Despre program

Programul de studii Calculatoare este acreditat și funcționează începând cu anul 2007. Competenţele dezvoltate sunt analiză, evaluare, consulting şi management de activităţi în domeniul calculatoarelor; concepţie şi dezvoltare software şi hardware pentru sisteme de pe bază de calculator (Embedded Systems); proiectare, dezvoltare, testare de hardware pentru domeniul calculatoarelor; capabilitatea de elaborare de proiecte hardware – software pentru aplicaţii. Pentru acest program de studiu se asigură o pregătire întrepătrunsă hardware-software, o abordare conjugată circuit-algoritm, o îmbinare teoretică cu implementare / finalitate practică.

Domeniu de licenta/master
Calculatoare și tehnologia informației
Specializare
Calculatoare
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Comunicare
 • Introducere în calculatoare şi tehnologia informaţiei
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Grafică asistată de calculator
 • Limba engleză
 • Matematici speciale
 • Electrotehnică
 • Teoria probabilităţilor şi statistică matematică
 • Fizică
 • Eucație fizică
 • Teoria sistemelor
 • Măsurări electronice
 • Dispozitive electronice
 • Structuri de date și algoritmi
 • Procesarea semnalelor
 • Limba engleză
 • Limbaje formale şi compilatoare
 • Electronică digitală
 • Electronică analogică
 • Bazele Comunicațiilor
 • Proiectarea algoritmilor
 • Limba engleză IV
 • Practică de domeniu
 • Educaţie fizică
 • Arhitectura microprocesoarelor
 • Baze de date
 • Proiect de electronică digitală
 • Inteligenţă artificială
 • Instrumentație virtuală
 • Senzori și traductoare
 • Tehnologii de interconectare în electronică
 • Proiectarea asistată de calculator a modulelor electronice
 • Programare logică şi programare funcţională
 • Limbaje de descriere hardware
 • Arhitectura şi organizarea calculatoarelor
 • Sisteme de operare
 • Instrumente pentru dezvoltarea programelor
 • Rețele de senzori
 • Proiectare interfețe utilizator
 • Sisteme multimedia
 • Programare web
 • Practică de specialitate
 • Sisteme încorporate (Embedded Systems)
 • Sisteme de I/O și echipamente periferice
 • Rețele de calculatoare
 • Proiect de arhitectura și organizarea calculatoarelor
 • Prelucrarea imaginilor
 • Protocoale de comunicații
 • Inginerie software
 • Algoritmi paraleli și distribuiți
 • Circuite VLSI
 • Testarea sistemelor de calcu
 • Sisteme de comunicaţii
 • Calcul mobil (Mobile Computing)
 • Securitatea datelor
 • Interfaţă om-maşină
 • Limbaje scriptice
 • Economie generală
 • Elaborare proiect de diplomă
 • Practică pentru proiectul de diplomă
 • MODUL A (socio-umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)
 • MODUL A (socio-umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)
 • MODUL A (socio-umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)
 • MODUL A (socio-umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a fost înființată în anul 1962 în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică din necesitatea de a instrui tineri ingineri electroniști pentru fabricile brașovene de la acea vreme. În prezent, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor cuprinde trei departamente: Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată - IEFA; Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației - ATI și Departamentul de Electronică și Calculatoare - EC.

Str. Politehnicii nr. 1, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer