Despre program

Programul de studii Calculatoare este acreditat și funcționează începând cu anul 2007. Competenţele dezvoltate sunt analiză, evaluare, consulting şi management de activităţi în domeniul calculatoarelor; concepţie şi dezvoltare software şi hardware pentru sisteme de pe bază de calculator (Embedded Systems); proiectare, dezvoltare, testare de hardware pentru domeniul calculatoarelor; capabilitatea de elaborare de proiecte hardware – software pentru aplicaţii. Pentru acest program de studiu se asigură o pregătire întrepătrunsă hardware-software, o abordare conjugată circuit-algoritm, o îmbinare teoretică cu implementare / finalitate practică.

Domeniu de licenta/master
Calculatoare și tehnologia informației
Specializare
Calculatoare
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Deprinderi de comunicare
 • Utilizarea calculatorului si servicii Internet
 • Analiza matematica
 • Algebra liniara
 • geometrie analitica si diferentiala
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
 • Grafica asistata de calculator
 • Limba engleza
 • Matematici speciale
 • Electrotehnica
 • Teoria probabilitatilor si statistica matematica
 • Fizica
 • Teoria sistemelor
 • Educatie fizica
 • Masurari electronice
 • Dispozitive electronice si circuite
 • Structuri de date
 • Bazele procesarii si transmisiei semnalelor
 • Limba engleza
 • Limbaje formale si compilatoare
 • Electronica digitala
 • Electronica analogica
 • Baze de date
 • Programare logica si functionala
 • Practica
 • Arhitectura microprocesoarelor
 • Educatie fizica
 • Bazele comunicatiilor
 • Proiect de circuite digitale
 • Inteligenta artificiala
 • Tehnici de programare
 • Protocoale si interfete
 • Comunicatii optice
 • Sisteme de reglare automata si elemente de executie pleaca
 • Proiectarea algoritmilor
 • Limbaje de descriere hardware
 • Arhitectura si organizarea calculatoarelor
 • Sisteme de operare
 • Senzori si traductori
 • Bazele procesarii si transmisiei semnalelor
 • Tehnologii multimedia
 • Materiale si tehnologii electronice
 • Practica
 • Sisteme dedicate pe baza de calculator
 • Memorii si periferice
 • Transmisia de date si retele de calculatoare
 • Proiect de arhitectura si organizarea calculatoarelor
 • Prelucrarea si analiza imaginilor
 • Sisteme de operare in timp real
 • Inginerie software
 • Limbaje scriptice
 • Proiectare VLSI
 • Testarea si fiabilitatea sistemelor de calcul
 • Transmisia de date si retele de calculatoare
 • Mobile Computing
 • Protectie si securitate in sisteme de calcul
 • Interfata om-masina
 • Algoritmi si arhitecturi paralele
 • Antreprenoriat
 • Proiect de sisteme de calcul
 • Practica pentru licenta

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a fost înființată în anul 1962 în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică din necesitatea de a instrui tineri ingineri electroniști pentru fabricile brașovene de la acea vreme. În prezent, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor cuprinde trei departamente: Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată - IEFA; Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației - ATI și Departamentul de Electronică și Calculatoare - EC.

Str. Politehnicii nr. 1, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer