Despre program

În cadrul programului de studii se asimilează cunoştinţe fundamentale, de cultură tehnică generală şi de specialitate. Programele de studii şi curricula asigură baza de cunoştinţe şi competenţe pentru înţelegerea funcţionării sistemelor autovehiculului şi a acestuia în ansamblu, precum şi aspecte legate de proiectarea/cercetarea, construcţia şi mentenanţa autovehiculelor. În cadrul disciplinelor studiate se obţin cunoştinţe în rezolvarea problematicii legate de poluarea, comercializarea şi monitorizarea autovehiculelor, parcurilor auto şi a traficului. În predare sunt utilizate tehnici şi proceduri media, platforme informatice, iar studenţii au posibilitatea să participe direct la proiectele de cercetare care se desfăşoară în catedră. Aplicaţiile practice sunt dezvoltate în cadrul echipelor care participă la competiţiile minbaja şi formula student SAE.

Domeniu de licenta/master
Ingineria autovehiculelor
Specializare
Autovehicule rutiere
Tip program
Licență
Limba de predare
Engleza
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Geometrie descriptivă
 • Chimie
 • Știința și tehnologia materialelor
 • Informatică aplicată
 • Comunicare
 • Limba engleză
 • franceză
 • Educație fizică și sport
 • Algebră liniară și geometrie analitică și diferențială
 • Desen tehnic și infografică I
 • Fizică
 • Mecanică I
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
 • Electrotehnică și mașini electrice
 • Limbă engleză
 • franceză
 • Educație fizică și sport
 • Economie generală
 • Desen tehnic și infografică II
 • Mecanică II
 • Rezistența materialelor I
 • Matematici speciale și Statistică matematică
 • Electronică aplicată
 • Limba engleză
 • franceză
 • Educație fizică și sport
 • Bazele ingineriei autovehiculelor
 • Mecanica fluidelor și mașini hidraulice
 • Rezistența materialelor II
 • Mecanisme
 • Organe de mașini I
 • Toleranțe și control dimensional
 • Limba engleză
 • franceză
 • Educație fizică și sport
 • Termotehnică și mașini termice
 • Proiectare asistată de calculator
 • Vibrații mecanice
 • Acționări hidraulice și pneumatice
 • Organe de mașini II
 • Dinamica autovehiculelor I
 • Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă I
 • Dinamica autovehiculelor II
 • Calculul și construcția autovehiculelor I
 • Calculul și construcția motoarelor cu ardere internă I
 • Metoda elementului finit
 • Management
 • Metode de asigurare a calității
 • Practică tehnologică
 • Calculul și construcția motoarelor cu ardere internă II
 • Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă II
 • Calculul și construcția autovehiculelor II
 • Sisteme electrice și electronice ale autovehiculelor
 • Tehnologii de fabricare și ansamblare a autovehiculelor
 • Elaborarea proiectului de diplomă
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Pachet optionale 1 (Diagonosticarea autovehiculelor
 • Tractoare
 • Încercarea și omologarea autovehiculelor
 • Telematică rutieră
 • Caroserii și sisteme de siguranță pasivă
 • Controlul și reducerea poluării
 • Mecatronica automobilului
 • Terotehnica autovehiculelor)
 • Pachet opționale 2 (Ergonomie
 • Autovehicule și instalații speciale
 • Sisteme de propulsie neconvenționale
 • Expertiză tehnică auto
 • Materiale plastice ceramice și compozite
 • Combustibili
 • lubrifianți și materiale speciale pentru autovehicule
 • Design auto
 • Controlul și atenuarea zgomotelor și vibrațiilor)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Inginerie Mecanică

Facultatea de Mecanică a fost înfiintată în anul 1949 sub denumirea de Institutul de Mecanică și în anul 1956, împreună cu Institutul de Silvicultură, au format Institutul Politehnic din Brașov. În anul 2003, ca urmare a noilor specializări înființate, facultatea își schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Mecanică.

Activitatea de cercetare în domenii inginerești fundamentale și aplicative se desfășoară în laboratoare moderne și performanțe de specialitate precum și în două centre de cercetare. De asemenea, facultatea dispune de un Service auto modern.

Facultatea de Inginerie Mecanică întreține numeroase relații de colaborare cu instituțiile similare din țară precum și, prin intermediul programelor internaționale, cu numeroase țări europene ca: Germania, Franța, Anglia, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Grecia, Marea Britanie, Ungaria, Moldova, țări în care studenții pot beneficia de burse pentru formare și specializare.

Str. Politehnicii nr.1, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer