Despre program

Programul de studii urmăreşte formarea de specialişti în domeniul instalaţiilor pentru construcţii cu competenţe în domeniul proiectării, execuţiei şi exploatării instalaţiilor. Disciplinele prevăzute în cadrul programului acoperă în totalitate domeniul de pregătire, prin: discipline fundamentale, tehnice inginereşti şi de specialitate. Pentru derularea programului de studii, facultatea dispune de săli de curs special amenajate şi laboratoare moderne de specialitate.

Domeniu de licenta/master
Ingineria instalaţiilor
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențiată
 • Programarea calculatoarelor
 • Geometrie descriptivă
 • Mecanică
 • Chimie
 • Discipline complementare (Limba franceză
 • Limba engleză
 • Limba germană
 • Limba spaniolă
 • Educație fizică și sport)
 • Matematici speciale
 • Fizică
 • Topografie
 • Desen tehnic și infografică
 • Rezistența materialelor
 • Educație fizică și sport
 • Practică topografie
 • Modul B (limbi moderne) (disciplină facultativă)
 • Modul C (informatică) (disciplină facultativă)
 • Termotehnică
 • Hidraulica instalațiilor
 • Electrotehnica în instalații
 • Organe de mașini și tehnici mecanice
 • Ecologie
 • Infografică
 • Discipline complementare (Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba franceză
 • Limba germană
 • Educație fizică și sport)
 • Elemente de arhitect Design industrial Servosisteme electrice în instalații Acționări electrice Construcții
 • Legislație în construcții și instalații
 • Practică
 • Modul A (socio-umane)
 • Modul B (limbi moderne)
 • Modul C (informatică)
 • Modul D (tehnice) - Proiectare auto CAD
 • Modul E (sportiv)
 • Mașini hidraulice
 • Instalații sanitare
 • Instalații dec încălzire
 • Măsurări în instalații
 • Aparate termice
 • Științe socio-umane
 • Instalații de ventilare și climatizare
 • Instalații electrice
 • Instalații frigorifice
 • Surse neconvenționale de energie (disciplină opțională)
 • Criogenie tehnică (disciplină opțională)
 • Practică
 • Modul A (socio-umane)
 • Modul B (limbi moderne)
 • Modul C (informatică)
 • Modul E (sportiv)
 • Modul D (tehnice) - Audit energetic
 • Instalații de ventilare și climatizare
 • Instalații electrice
 • Sisteme de alimentare cu gaze
 • Automatizarea instalațiilor
 • Instalații hidroedilitare (disciplină opțională)
 • Gospodărirea apelor (disciplină opțională)
 • Rețele termice
 • Automatizarea instalațiilor
 • Pompe de căldură
 • Tehnologia și montajul instalațiilor
 • Termotehnica în construcții (disciplină opțională)
 • Eficientizarea instalațiilor de clădiri (disciplină opțională)
 • Asigurarea calității în instalații (disciplină opțională)
 • Fiabilitate și risc în instalații (disciplină opțională)
 • Exploatarea și întreținerea instalațiilor (disciplină opțională)
 • Management în construcții și instalații (disciplină opțională)
 • Gestiunea economico-financiară a întreprinderilor și elemente de marketing
 • Pregătire proiect de diplomă
 • Proiectul de diplomă - Practică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Construcţii

La începutul anului universitar 2002/2003, prin decizia Senatului Universității „Transilvania” din Brașov, se constituie Facultatea de Construcții, cu autonomie relativă. Facultatea avea două catedre: Catedra de Construcții și Catedra de Instalații pentru Construcții. Ziua de 12 iunie 2003 reprezintă ziua de naștere a actualei Facultăți de Construcții, din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov. La acea dată se înființa această facultate, cu specializările: Construcții Civile, Industriale și Agricole; Instalații pentru Construcții; Căi Ferate, Drumuri și Poduri și Tehnologia Construcțiilor. Din anul 2005 s-au organizat și studii de masterat, derulându-se pe parcursul a 3 semestre, pentru specializările : Reabilitarea și Consolidarea Construcțiilor și Modernizarea Energetică a Clădirilor. Începând cu anul universitar 2009/2010 se derulează programul de studiu de masterat de aprofundare și cercetare "Modernizarea energetică în mediul construit" care este structurat pe trei trasee de specializare: "Modernizarea și Reabilitarea Clădirilor", "Sisteme Eficiente Energetic de Instalații în Construcții" și "Modernizarea și Reabilitarea Construcțiilor Inginerești", precum și un traseu de cercetare științifică: "Clădiri cu performanță energetică ridicată".

Str. Turnului 5, Braşov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer