Despre program

Această specializare urmărește instruirea viitorilor ingineri în proiectarea, controlul și dezvoltarea tuturor tipurilor de automate și roboți, de la cei industriali, până la cei medicali. Competenţele dezvoltate sunt: cunoştinţe teoretice şi abilităţi de programare a microprocesoarelor, microcontrolerelor şi microcalculatoarelor; cunoştinţe teoretice şi abilităţi aplicative despre structura,concepţia şi proiectarea sistemelor mecatronice; cunoştinţe teoretice şi abilităţi aplicative de robotică industrială; cunoştinţe teoretice şi abilităţi aplicative de robotica serviciilor şi de intervenţie.

Domeniu de licenta/master
Mecatronică și robotică
Specializare
Robotică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiza matematica
 • Algebra liniara
 • geometrie analitica si diferentiala
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I
 • Logica computationala
 • Mecanica I
 • Mecanica II
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II
 • Matematici speciale
 • Electrotehnica
 • Fizica
 • Grafica asistata de calculator
 • Limba engleza
 • Limba franceza
 • Limba germana
 • Limba spaniola
 • Educatie fizica si sport
 • Rezistenta materialelor
 • Bazele Roboticii
 • Mecanisme si organe de masini
 • Metode numerice
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare III
 • Mecanica fluidelor
 • Sisteme de actionare hidraulica
 • Electronica analogica
 • Arhitectura calculatoarelor
 • Electronica digitala
 • Sisteme de achizitie si interfete
 • Procesarea datelor
 • Stiinta si ingineria materialelor CAD
 • Practica
 • Limba engleza
 • Limba franceza
 • Limba germana
 • Limba spaniola
 • Educatie fizica si sport
 • Masini de lucru si cu comanda numerica
 • Proiectarea asistata de calculator
 • Bazele sistemelor automate Cinematica si dinamica robotilor
 • Realitate virtuala in robotica
 • Programarea robotilor industriali
 • Microcontrolere si microprocesoare
 • Incercarea si testarea robotilor
 • Sisteme de conducere in robotica
 • Automate programabile
 • Sisteme de actionare
 • Sisteme flexibile de fabricatie
 • Simularea sistemelor robotizate
 • Practica
 • Proiectarea robotilor
 • Managementul sistemelor robotizate
 • Retele de senzori
 • Sisteme de captare
 • transmisie si redare a imaginii
 • Procesarea imaginilor
 • vedere artificiala si imagistica medicala
 • Sisteme de instrumentatie virtuala
 • Modelarea robotilor mobili
 • Ingineria programelor
 • Sisteme expert in robotica
 • Fiabilitate si diagnoza
 • Practica pentru elaborarea proiectului de diploma
 • Analiza cu elemente finite in robotica
 • Asamblare robotizata si micromanipulare
 • Programarea robotilor mobili
 • Roboti mobili in servicii
 • Modelarea si identificarea sistemelor mecatronice
 • Modelarea si conducerea servosistemelor electrice

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a fost înființată în anul 1962 în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică din necesitatea de a instrui tineri ingineri electroniști pentru fabricile brașovene de la acea vreme. În prezent, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor cuprinde trei departamente: Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată - IEFA; Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației - ATI și Departamentul de Electronică și Calculatoare - EC.

Str. Politehnicii nr. 1, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer