Despre program

Competentele dezvoltate de această specializare sunt: efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei şi managementului pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale; elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale; fabricaţia, controlul şi punerea în funcţiune a produselor, echipamentelor şi sistemelor mecanice; exploatarea produselor, echipamentelor şi sistemelor mecanice; proiectarea, implementarea şi îmbunătaţirea sistemelor de management; managementul firmei şi gestionarea resurselor.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Geometrie descriptivă
 • Ingineria materialelor
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Chimie generală
 • Mecanică
 • Fizică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Prelucrarea datelor (algoritmi și structuri de date)
 • Desen tehnic
 • Metode numerice
 • Bazele economiei
 • Analiza sistemelor economice
 • Tehnici de comunicare și proprietate intelectuală (opțional)
 • Istoria științelor tehnice (opțional)
 • Limba engleză/ franceză/ germană/ spaniolă
 • Ed. Fizică și Sport
 • Modul A- socio-umane (facultativ)
 • Modul B- limbi moderne (facultativ)
 • Modul C- informatică (facultativ)
 • Modul D- tehnice (facultativ)
 • Modul E- sportive (facultativ)
 • Matematici speciale
 • Rezistența materialelor
 • Mecanica fluidelor tehnice
 • Informatică aplicată
 • Teoria probabilităților și statistică matematică
 • Proprietățile și alegerea materialelor
 • Rețele și sisteme de comunicare
 • Introd. în electrotehnică
 • Termotehnică
 • Organe de mașini
 • Analiza valorii
 • Acționări și automatizări
 • Ingineria sistemelor de producție asistată de calculator (opțional)
 • Inginerie asistată pe calculator (opțional)
 • Practică
 • Limba engleză/ franceză/ germană/ spaniolă
 • Ed. Fizică și Sport
 • Modul A- socio-umane (facultativ)
 • Modul B- limbi moderne (facultativ)
 • Modul C- informatică (facultativ)
 • Modul D- tehnice (facultativ)
 • Modul E- sportive (facultativ)
 • Managementul mediului
 • Managementul calității
 • Managementul resurselor secundare și dezvoltare durabilă
 • Proiectare asistată de calculator
 • Introducere în nanomateriale și nanotehnologii
 • Contabilotate
 • calcul de cost și preț
 • Managementul mentenanței și activităților de logistică (opțional)
 • Managementul cercetării- dezvoltării (opțional)
 • Cercetare operațională
 • Tehnici de analiză metalografică (Microscopie și analiză de imagine)
 • Managementul producției
 • Finanțe
 • Strategii de marketing și management comercial internațional
 • Modelarea și stimularea proceselor industriale
 • Managementul proiectelor
 • Practică
 • Modul A- socio-umane (facultativ)
 • Modul B- limbi moderne (facultativ)
 • Modul C- informatică (facultativ)
 • Modul D- tehnice (facultativ)
 • Modul E- sportive (facultativ)
 • Tehnologia turnării
 • Tehnologia deformării plastice
 • Tratamente termice
 • Legislație economică
 • Echipamente pentru turnare
 • Roboți industriali (Robotică) (opțional)
 • Instrumentație virtuală (opțional)
 • Tehnologii de prelucrare prin așchiere (opțional)
 • Identificarea și comanda proceselor industriale (opțional)
 • Informatică managerială- Sisteme informatice de management
 • Realizarea prieselor direct din modele CAD
 • Echipamente pentru deformare plastică
 • Metoda elementului finit
 • Automatică- Senzori și actuatori (opțional)
 • Electronică- Sisteme de măsură și instrumentație (opțional)
 • Tratamente termochimice (opțional)
 • Ingineria suprafețelor (opțional)
 • Practică
 • Elaborare proiect de diplomă
 • Modul A- socio-umane (facultativ)
 • Modul B- limbi moderne (facultativ)
 • Modul C- informatică (facultativ)
 • Modul D- tehnice (facultativ)
 • Modul E- sportive (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Înfiinţată în anul 1990, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte actualmente specialişti în trei domenii de importanţă majoră în industrie: Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte şi studenţii facultăţilor de Mecanică şi Construcţii de Maşini şi Management Industrial la disciplinele Studiul Materialelor, Tehnologia Materialelor şi Tratamente Termice. În prezent există patru specializări la studiile universitare de LICENŢĂ şi anume: Ştiinţa Materialelor, Ingineria Procesării Materialelor (domeniul Ingineria materialelor), Echipamente pentru Procese Industriale (domeniul Inginerie mecanică) şi Ingineria Securităţii în Industrie (domeniul Inginerie Industrială).

Strada Prof.dr.doc. D. Mangeron nr. 41, Iaşi, 700050

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer