Despre program

Obiectivele specifice ce vor fi urmarite sunt legate de: formarea unor specialisti capabili sa dezvolte tehnologii de procesare a materialelor avansate concentrate pe calitatea produselor şi pe reducerea pierderilor; formarea unor specialişti (ingineri) care să coreleze într-un mod realist aspectele tehnice (cu caracter ingineresc) şi cele economice; dezvoltarea unor aptitudini manageriale şi antreprenoriale în rândul absolvenţilor; abordarea proiectării produselor şi a tehnologiilor de obţinere a acestora, în funcţie de cererea pieţei şi de satisfacţia clienţilor.

Domeniu de licenta/master
Ingineria materialelor
Specializare
Ştiinţa materialelor
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Tramente termice
 • Procesarea materialelor în stare lichidă
 • Procesarea materialelor în stare solidă
 • Materiale ceramice și refractare
 • Procesarea pulberilor
 • Materiale inteligente (opțional)
 • Tehnologii curate în știința materialelor (opțional)
 • Instrumentație virtuală (opțional)
 • Nanomateriale și nanotehnologii (opțional)
 • Modelarea și optimizarea proceselor industriale
 • Tratamente termochimice
 • Materiale amorfe și monocristaline
 • Coroziune și protecția materialelor
 • Materiale biocompatibile (opțional)
 • Senzori și actuatori (opțional)
 • Materiale compozite (opțional)
 • Materiale inteligente (opțional)
 • Elaborarea proiectului de diplomă
 • Practică
 • Modul A- socio-umane (facultativ)
 • Modul B- limbi moderne (facultativ)
 • Modul C- informatică (facultativ)
 • Modul D- tehnice (facultativ)
 • Modul E- sportive (facultativ)
 • Analiză matematică
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Geometrie descriptivă
 • Știința materialelor
 • Chimie generală
 • Fizica materialelor
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Desen tehnic
 • Metode numerice
 • Mecanica
 • Introducere în bioinginerie
 • Management în inginerie
 • Limba engleză/ franceză/ germană/ spaniolă
 • Ed. Fizică și sport
 • Tehnici de comunicare și proprietate intelectuală (opțional)
 • Elemente de biologie (opțional)
 • Modul A- socio-umane (facultativ)
 • Modul B- limbi moderne (facultativ)
 • Modul C- informatică (facultativ)
 • Modul D- tehnice (facultativ)
 • Modul E- sportive (facultativ)
 • Matematici speciale
 • Rezistența materialelor
 • Chimia fizică
 • Mecanica fluidelor
 • Informatică aplicată
 • Propreitățile materialelor
 • Teoria probabilităților și statistică matematică
 • Materiale biocompatibile
 • Biomolecule și biopolimeri
 • Electrotehnică
 • Microscopie și analiză de imagine
 • Marketing
 • Practică
 • Limba engleză/ franceză/ germană/ spaniolă
 • Ed. Fizică și Sport
 • Modul A- socio-umane (facultativ)
 • Modul B- limbi moderne (facultativ)
 • Modul C- informatică (facultativ)
 • Modul D- tehnice (facultativ)
 • Modul E- sportive (facultativ)
 • Imagistică medicală
 • Proteze
 • Tratamente termice
 • Elaborarea și turnarea aliajelor
 • Biocompatibilitate
 • Proiectarea asistată de calculator
 • Implanturi cardiovasculare
 • Materiale pentru biosenzori
 • Practică
 • Thenici de analiză a biomaterialelor (opțional)
 • Implanturi dentare (opțional)
 • Managementul proiectelor (opțional)
 • Analiza valorii (opțional)
 • Modul A- socio-umane (facultativ)
 • Modul B- limbi moderne (facultativ)
 • Modul C- informatică (facultativ)
 • Modul D- tehnice (facultativ)
 • Modul E- sportive (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Înfiinţată în anul 1990, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte actualmente specialişti în trei domenii de importanţă majoră în industrie: Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte şi studenţii facultăţilor de Mecanică şi Construcţii de Maşini şi Management Industrial la disciplinele Studiul Materialelor, Tehnologia Materialelor şi Tratamente Termice. În prezent există patru specializări la studiile universitare de LICENŢĂ şi anume: Ştiinţa Materialelor, Ingineria Procesării Materialelor (domeniul Ingineria materialelor), Echipamente pentru Procese Industriale (domeniul Inginerie mecanică) şi Ingineria Securităţii în Industrie (domeniul Inginerie Industrială).

Strada Prof.dr.doc. D. Mangeron nr. 41, Iaşi, 700050

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer