Despre program

Tehnologia Informației este acela de a pregăti specialiști capabili să folosească atât sistemele hardware cât și cele software la cel mai înalt nivel profesional. Obiectivele și profilul de competențe dezvoltat în concordanță cu nevoile identificate pe piața muncii și cu cadrul național al calificărilor sunt prezentate sintetic în fișele disciplinelor din planul de învațamânt. Obiectivele sunt: cunoașterea și înțelegerea unor concepte, principii și teorii ale științei și ingineriei calculatoarelor; culegerea, analiza și interpretarea de date și de informații din punct de vedere cantitativ și calitativ din diverse surse alternative pentru formularea de argumente, decizii și demersuri concrete; cunoașterea tehnicilor și tehnologiilor de programare, de baze de date și de securizare a datelor; proiectarea aplicațiilor software complexe; configurarea și implementarea sistemelor informatice; cunoașterea sistemelor de operare și tehnicilor de programare în timp real; configurarea structurii sistemelor, proiectare asistată, realizarea funcțiilor de monitorizare și de diagnoză a sistemelor; programarea microsistemelor și a automatelor programabile.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebra liniara
 • geometrie analitica si diferentiala
 • Analiza matematica
 • Deprinderi de comunicare
 • Educatie fizica si sport
 • Electrotehnica
 • Fizica
 • Grafica asistata de calculator
 • Limba engleza
 • Limba franceza
 • Limba germana
 • Limba spaniola
 • Matematici speciale
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
 • Teoria probabilitatilor si statistica matematica
 • Utilizarea calculatoarelor si servicii Internet
 • Logica computationala (facultativ)
 • Bazele procesarii si transmiterii semnalelor
 • Dispozitive electronice si circuite I
 • Educatie fizica si sport
 • Electronica analogica
 • Electronica digitala
 • Limba engleza
 • Limba franceza
 • Limba germana
 • Limba spaniola
 • Masurari electronice
 • Practica
 • Procesarea datelor
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare III (Structuri de date)
 • Programare logica si functionala
 • Programare orientata pe obiecte
 • Proiectarea algoritmilor
 • Teoria sistemelor Metode numerice (facultativ)
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Automate si microprogramare
 • Baze de date
 • Circuite logice programabile
 • Compilatoare
 • Elemente de grafica pe calculator
 • Modelare si simulare
 • Practica II
 • Prelucrarea imaginilor
 • Prelucrare grafica
 • Programare vizuala si aplicatii in robotica
 • Programare web
 • Retele de calculatoare
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Sisteme de informatii web
 • Sisteme de operare
 • Calculatoare de proces si sisteme de operare in timp real
 • Comert electronic
 • Fiabilitatea sistemelor de programe
 • Inteligenta artificiala
 • Ingineria programelor
 • Managementul sistemelor informatice
 • Optimizarea proceselor informationale
 • Practica
 • Proiectarea asistata a instalatiilor electrice
 • Retele de senzori fara fir cu aplicatii in domotica
 • Roboti mobili
 • Securitatea sistemelor informatice
 • Sisteme de instrumentatie virtuala
 • Sisteme expert
 • Sisteme incorporate si comunicatii fara fir
 • Sisteme multimedia
 • Sisteme software tolerante la defectari
 • Transmisii de date in banda larga
 • Utilizarea web pentru instruire asistata
 • Procesare paralela si distribuita
 • Sisteme de vedere artificiala

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a fost înființată în anul 1962 în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică din necesitatea de a instrui tineri ingineri electroniști pentru fabricile brașovene de la acea vreme. În prezent, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor cuprinde trei departamente: Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată - IEFA; Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației - ATI și Departamentul de Electronică și Calculatoare - EC.

Str. Politehnicii nr. 1, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer