Despre program

Această specializare se face în primii doi ani ani alături de specializarea Electronică aplicată. (Admiterea se face pe domeniul Inginerie electrică și telecomunicații, urmând ca în anul trei să se faca separarea între Electronică aplicată și Tehnologii și sisteme de telecomunicatii în funcție de alegere si media anilor unu si doi) Planul de învăţământ poartă amprenta concepţiei de întrepătrundere armonioasă hardware – software – netware. Această orientare este în concordanţă cu dezvoltarea tehnologiilor informatice si de comunicatii, pe infrastructura electronică și de calcul, în sensul integrării resurselor de procesare (microprocesor, procesor digital de semnal, microcontroller) cu cele de comutație (de circuite și pachete) și cele de instrumentație, în aplicaţii din cele mai diverse domenii: telecomunicații digitale fixe și mobile, comunicații industriale și domotice, în medicină sau în transporturi, rețele inteligente în care dezvoltarea de servicii este disponibilă și utilizatorilor (și nu numai operatorilor), comutația de fluxuri multimedia (streaming IP și echipamente de studio), radio software, securitatea datelor, virtualizare, informatică instrumentală, analiza și sinteza de protocol etc.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Informatica aplicata
 • Analiza matematica
 • Algebra liniara
 • geometrie analitica si diferentiala
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
 • Grafica asistata de calculator
 • Limba engleza
 • Educatie fizica
 • Matematici speciale
 • Teoria probabilitatilor si statistica matematica
 • Fizica
 • Bazele electrotehnicii
 • Limba franceză
 • Limba germană
 • Limba spaniolă
 • Ecuașiile fizicii matematice
 • Programarea obiect- orientată
 • Măsurări în electronică şi telecomunicaţii
 • Semnale şi sisteme
 • Dispozitive electronice
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Materiale pentru electronica
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba germană
 • Limba spaniolă
 • Tehnici CAD in realizarea modulelor electronice
 • Modele SPICE
 • Educaţie fizică şi sport
 • Circuite electronice fundamentale
 • Circuite integrate analogice
 • Circuite integrate digitale
 • Practică de domeniu
 • Software pentru telecomunicaţii
 • Microcontrolere
 • Arhitecturi de reţea şi internet
 • Antene
 • linii şi propagare
 • Comutaţia circuitelor
 • a pachetelor și serviciilor
 • Inginerie audio
 • Compatibilitate electromagnetică
 • Bazele sistemelor de achiziţii de date
 • Teoria transmisiunii informaţiei
 • Sisteme de operare
 • Prelucrarea digitală a semnalelor
 • Modularea şi demodularea semnalelor
 • Telefonie şi sisteme de comutaţie a fluxurilor media
 • Masuratori în RF și microunde
 • Baze de date
 • Structuri de date şi algoritmi
 • Practica de specialitate
 • Interfaţare
 • semnalizare şi protocoale
 • Televiziune
 • Proiect de software pentru telecomunicații
 • Rețele de calculatoare
 • Programare aplicații Internet
 • Echipamente de studio și multimedia
 • Structuri integrate pentru aplicatii specifice
 • Sisteme de operare pentru platforme mobile
 • Comunicaţii optice
 • Comunicaţii mobile
 • Inginerie software şi aplicaţii în comunicaţiile de date
 • Integrarea sistemelor de calcul cu telecomunicaţiile
 • Radiocomunicaţii terestre şi spaţiale
 • Radiolocaţie şi radionavigaţie
 • Economie generală
 • Proiectarea sistemelor de telecomunicaţii
 • Practică pentru proiectul de diplomă
 • MODUL A (socio-umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)
 • MODUL A (socio-umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)
 • MODUL A (socio-umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)
 • MODUL A (socio-umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a fost înființată în anul 1962 în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică din necesitatea de a instrui tineri ingineri electroniști pentru fabricile brașovene de la acea vreme. În prezent, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor cuprinde trei departamente: Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată - IEFA; Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației - ATI și Departamentul de Electronică și Calculatoare - EC.

Str. Politehnicii nr. 1, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer