Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (secţia civilă)

Despre program

Programul Navigație și Transport Maritim și Fluvial formează ingineri în domeniul Inginerie marină și navigație, pregătiți pentru cariere în industria maritimă (ofițer punte, inginer navigație, șef birou/serviu transport maritim și fluvial etc.).

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială I
 • II
 • Analiză matematică I
 • II
 • Chimie
 • Educație fizică
 • Fizică I
 • II
 • Geometrie descriptivă
 • Informatică aplicată I
 • II
 • Limba engleză
 • Limbă străină 2
 • Marinărie
 • Navigație estimată și costieră
 • Desen tehnic și infografică
 • Practică în domeniu
 • Informatică aplicată / Programarea calculatoarelor și limbaje de programare - opționale
 • Geografie maritimă - facultativă
 • Limba franceză - facultativă
 • Istorie navală - facultativă
 • Electrotehnică și măsurări electrice
 • Engleză maritimă
 • Educație fizică
 • Limbă străină II
 • Matematici speciale
 • Mecanică
 • Navigație astronomică I
 • II
 • Statica şi stabilitatea navei
 • Dinamica şi construcţia navei
 • Educație fizică
 • Hidrodinamică
 • Mașini electrice
 • Metode numerice
 • Proceduri de executare în siguranță a cartului de navigație
 • Rezistența materialelor
 • Practică în domeniu
 • Știința și ingineria materialelor / Tehnologia materialelor - opționale
 • Limba franceză - facultativă
 • Metode CAD/CAE - facultativă
 • Cercetări operaționale și Optimizarea transporturilor maritime - facultativă
 • Comunicații navale
 • Echipamente și sisteme de navigație
 • Electronică
 • Engleză maritimă
 • Mecanisme și organe de mașini
 • Meteorologie și oceanografie
 • Navigație RADAR
 • Manevra navei
 • Tehnica transportului maritim
 • Practică de specialitate
 • Mașini și instalații navale / Tehnologii de exploatare portuară - opționale
 • Teoria sistemelor automate / Teoria sistemelor și reglaj automat - opționale
 • Limba franceză - facultativă
 • Sociologie şi psihologie - facultativă
 • Educație fizică - facultativă
 • Engleză maritimă
 • Leadership
 • Manevra navei
 • Navigaţie electronică
 • Navigație fluvială
 • Porturi și căi navigabile
 • Proceduri de executare în siguranță a cartului de navigație
 • Tehnica transportului maritim
 • Căutare și salvare pe mare
 • Drept maritim
 • Navigație integrată
 • Protecţia mediului marin
 • Siguranța și securitatea navei
 • Discipline opționale (Economia transportului maritim
 • Antreprenoriat
 • Management și marketing
 • Managementul afacerilor)
 • Discipline facultative (Bazele creației tehnice
 • Educație fizică
 • Limba franceză)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Navigație și Management Naval

Facultatea de Navigaţie şi Management Naval formează ofiţeri ingineri maritimi şi fluviali capabili să execute în siguranţă cartul şi specialişti în inginerie şi management naval şi portuar în concordanţă cu cerinţele industriei navale.

Facultatea de Navigaţie şi Management Naval oferă aspiranților la o carieră în domeniile ingineriei marine, navigației şi managementului naval şi portuar programe de studii de licenţă şi masterat acreditate, relevante şi competitive.

Str. Fulgerului, nr. 1, 900218

Informatii despre Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” este o instituţie cu peste 140 ani de tradiţie de învăţământ superior de marină, care se bucură de un bun renume internaţional, fiind cea mai bine clasată universitate românească din domeniu (universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică), conform ierarhiei naţionale realizată de MENCS.

În 2010, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a devenit prima universitate de profil acreditată cu calificativul maxim (Grad ridicat de încredere) acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Programele de studii universitare oferite de Academia Navală sunt acreditate de ARACIS şi certificate de Autoritatea Navală Română (ANR) privind respectarea prevederilor International Maritime Organization (IMO). Calitatea procesului de învăţământ este certificată ISO 9001:2015 de către Bureau Veritas.

Academia Navală are parteneriate cu peste 20 de instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate, şi aproape 100 de agenţi economici şi instituţii publice din industria navală (agenţii de crewing, operatori portuari, companii naţionale, şantiere navale, autorităţi locale şi naţionale etc.)

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer