Simulare şi testare în inginerie mecanică

Despre program

Competenţele dezvoltate sunt calculul, modelarea, simularea optimizarea constructivă a structurilor, echipamentelor şi sistemelor mecanice; conceperea, realizarea şi testarea unor sisteme şi echipamente mecanice; încercarea, statică şi dinamică, a componentelor şi sistemelor mecanice şi termice; cunoaşterea şi utilizarea de soft-uri specifice; formarea de deprinderi necesare pentru desfăşurarea unor cercetări de profunzime, cu tehnici şi proceduri avansate; proiectarea şi optimizarea parametrilor funcţionali pentru structuri mecanice şi echipamente termice; studiul, modelarea, simularea şi optimizarea proceselor termice; deprinderea de cunoştinţe şi abilităţi capabile să le permită specialiştilor utilizarea în proiectare a unor materiale şi tehnologi de fabricaţie şi montaj deosebit de performante; conceperea unui sistem integrat de cercetare-proiectare-execuţie -investigare în exploatare, capabil să asigure o dezvoltare durabilă.

Specializare
Inginerie mecanică
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Modelare avansată 3D CAD – I
 • Modelare și simulare numerică în ingineria mecanică
 • Proiectarea pe baza duratei de viaţă
 • Fenomene de transfer
 • Modelarea cinematică şi dinamică a sistemelor multicorp si Dinamica fluidelor
 • Modelare avansată 3D CAD – II
 • Proiectarea experimentelor. Sisteme şi tehnici de achiziţie şi prelucrarea datelor experimentale
 • Elemente de reologie aplicate în ingineria mecanică
 • Analiza vibro-acustică a sistemelor mecanice
 • Activitate de practică şi/ sau cercetare ştiinţifică
 • Elaborarea lucrării de disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Inginerie Mecanică

Facultatea de Mecanică a fost înfiintată în anul 1949 sub denumirea de Institutul de Mecanică și în anul 1956, împreună cu Institutul de Silvicultură, au format Institutul Politehnic din Brașov. În anul 2003, ca urmare a noilor specializări înființate, facultatea își schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Mecanică.

Activitatea de cercetare în domenii inginerești fundamentale și aplicative se desfășoară în laboratoare moderne și performanțe de specialitate precum și în două centre de cercetare. De asemenea, facultatea dispune de un Service auto modern.

Facultatea de Inginerie Mecanică întreține numeroase relații de colaborare cu instituțiile similare din țară precum și, prin intermediul programelor internaționale, cu numeroase țări europene ca: Germania, Franța, Anglia, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Grecia, Marea Britanie, Ungaria, Moldova, țări în care studenții pot beneficia de burse pentru formare și specializare.

Str. Politehnicii nr.1, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer