Despre program

Misiunea programului de studii de licenţă Electromecanică de la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, Universitatea din Oradea, extensia la Beiuș, este de a forma specialişti în domeniul ingineriei electrice cu competenţe în activitatea de proiectare, construcţie şi exploatare privind echipamentele şi sistemele electromecanice. Optimizarea echipamentelor şi sistemelor electromecanice în sensul reducerii consumurilor energetice şi asigurarea calității energiei electrice şi a mediului este o altă componentă formativă importantă a absolvenţilor noştri, care răspunde nevoilor stringente ale societăţii omeneşti confruntată cu probleme energetice şi de mediu. Disciplinele propuse în planul de învăţământ al specializării de licenţă urmăresc completarea şi aprofundarea cunoştințelor fundamentale privind instalaţiile şi echipamentele electromecanice. În pregătirea teoretică şi practică a studenţilor sunt prevăzute discipline care realizează conexiunea domeniului ingineriei electrice, cu domeniul ingineriei mecanice şi cu domeniile informaticii, electronicii de putere, sistemelor de măsurare, etc., contribuind la dobândirea de către absolvenții a competenţelor şi abiliţăţilor necesare pentru a răspunde cerinţelor de pe piaţa muncii şi posibilitatea adaptării la evoluţia structurală a mediului industrial românesc şi european.

Domeniu de licenta/master
Inginerie electrică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Introducere în ingineria calculatoarelor și a programării
 • Fizică
 • Grafică asistată de calculator I
 • Chimie generală
 • Elemente de inginerie mecanică
 • Metode și procedee tehnologice
 • Limbă străină I
 • Educație fizică I Matematici speciale
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Grafică asistată de calculator II
 • Rezistența materialelor și organe de mașini
 • Teoria câmpului electromagnetic
 • Metode de calcul pentru ingineri
 • Limbă străină II
 • Educație fizică II
 • Metode numerice
 • Măsuri electrice și electronice I
 • Electronică analogică și digitală I
 • Teoria circuitelor electrice I
 • Comunicare profesională
 • Grafuri de legătură în electrotehnică
 • Limbă străină III
 • Educație fizică III
 • Filosofie
 • Teoria circuitelor electrice II
 • Mașini electrice I
 • Electronică analogică și digitală II
 • Materiale electrotehnice
 • Măsuri electrice și electronice II
 • Practică I
 • Limba străină IV
 • Tehnici de programare
 • Tehnologii electrice
 • Educație fizică IV
 • Compatibilitate electromagnetică
 • Mașini electrice II
 • Mașini electrice II – Proiect
 • Proiectarea asistată de calculator în ingineria electrică
 • Echipamente electrice
 • Convertoare statice
 • Servosisteme
 • Teoria reglării automate și automatizării industriale
 • Pachet opționale I (Tehnica microundelor
 • Testare și diagnoza echipamentelor electromagnetice)
 • Pachet opționale II (Sisteme electro-hidro-pneumatice
 • Mașini termice)
 • Discipline facultative (Limbă străină V
 • Știința muncii și resurse umane)
 • Acționări electrice
 • Marketing și management în ingineria electrică
 • Instalații electrice industriale și rezidențiale
 • Practică II
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Economie generală
 • Sisteme moderne de tracțiune electrică
 • Pachet opționale I (Roboți
 • Manipulatoare și roboți industriali)
 • Pachet opționale II (Utilaje electrmecanice industriale
 • Controlul sevențial în sisteme electromecanice)
 • Pachet opționale III (Proiectarea sistemelor numerice
 • Echipamente numerice avansate în sisteme electromecanice)
 • Discipline facultatice (Limbă străină VI
 • Sisteme de telecomunicații
 • Rețele de calculatoare)
 • Acționări electrice speciale
 • Ingineria calității și fiabilității în sisteme electromecanice
 • Sisteme electromecanice I
 • Echipamente pentru electrotehnologii neconvenționale
 • Producerea
 • transportul și distribuția energiei electrice
 • Exploatarea și mentenanța sistemelor electromecanice
 • Legislație europeană în inginerie electrică
 • Pachet opționale I (Proiectarea sistemelor electrice industriale
 • Modelarea numerică a sistemelor eletrotehnice)
 • Pachet opționale II (Electrotermie
 • Transfer de căldură și masă)
 • Pachet opționale III (Electrotermie – Proiect
 • Transfer de căldură și masă – Proiect)
 • Discipline facultative (Norme și standarde ecologice în sistemele energetice
 • Protocoale de comunicații)
 • Tehnici moderne de comutație
 • Microsisteme electromecanice
 • Tehnologii cu microunde
 • Surse noi de energie
 • Sisteme electromecanice II
 • Utilizarea energiei electrice
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Examen de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Beius

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației cu extensia la Beiuș oferă un program de licență IF.

Informatii despre Universitatea din Oradea - Extensia Beiuș

Universitatea din Oradea pune la dispozitia studentilor oportunitatea de a studia la centrul din Beiuș, cursuri la zi, fără să fie nevoie să se deplaseze la Oradea. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
autorizat
Grad de încredere
---
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea - Extensia Beiuș
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer