Despre program

Termenul „mecatronică” a fost brevetat şi utilizat pentru a descrie fuziunea tehnologică dintre trei domenii: mecanică, electronică, informatică. Astăzi orice produs de înaltă tehnicitate este un sistem mecatronic. Exemple de sisteme mecatronice sunt: sistemele din interiorul automobilelor (ABS, ESP, sistemele de siguranţă activă şi pasivă), camioanelor, trenurilor, avioanelor; roboţi (industriali, medicali, de servire, de salvare etc.); echipamente periferice pentru calculatoare (imprimante, plottere, monitoare, unităţi de discuri magnetice, unităţi de discuri optice); aparate digitale foto şi video, unităţi DVD-player/ recorder; sisteme de poziţionare automată, supraveghere, vedere artificială etc. Scopul programului de studii MECATRONICĂ este de a realiza pregătirea interdisciplinară a viitorilor ingineri în ceea ce priveşte principiile şi modalităţile concrete de integrare organică a ingineriei mecanice, electronicii şi informaticii, din perspectiva activităţilor de proiectare, fabricaţie şi utilizare a produselor mecatronice.

Domeniu de licenta/master
Mecatronică și robotică
Specializare
Mecatronică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebra liniară
 • geometrie analitică și ecuații diferențiale
 • Chimie
 • Fizică
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic și infografică
 • Limbi străine
 • Educație fizică
 • Știința și ingineria materialelor
 • Mecanică
 • Electrotehnică
 • Tehnici de documentare
 • Rezistența materialelor
 • Electronică
 • Biomecanică
 • Mecanisme şi organe de maşini
 • Bazele sistemelor mecatronice
 • Tehnici şi sisteme de măsurare
 • Optoelectronică şi optică geometrică
 • Tehnologii de prelucrare
 • Matematici speciale şi statistică matematică
 • Metode numerice
 • Informatică aplicată
 • Informatică aplicată în inginerie
 • Elemente de inginerie mecanică şi inginerie optică
 • Microcontrollere
 • microprocesoare
 • Senzori şi traductoare
 • Termotehnică şi mecanica fluidelor
 • Informatică medicală
 • Aparate pentru testări de laborator
 • Sisteme de acţionare
 • Măsurări şi instrumentaţie
 • Bazele sistemelor automate
 • Proiectare asistată de calculator
 • Automate programabile
 • Maşini de lucru şi cu comandă numerică
 • Fabricaţia şi montajul în mecatronică cu sisteme flexibile
 • Programarea roboţilor industriali
 • Prcatică
 • Inteligenţă artificială
 • Sisteme de achiziţie şi interfeţe
 • Marketing şi management
 • Baze de date şi prelucrări statistice
 • Tehnologia micro şi nanosistemelor
 • Procesarea imaginilor
 • vedere artificială şi imagistică medicală
 • Medii de programare pentru microcontrollere
 • Mecatronica sistemelor biomedicale
 • Maşini de măsurare în coordonate
 • Mecatronica automobilului
 • Proiectarea asistată de calculator
 • Automatizări pneumatice şi hidraulice
 • Automate de control şi servire în industrie
 • Elaborarea lucrării de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Design de Produs şi Mediu

Formarea Facultăţii Design de Produs şi Mediu corespunde unei nevoi interne de (re)structurare din Universitatea Transilvania din Braşov şi se înscrie în tendinţa europeană de dezvoltare a învăţământului superior.

Urmând strategia Universităţii, în anul 2010 a fost înfiinţată Facultatea de Design de Produs și Mediu reunind membri din Catedra Design de Produs şi Robotică şi din Catedra de Chimie, din Universitate. În anul 2011, prin restructurarea Universității și aplicarea Legii Educației Naționale nr.1 din 2011 s-a format, în cadrul Facultății de Design de Produs și Mediu, Departamentul de Design de produs, Mecatronică și Mediu prin unirea a trei Colective provenind din Catedra de Design de Produs și Robotică, Catedra de Chimie și Catedra de Mecanică fină și Mecatronică. Cele trei Colective au dezvoltat două centre de cercetare interdisciplinare, centrate pe designul integrat (concepţie, dezvoltare, optimizare şi implementare) de produse High-Tech, cu impact redus asupra mediului: Centrul de cercetare științifică Sisteme de Energii regenerabile și Reciclare și Centrul de cercetare științifică Sisteme mecatronice avansate.

Str. Universităţii nr.1, Braşov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer