigiu (ex. Southampton Solent University, Erasmus University).
Programul de masterat Inginerie și management naval și portuar se desfășoară pe parcursul a 3 semestre (100 credite ECTS), fiind construit pe trei niveluri distincte: Educație, Cercetare științifică si Dezvoltare profesională. 

Programul de masterat Inginerie și management naval și portuar  se bucură de recunoașterea deplină a organismului național de acreditare în învățământul superior (ARACIS), iar Academia Navală este certificată cu grad ridicat de încredere, ca instituție de învățământ și cercetare științifică, garantând implicit recunoașterea competențelor dobândite de absolvenți.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
1.5 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Complemente de matematicã în transporturi
 • Managementul riscului în industria navalã
 • Metode CAD/CAE pentru proiectarea initialã a navei
 • Schimbãri structurale în economia mondialã
 • Managementul strategic al porturilor
 • Sigurantã maritimã si securitate portuarã
 • Managementul mediului în industria navalã / Managementul activitãtilor de prevenire si reducerea poluãrii în industria navalã - optionale
 • Transport multimodal / Managementul transportului containerizat - optionale
 • Leadership
 • Litigii maritime
 • Logisticã integratã în industria navalã
 • Managementul stabilitãtii
 • asietei si încãrcãrii structurale a navelor comerciale
 • Metode si tehnici în managementul proiectelor

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Navigație și Management Naval

Facultatea de Navigaţie şi Management Naval formează ofiţeri ingineri maritimi şi fluviali capabili să execute în siguranţă cartul şi specialişti în inginerie şi management naval şi portuar în concordanţă cu cerinţele industriei navale.

Facultatea de Navigaţie şi Management Naval oferă aspiranților la o carieră în domeniile ingineriei marine, navigației şi managementului naval şi portuar programe de studii de licenţă şi masterat acreditate, relevante şi competitive.

Str. Fulgerului, nr. 1, 900218

Informatii despre Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” este o instituţie cu peste 140 ani de tradiţie de învăţământ superior de marină, care se bucură de un bun renume internaţional, fiind cea mai bine clasată universitate românească din domeniu (universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică), conform ierarhiei naţionale realizată de MENCS.

În 2010, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a devenit prima universitate de profil acreditată cu calificativul maxim (Grad ridicat de încredere) acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Programele de studii universitare oferite de Academia Navală sunt acreditate de ARACIS şi certificate de Autoritatea Navală Română (ANR) privind respectarea prevederilor International Maritime Organization (IMO). Calitatea procesului de învăţământ este certificată ISO 9001:2015 de către Bureau Veritas.

Academia Navală are parteneriate cu peste 20 de instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate, şi aproape 100 de agenţi economici şi instituţii publice din industria navală (agenţii de crewing, operatori portuari, companii naţionale, şantiere navale, autorităţi locale şi naţionale etc.)

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer