Despre program

Misiunea programului de studii IMA este formarea de ingineri specialişti în înfiinţarea, dezvoltarea, menţinerea, redresarea, cesionarea sau lichidarea unei afaceri industriale, ca factor de creştere a valorii, prin cunoaşterea şi utilizarea legilor naturii (ingineriei), economiei, societăţii şi dreptului. Competenţele profesionale şi transversale dobândite sunt: capacitatea de analiză, interpretare şi structurare a informaţiilor tehnice, economice şi juridice ale mediului de afaceri intern şi extern al întreprinderii, în scopul formulării, fundamentării şi implementării deciziilor; capacitatea de identificare a avantajului tehnologic competitiv, prin întocmirea unor analize multicriteriale produs/ proces/ mijloc de producţie; identificare produsului şi a celei mai bune soluţii tehnice care permite dezvoltarea/ relansarea proceselor de producţie şi de afaceri aferente; cunoaşterea şi aplicarea în practică a conceptelor de ecoproiectare şi ecotehnologie, din perspectiva dezvoltării durabile, urmărind realizarea unor afaceri industriale cu impact minim asupra mediului; identificarea, accesarea şi asigurarea resurselor necesare, tehnice şi financiare, pentru crearea şi dezvoltarea de afaceri industriale; abilităţi în aplicarea funcţiilor şi principiilor inginereşti şi manageriale în contextul complexităţii mediului de afaceri şi diversificării adecvate a activităţilor firmei; abilităţi de negociere bazate pe o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic, economic şi în domeniul juridic; capacitatea de evaluare a riscului în afaceri ţinând seama de cunoaşterea ansamblului: produse, tehnologii, întreprinderi, finanţe, legi, pieţe; elaborarea de planuri de afaceri fundamentale, inclusiv din punct de vedere tehnic;

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial

Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial oferă posibilitatea urmării de programe de studii de licenţă (4 ani - ciclul I), programe de master (2 ani - ciclul II), programe ale şcolii doctorale (în domeniile “Inginerie industrială” şi “Inginerie şi management” - ciclul III) precum şi programe postuniversitare.

In prezent, facultatea asigură pregătirea unui număr de 1412 studenţi dintre care: 787 studenţi bugetaţi şi 51 studenţi cu taxă la studii de licenţă zi; 198 studenţi bugetaţi şi 85 studenţi cu taxă la studii de masterat; 204 studenţi cu taxă la forma de învăţământ la distanta; 41 studenţi cu taxă la formare continuă şi 50 studenţi doctoranzi.

Pregătirea profesională şi îndrumarea acestor studenţi este asigurată de cele 48 cadre didactice ale Facultăţii precum şi de numeroase altele din cadrul Universităţii.

Facultatea dispune de o infrastructură modernă utilizată atât pentru activitatea didactică cât şi pentru cea de cercetare ştiinţifică, având spaţii proprii pentru învăţământ şi pentru cercetare. Spaţiile destinate activităţii didactice organizate ca laboratoare specifice sunt dotate corespunzător, existând condiţiile şi tehnica necesară pentru predare la nivelul cerinţelor actuale. Se remarcă condiţiile deosebite pentru cercetarea ştiinţifică, datorate celor două Departamente de cercetare ale facultăţii (D05A - Tehnologii şi Sisteme Avansate de Fabricaţie, şi D05B - Inginerie Economică şi Sisteme de Producţie), amplasate în noul sediu al Institutului de Cercetare-Dezvoltare Inovare: Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabilă.

Colina Universității nr. 1, corp A, 500036 Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer