Despre program

Programul de licenţă pregăteşte profesionişti cu competenţe în design şi dezvoltare de produs prin proiectare, prototipare, designul formei, promovare, implementare şi exploatare. Programul de studii răspunde unei nevoi reale identificate pe piaţa forţei de muncă pentru specialişti în acest domeniu, cu abilităţi în îmbinarea calităţilor estetice, ergonomice cu cerinţele funcţionale şi constructive ale produselor. Absolvenţii noştri dobândesc competenţe integrate in proiectarea si promovarea de produse inovative şi competitive, utilizând software specializat si ţinând seama de regulile esteticii si ergonomiei, concomitent cu cunoştinţe care îi fac capabili să integreze rapid cele mai noi dezvoltări tehnologice referitoare la utilizarea raţională şi economia de materii prime şi energie ca surse esenţiale în dezvoltarea durabilă reală.

Domeniu de licenta/master
Inginerie industrială
Specializare
Design industrial
Tip program
Licență
Limba de predare
Engleza
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebra liniară şi geometrie analitică
 • Chimie
 • Fizică
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic
 • Limbi străine (discipline complementare)
 • Educație fizică (discipline complementare)
 • Deprinderi de comunicare (discipline complementare)
 • Știința și ingineria materialelor
 • Mecanică
 • Desen artistic
 • Mecanisme
 • Organe de mașini
 • Grafica asistată de calculator
 • Rezistența materialelor
 • Electrotehnică
 • Mecanica fluidelor
 • Termotehnică
 • Electronică și automatizări
 • Metode numerice
 • Tehnologii de prelucrare
 • Istoria și cultura designului
 • Specificații pentru designul de produs
 • Practică
 • Dezvoltare durabilă
 • Toleranțe și control dimensional
 • Design conceptual
 • Materiale speciale
 • Culoare în designul de produs
 • Machetare
 • Analiza prin metoda elementului finit
 • Creativitate și inventică
 • Designul produselor mecatronice
 • Acționarea
 • comanda și controlul sistemelor mecanice
 • Estetică și ergonomie
 • Practică
 • Modelarea asistată a formării a în design
 • Design grafic
 • Design de obiect
 • Promovarea produselor
 • Prototipare virtuală
 • Web-design
 • Prelevarea și prelucrarea de imagine
 • Eco-design și reciclarea produselor
 • Designul ambalajelor
 • Marketing
 • Managmentul proiectelor
 • Elaborarea proiectului de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Design de Produs şi Mediu

Formarea Facultăţii Design de Produs şi Mediu corespunde unei nevoi interne de (re)structurare din Universitatea Transilvania din Braşov şi se înscrie în tendinţa europeană de dezvoltare a învăţământului superior.

Urmând strategia Universităţii, în anul 2010 a fost înfiinţată Facultatea de Design de Produs și Mediu reunind membri din Catedra Design de Produs şi Robotică şi din Catedra de Chimie, din Universitate. În anul 2011, prin restructurarea Universității și aplicarea Legii Educației Naționale nr.1 din 2011 s-a format, în cadrul Facultății de Design de Produs și Mediu, Departamentul de Design de produs, Mecatronică și Mediu prin unirea a trei Colective provenind din Catedra de Design de Produs și Robotică, Catedra de Chimie și Catedra de Mecanică fină și Mecatronică. Cele trei Colective au dezvoltat două centre de cercetare interdisciplinare, centrate pe designul integrat (concepţie, dezvoltare, optimizare şi implementare) de produse High-Tech, cu impact redus asupra mediului: Centrul de cercetare științifică Sisteme de Energii regenerabile și Reciclare și Centrul de cercetare științifică Sisteme mecatronice avansate.

Str. Universităţii nr.1, Braşov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer