Construcții civile, industriale și agricole

Despre program

În cadrul programului, studenții desfășoară activități practice și de cercetare în laboratorul de inginerie civilă ( de încercări pe elemente și materiale de construcții ), care este amenajat în vederea efectuării de studii asupra zidăriilor, mortarelor, betoanelor și armăturilor. în cadrul laboratorului se pot efectuă verificări nedistructive în vederea examinării comportării în exploatare a construcțiilor și încercări distructive ale structurilor metalice. Laboratorul de geotehnică și fundații, autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcții că A« Laborator de gradul IA», pentru profilul de A« Geotehnică și teren de fundare A» oferă studenților posibilitatea de a efectuă determinări privind componentele și caracteristicile fizice ale pământurilor, rezistentă la forfecare a pământurilor și comportarea acestora la încărcări verticale precum și capacitatea portanță a terenurilor de fundație. De asemenea, studenții au posibilitatea de a utiliza programele de calcul în cadrul laboratorului de informatică.

Domeniu de licenta/master
Inginerie civilă
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențiată
 • Programarea calculatoarelor
 • Geometrie descriptivă
 • Mecanică
 • Chimie
 • Discipline complementare (Limba franceză
 • Limba engleză
 • Limba germană
 • Limba spaniolă
 • Educație fizică și sport)
 • Matematici speciale
 • Fizică
 • Topografie
 • Desen tehnic și infografică
 • Rezistența materialelor
 • Educație fizică și sport
 • Practică topografie
 • Modul B (limbi moderne) (disciplină facultativă)
 • Modul C (informatică) (disciplină facultativă)
 • Materiale de construcții
 • Rezistența materialelor
 • Statica construcțiilor
 • Hidraulica construcțiilor
 • Desen tehnic și infografică în construcții
 • Geologie inginerească
 • Limba franceză (disciplină complementară)
 • Limba germană (disciplină complementară)
 • Limba spaniolă (disciplină complementară)
 • Limba engleză (disciplină complementară)
 • Educație fizică (disciplină complementară)
 • Elemente de termotehnică
 • Statica construcțiilor
 • Infografică
 • Teoria elasticității și a plasticității
 • Beton armat și precomprimat
 • Legislație în construcții și instalații
 • Dinamică și elemente de inginerie seismică
 • Geotehnică
 • Construcții din lemn
 • Beton armat și precomprimat
 • Construcții în transporturi
 • Mașini de construcții
 • Știința comunicării (disciplină opțională)
 • Istoria construcțiilor (disciplină opțională)
 • Drumuri
 • Poduri din beton armat
 • Construcții metalice
 • Fundații
 • Introducere în metoda elementelor finite
 • Elemente generale de proiectare a podurilor (disciplină opțională)
 • Bazele proiectării poducrilor (disciplină opțională)
 • Practică
 • Modul B (limbi moderne) - A doua limbă străină (disciplină facultativă)
 • Modul D (tehnice) - Tehnică și tehnologie în construcții tradiționale (disciplină facultativă)
 • Structuri speciale de beton armat
 • Construcții metalice
 • Tehnologia lucrărilor de construcții
 • Proiectare asistată de calculator a costrucțiilor inginerești (disciplină opțională)
 • Construcții civile(disciplină opțională)
 • Management în construcții (disciplină opțională)
 • Organizarea și planificarea construcțiilor (disciplină opțională)
 • Ingineria mediului (disciplină opțională)
 • Difuzia și disopersia poluanților (disciplină opțională)
 • Construcții metalice (disciplină opțională)
 • Reabilitarea structurală a construcțiilor metalice (disciplină opțională)
 • Tehnologia lucrărilor de construcții
 • Construcții industriale
 • Construcții în mediul rural (disciplină opțională)
 • Tehnologia lucrărilor de întreținere și reparații a construcțiilor agricole (disciplină opțională)
 • Instalații și echipamente în construcții (disciplină opțională)
 • Legislație
 • contabilitate și gestiune în construcții (disciplină opțională)
 • Elemente de marketing (disciplină opțională)
 • Pregătire proiect de diplomă
 • Practică
 • Modul D (tehnice) - Fundații speciale
 • Modul D (tehnice) - Reabilitarea higrotermică a clădirilor

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Construcţii

La începutul anului universitar 2002/2003, prin decizia Senatului Universității „Transilvania” din Brașov, se constituie Facultatea de Construcții, cu autonomie relativă. Facultatea avea două catedre: Catedra de Construcții și Catedra de Instalații pentru Construcții. Ziua de 12 iunie 2003 reprezintă ziua de naștere a actualei Facultăți de Construcții, din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov. La acea dată se înființa această facultate, cu specializările: Construcții Civile, Industriale și Agricole; Instalații pentru Construcții; Căi Ferate, Drumuri și Poduri și Tehnologia Construcțiilor. Din anul 2005 s-au organizat și studii de masterat, derulându-se pe parcursul a 3 semestre, pentru specializările : Reabilitarea și Consolidarea Construcțiilor și Modernizarea Energetică a Clădirilor. Începând cu anul universitar 2009/2010 se derulează programul de studiu de masterat de aprofundare și cercetare "Modernizarea energetică în mediul construit" care este structurat pe trei trasee de specializare: "Modernizarea și Reabilitarea Clădirilor", "Sisteme Eficiente Energetic de Instalații în Construcții" și "Modernizarea și Reabilitarea Construcțiilor Inginerești", precum și un traseu de cercetare științifică: "Clădiri cu performanță energetică ridicată".

Str. Turnului 5, Braşov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer