Despre program

Obiectivul general al programului de studii este formarea specialistului de tip inginer, cu studii de licenţă în domeniul ingineriei aerospaţiale, capabil să se integreze rapid în domeniul economic din ţara noastră sau din străinătate. Misiunea programului de studii Construcţii Aerospaţiale conţine elemente de specificitate şi oportunitate din punct de vedere al activităţilor în domeniul proiectării, fabricaţiei, întreţinerii şi exploatării aeronavelor, managementului proceselor de fabricaţie şi a calităţii în domeniul aerospaţial. Competenţele profesionale dobândite sunt: C1.Utilizarea cunoştinţelor din disciplinele fundamentale ale ingineriei în efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei. C2.Selectarea, combinarea şi utilizarea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din domeniul ingineriei de sistem si ingineriei aerospaţiale prin scheme funcţionale şi reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice. C3.Utilizarea unor limbaje şi medii de programare, a unor aplicaţii software şi a tehnologiei informaţiei pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei aerospaţiale. C4. Proiectarea formei si evaluarea performantelor, stabilităţii si manevrabilităţii aparatelor de zbor. C5.Proiectarea şi testarea elementelor structurii primare metalice şi compozite, a instalaţiilor hidropneumatice. C6.Proiectarea tehnologică, fabricația, planificarea şi exploatarea sistemelor de fabricare, asigurarea exploatării aeroportuare in conformitate cu reglementările aeronautice internaţionale şi cu manualele de calitate.

Domeniu de licenta/master
Inginerie aerospațială
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial

Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial oferă posibilitatea urmării de programe de studii de licenţă (4 ani - ciclul I), programe de master (2 ani - ciclul II), programe ale şcolii doctorale (în domeniile “Inginerie industrială” şi “Inginerie şi management” - ciclul III) precum şi programe postuniversitare.

In prezent, facultatea asigură pregătirea unui număr de 1412 studenţi dintre care: 787 studenţi bugetaţi şi 51 studenţi cu taxă la studii de licenţă zi; 198 studenţi bugetaţi şi 85 studenţi cu taxă la studii de masterat; 204 studenţi cu taxă la forma de învăţământ la distanta; 41 studenţi cu taxă la formare continuă şi 50 studenţi doctoranzi.

Pregătirea profesională şi îndrumarea acestor studenţi este asigurată de cele 48 cadre didactice ale Facultăţii precum şi de numeroase altele din cadrul Universităţii.

Facultatea dispune de o infrastructură modernă utilizată atât pentru activitatea didactică cât şi pentru cea de cercetare ştiinţifică, având spaţii proprii pentru învăţământ şi pentru cercetare. Spaţiile destinate activităţii didactice organizate ca laboratoare specifice sunt dotate corespunzător, existând condiţiile şi tehnica necesară pentru predare la nivelul cerinţelor actuale. Se remarcă condiţiile deosebite pentru cercetarea ştiinţifică, datorate celor două Departamente de cercetare ale facultăţii (D05A - Tehnologii şi Sisteme Avansate de Fabricaţie, şi D05B - Inginerie Economică şi Sisteme de Producţie), amplasate în noul sediu al Institutului de Cercetare-Dezvoltare Inovare: Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabilă.

Colina Universității nr. 1, corp A, 500036 Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer