Despre program

Specializarea de Inginerie medicală creează un corp ingineresc, ce prin preluarea de cunoştinţe medicale în cadrul formării va fi capabil să asigure managementul, să implementeze, să auditeze şi să întreţină echipamentele medicale, să le îmbunătăţească performanţele şi să le crească fiabilitatea, să creeze altele noi, să le îmbunătăţească performanţele software. În paralel, absolvenţii vor fi capabili să creeze programe specializate pentru sistemele expert, achiziţii de date, diagnoză asistată, prelucrări de imagini şi recunoaşterea formelor.

Domeniu de licenta/master
Științe inginerești aplicate
Specializare
Inginerie medicală
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Desen tehnic și infografică
 • Electrotehnică
 • Chimie Generală
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • Geometrie Diferenţială
 • Geometrie Descriptivă
 • Fizică
 • Tehnici de documentare
 • Limbi străine
 • Educaţie Fizică
 • Ştiinţa şi ingineria materialelor
 • Mecanică
 • Electrotehnică
 • Informatică aplicată
 • Optoelectronică
 • Electronică
 • Biomecanică
 • Anatomie
 • Tehnici de măsurare
 • Rezistenţa materialelor
 • Metode numerice
 • Microcontrollere
 • Microprocesoare
 • Senzori şi traductoare
 • Electronică medicală
 • Proiectare asistată de calculator
 • Elemente de inginerie mecanică şi optică
 • Aparate pentru testări de laborator
 • Fiabilitatea aparatelor medicale
 • Ergonomia aparatelor medicale
 • Măsurări şi instrumentaţie
 • Practica la partenerii industriali
 • Medii de programare pentru microcontrollere
 • Procesarea imaginilor
 • Vedere artificială şi imagistică medicală
 • Ingineria protezării
 • Construcţia şi mentenanţa aparaturii biomedicale
 • Modelarea şi simularea sistemelor biomecanice
 • Mecatronica sistemelor biomedicale
 • Ingineria realibitării
 • Aparatură pentru terapie intensivă
 • Componente optometrice şi instrumentar medical
 • Etică şi deontologie medicală
 • Evaluarea şi certificarea aparaturii biomedicale
 • Elaborarea lucrării de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Design de Produs şi Mediu

Formarea Facultăţii Design de Produs şi Mediu corespunde unei nevoi interne de (re)structurare din Universitatea Transilvania din Braşov şi se înscrie în tendinţa europeană de dezvoltare a învăţământului superior.

Urmând strategia Universităţii, în anul 2010 a fost înfiinţată Facultatea de Design de Produs și Mediu reunind membri din Catedra Design de Produs şi Robotică şi din Catedra de Chimie, din Universitate. În anul 2011, prin restructurarea Universității și aplicarea Legii Educației Naționale nr.1 din 2011 s-a format, în cadrul Facultății de Design de Produs și Mediu, Departamentul de Design de produs, Mecatronică și Mediu prin unirea a trei Colective provenind din Catedra de Design de Produs și Robotică, Catedra de Chimie și Catedra de Mecanică fină și Mecatronică. Cele trei Colective au dezvoltat două centre de cercetare interdisciplinare, centrate pe designul integrat (concepţie, dezvoltare, optimizare şi implementare) de produse High-Tech, cu impact redus asupra mediului: Centrul de cercetare științifică Sisteme de Energii regenerabile și Reciclare și Centrul de cercetare științifică Sisteme mecatronice avansate.

Str. Universităţii nr.1, Braşov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer