Despre program

Specializarea inginerie electrică și calculatoare cu predare în limba engleză însumează o serie de obiective pe care facultatea de inginerie electrică și știința calculatoarelor urmărește să le însușească tinerilor ingineri de la electrotehnică și calculatoare sub o singură specializare și mai ales, cu predarea unei limbi de circulație mondială.

Domeniu de licenta/master
Inginerie electrică
Tip program
Licență
Limba de predare
Engleza
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiza matematica
 • Algebra liniara
 • geometrie diferentiala
 • Matematica discreta
 • Fizica
 • Programare
 • Limbi straine
 • Educatie fizica
 • Internet
 • Istoria tehnologiei
 • Bazele matematice ale calculatoarelor
 • Surse de energie
 • Matematici speciale
 • Programare
 • Materiale in ingineria electrica
 • Teoria sistemelor
 • Electromagnetism
 • Limbi straine
 • Educatie fizica
 • Metode numerice
 • Dispozitive si circuite electronice
 • Teoria circuitelor electrice
 • Masurari electrice
 • Practica
 • Echipamente electrice
 • Convertoare statice
 • Convertoare electromagnetice
 • Circuite integrate analogice
 • Baze de date
 • Procesarea digitala a semnalelor
 • Achizitii de date
 • Microprocesoare si microcontrolere
 • Centrale electrice si transport al energiei electrice
 • Circuite integrate digitale
 • Practica
 • Actionari electrice
 • Interfete si periferice ale calculatoarelor
 • Instalatii electrice
 • Ingineria controlului si metode de optimizare
 • Retele de calculatoare
 • Management
 • Control industrial
 • Transmisii de date si protocoale
 • Compatibilitate electromagnetica
 • Practica pentru licenta
 • Grafică asistată de calculator
 • MODUL A (socio- umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)
 • MODUL A (socio-umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)
 • MODUL A (socio-umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)
 • MODUL A (socio-umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)
 • Interactiune om-computer (opțional)
 • Instrumentatie virtuala (opțional)
 • Microsenzori si actuatoare (opțional)
 • Arhitectura calculatoarelor (opțional)
 • Instrumentatie virtuala (opțional)
 • Ghiduri de undă,antene şi comunicaţii fără fir (opțional)
 • Simularea circuitelor electronice de putere (opțional)
 • CAD pentru ing. electrica (opțional)
 • Sisteme de operare (opțional)
 • Administrarea retelelor de calculatoare (opțional)
 • Inginerie software (opțional)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a fost înființată în anul 1962 în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică din necesitatea de a instrui tineri ingineri electroniști pentru fabricile brașovene de la acea vreme. În prezent, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor cuprinde trei departamente: Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată - IEFA; Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației - ATI și Departamentul de Electronică și Calculatoare - EC.

Str. Politehnicii nr. 1, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer