Despre program

Misiunea acestui program de studiu este de a pregăti specialişti cu competenţe în promovarea, proiectarea, managementul, implementarea şi auditarea proceselor şi tehnologiilor de reciclare precum şi in design-ul şi dezvoltarea produselor bazate pe deşeuri reciclate. Absolvenţii noştri – ingineri de mediu dobândesc competenţe specifice de dezvoltare de produs prin valorificarea deşeurilor ca materii prime secundare. Programul de studii vizează şi competenţe de valorificare a deşeurilor ca materii prime pentru producerea de energie, asigurând astfel capacitatea viitorilor ingineri de a răspunde problemele majore ale prezentului şi viitorului dezvoltării durabile: progres şi independenţă energetică.

Domeniu de licenta/master
Ingineria mediului
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Chimie generală
 • Analiză Matematică
 • Algebra Liniară
 • Geometrie Diferenţială
 • Geometrie Descriptivă
 • Fizică
 • Bazele utilizării calculatoarelor
 • Prelucrarea datelor și sisteme de informatizare
 • Limbi străine
 • Educație fizică
 • Știință
 • Mediu
 • Societate și carieră
 • Știința materialelor
 • Ingineria materialelor
 • Mecanică
 • Grafică asistată de calculator
 • Rezistența materialelor
 • Chimie organică
 • Electrotehnică
 • Chimie fizică
 • Electronică şi automatizări
 • Metode numerice
 • Chimie analitică
 • Analiza și sinteza proceselor tehnologice
 • Cinetică
 • Electrochimie şi coroziune
 • Bazele Economiei
 • Practică
 • Ecologie
 • Fenomene de transfer
 • Bazele proiectării de produs
 • Design conceptual
 • Analiza prin metoda elementului finit
 • Modelare 3D
 • Chimia mediului
 • Analiza instrumentală
 • Deșeuri toxice și periculoase
 • Materiale reciclabile
 • Chimia coloizilor și a suprafețelor
 • Practica la partenerii industriali
 • Dezvoltare de produs
 • Biomasa
 • Epurarea apelor uzate
 • Tehnologii de achiziţie
 • Monitorizare şi diagnoză a calităţii mediului
 • Comandă şi control
 • Tehnologii și utilaje pentru prelucrarea deșeurilor
 • Managementul proiectelor
 • Dreptul proprietăţii intelectuale şi legislaţia mediului
 • Managementul financiar al firmei
 • Tehnologii curate
 • Tratarea gazelor arse
 • Evaluarea ciclului de viaţă al produselor
 • Elaborarea lucrării de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Design de Produs şi Mediu

Formarea Facultăţii Design de Produs şi Mediu corespunde unei nevoi interne de (re)structurare din Universitatea Transilvania din Braşov şi se înscrie în tendinţa europeană de dezvoltare a învăţământului superior.

Urmând strategia Universităţii, în anul 2010 a fost înfiinţată Facultatea de Design de Produs și Mediu reunind membri din Catedra Design de Produs şi Robotică şi din Catedra de Chimie, din Universitate. În anul 2011, prin restructurarea Universității și aplicarea Legii Educației Naționale nr.1 din 2011 s-a format, în cadrul Facultății de Design de Produs și Mediu, Departamentul de Design de produs, Mecatronică și Mediu prin unirea a trei Colective provenind din Catedra de Design de Produs și Robotică, Catedra de Chimie și Catedra de Mecanică fină și Mecatronică. Cele trei Colective au dezvoltat două centre de cercetare interdisciplinare, centrate pe designul integrat (concepţie, dezvoltare, optimizare şi implementare) de produse High-Tech, cu impact redus asupra mediului: Centrul de cercetare științifică Sisteme de Energii regenerabile și Reciclare și Centrul de cercetare științifică Sisteme mecatronice avansate.

Str. Universităţii nr.1, Braşov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer