Inginerie mecanică – Frecvență redusă

Despre program

Competenţele dezvoltate de acest program de studiu sunt: deprinderi şi abilităţi referitoare la calculul şi proiectarea structurilor mecanice, deformabile pe baza metodelor moderne (MEF, BEM etc.); capacitatea de realizare a unor cercetări experimentale a stărilor de tensiune şi deformaţie din piese şi structuri mecanice; capacitatea de realizare a analizelor dinamice ale structurilor mecanice; capacitatea de a realiza studii în domeniile oboselii şi ruperii materialelor; deprinderi şi cunoştinţe legate de realizare a calculului de optimizare a structurilor mecanice; capacitatea de a efectua studii legate de efectele poluării sonore şi a vibraţiilor asupra mediului (creşterea nivelului de confortabilitate).

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IFR - cu frecvență redusă
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Geometrie descriptivă
 • Chimie
 • Știința și tehnologia materialelor I + II
 • Informatică aplicată
 • Comunicare și scriere academică
 • Limba engleză
 • franceză sau germană
 • Educație fizică și sport I
 • Algebră liniară și geometrie analitică și diferențială
 • Desen tehnic și infografică I
 • Fizică
 • Mecanică I
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
 • Electrotehnică și mașini electrice
 • Limbă engleză
 • franceză sau germană
 • Educație fizică și sport II
 • Economie generală
 • Desen tehnic și infografică II
 • Mecanică II
 • Rezistența materialelor I
 • Matematici speciale și statistică matematică
 • Electronică aplicată
 • Limba engleză
 • franceză sau germană
 • Educație fizică și sport III
 • Metode numerice
 • Mecanica fluidelor și mașini hidraulice
 • Rezistența materialelor II
 • Mecanisme
 • Organe de mașini I
 • Toleranțe și control dimensional
 • Limba engleză
 • franceză sau germană
 • Educație fizică și sport IV
 • Termotehnică și mașini termice
 • Mașini unelte și prelucrări prin așchiere
 • Vibrații mecanice
 • Acționări hidraulice și pneumatice
 • Organe de mașini II
 • Elasticitate și plasticitate
 • Metode experimentale în ingineria mecanică
 • Metoda Elementului Finit I
 • Mecanica materialelor compozite
 • Proiectare asistată pe calculator (CAD
 • CAM)
 • Tehnologie de fabricație
 • Tribologie
 • Practică tehnologică
 • Discipline opționale I (Vibrațiile mașinilor și utilajelor
 • Diagnosticarea vibroacustică a structurilor mecanice)
 • Discipline opționale II (Oboseala structurilor mecanice
 • Fiabilitatea sistemelor mecanice)
 • Probleme speciale de rezistența materialelor
 • Metoda elementului finit II’ Acustică Tehnică
 • Dezvoltare durabilă în ingineria mecanică
 • Dinamica structurilor mecanice
 • Plăci și învelișuri
 • Optimizări în ingineria mecanică
 • Elaborarea proiectului de diplomă
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Discipline opționale 3 (Stabilitate
 • Control activ al sistemelor mecanice)
 • Discipline opționale 4 (Modelări numerice în mecanica fluidelor
 • Fenomene de transfer)
 • Discipline opționale 5 (Proiectarea echipamentelor termice
 • Instalații frigorifice și termice)
 • Discipline opționale 6 (Eficiență energetică în inginerie mecanică
 • Audit energetic)
 • Discipline opționale 7 (Reologie
 • Mecanica contactului)
 • Discipline opționale 8 (Managementul calității în industrie
 • Managementul proiectelor industriale)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Inginerie Mecanică

Facultatea de Mecanică a fost înfiintată în anul 1949 sub denumirea de Institutul de Mecanică și în anul 1956, împreună cu Institutul de Silvicultură, au format Institutul Politehnic din Brașov. În anul 2003, ca urmare a noilor specializări înființate, facultatea își schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Mecanică.

Activitatea de cercetare în domenii inginerești fundamentale și aplicative se desfășoară în laboratoare moderne și performanțe de specialitate precum și în două centre de cercetare. De asemenea, facultatea dispune de un Service auto modern.

Facultatea de Inginerie Mecanică întreține numeroase relații de colaborare cu instituțiile similare din țară precum și, prin intermediul programelor internaționale, cu numeroase țări europene ca: Germania, Franța, Anglia, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Grecia, Marea Britanie, Ungaria, Moldova, țări în care studenții pot beneficia de burse pentru formare și specializare.

Str. Politehnicii nr.1, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer