Despre program

Electrotehnică este formarea de ingineri în domeniul ingineriei electrice, prin însuşirea de cunoştinţe de bază în domeniul electrotehnicii, cu deschidere către specializările de maşini electrice, acționări electrice şi utilizări ale energiei electrice. 

Domeniu de licenta/master
Inginerie electrică
Specializare
Electrotehnică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiza matematica
 • Algebra liniara
 • geometrie analitica si diferentiala
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
 • Chimie
 • Metode si procedee tehnologice
 • Comunicare profesionala
 • Limbi straine
 • Educatie fizica
 • Matematici speciale
 • Grafica asistata de calculator
 • Fizica
 • Teoria circuitelor electrice
 • Elemente de inginerie mecanica
 • Metode numerice
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
 • Teoria campului electromagnetic
 • Materiale electrotehnice
 • Electronica analogica
 • Electronica digitala(circuite logice)
 • Elemente de inginerie mecanica
 • Limbi straine
 • Educatie fizica
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Surse de energie
 • Masurari electrice si electronice
 • Convertoare electromagnetice
 • Echipamente electrice
 • Teoria sistemelor si reglaj automat
 • Practica
 • Programarea si utilizarea microcontrolerelor
 • Senzori si traductoare
 • Convertoare electromagnetice
 • Convertoare statice
 • Producerea
 • transportul si distributia energiei electrice
 • Drept si legislatie
 • Automate programabile
 • Achizitii de date
 • Convertoare de frecventa
 • Actionari electrice
 • Practica
 • Utilizarea calculatoarelor in controlul proceselor industriale
 • Bazele modelarii
 • proiectarii si incercarii sistemelor electrice
 • Actionari electrice
 • Instalatii electrice la consumator
 • Compatibilitate electromagnetica
 • Bazele optimizarii sistemelor electrice
 • Tractiune/ vehicule electrice
 • Control statistic si fiabilitate
 • Antreprenoriat
 • Practica pentru licenta
 • Protecţia prin relee a instalaţiilor electrice (opțional)
 • Termotehnica (opțional)
 • Sisteme de stocare a energiei electrice (opțional)
 • Echipamente electrocasnice (domotică) (opțional)
 • Sinteza de sunet si procesare fisiere audio (opțional)
 • Microunde Iluminat electric (opțional)
 • CAD pentru instalaţii electrice (Autocad
 • Cadelec) (opțional)
 • MODUL A (socio-umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)
 • MODUL A (socio-umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)
 • MODUL A (socio-umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)
 • MODUL A (socio-umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)
 • Energia si mediul (opțional)
 • Electrosecuritate (opțional)
 • Echipamentul electric al autovehiculelor (opțional)
 • Utilizarea eficienta a energiei electrice (opțional)
 • Micro si nanotehnologii (opțional)
 • Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor (opțional)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a fost înființată în anul 1962 în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică din necesitatea de a instrui tineri ingineri electroniști pentru fabricile brașovene de la acea vreme. În prezent, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor cuprinde trei departamente: Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată - IEFA; Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației - ATI și Departamentul de Electronică și Calculatoare - EC.

Str. Politehnicii nr. 1, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer