Despre program

Această specializare se face în primii doi ani ani alături de specializarea Tehnologii și sisteme de Telecomunicații. (Admiterea se face pe domeniul Inginerie electrică și telecomunicații, urmând ca în anul trei să se faca separarea între Electronică aplicată și Tehnologii și sisteme de telecomunicatii în funcție de alegere si media anilor unu si doi) Planul de învăţământ poartă amprenta concepţiei de întrepătrundere a pregătirii de hardware de electronică cu software de calculator. Această orientare este în concordanţă cu dezvoltarea tehnicii electronice şi a calculatoarelor în sensul integrării resurselor de calcul (calculator, microprocesor, procesor digital de semnal, microcontroller) în aplicaţiile din cele mai diverse domenii: comunicații digitale, comunicaţii mobile, transporturi, protecţia locuinţelor şi a clădirilor, Internetul, tehnică de calcul, aplicaţii industriale, electronică medicală, echipamente audio-video etc.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Informatica aplicata
 • Analiza matematica
 • Algebra liniara
 • geometrie analitica si diferentiala
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
 • Grafica asistata de calculator
 • Limba engleza
 • Educatie fizica
 • Matematici speciale
 • Electrotehnica
 • Teoria probabilitatilor si statistica matematica
 • Fizica
 • Bazele prelucrarii semnalelor
 • Dispozitive electronice
 • Teoria sistemelor
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
 • Limba engleza
 • Tehnici CAD in realizarea modulelor electronice
 • Modele SPICE
 • Educatie fizica
 • Materiale si tehnologii pentru componente electronice
 • Circuite electronice fundamentale
 • Analiza si sinteza circuitelor
 • Practica
 • Comunicare
 • Ecuaţiile fizicii matematice
 • Bazele electrotehnicii
 • Limba franceză I
 • Limba germană I
 • Limba spaniolă I
 • Programarea obiect-orientată
 • Educație fizică și sport
 • Măsurări în electronică şi telecomunicaţii
 • Semnale şi sisteme
 • Materiale pentru electronica
 • Limba franceză
 • Limba germană
 • Limba spaniolă
 • Circuite integrate analogice
 • Circuite integrate digitale
 • Compatibilitate electromagnetică
 • Arhitectura microprocesoarelor
 • Bazele comunicaţiilor
 • Prelucrarea digitală a semnalelor
 • Proiectarea modulelor electronice
 • Comunicaţii optice (opțional)
 • Surse de energie alternative (opțional)
 • Sisteme automate şi elemente de execuţie (opțional)
 • Sisteme de senzori (opțional)
 • Programare în JAVA
 • Instrumentaţie electronică de măsură
 • Electronică medicală
 • Limbaje de descriere hardware
 • Arhitectura calculatoarelor
 • Prelucrarea imaginilor
 • Baze de date (opțional)
 • Sisteme de operare (opțional)
 • Grafică avansată pe calculator (opțional)
 • Sisteme distribuite şi arhitecturi WEB (opțional)
 • Practică de specialitate
 • Electronică de putere
 • Arhitecturi de reţea şi internet
 • Sisteme încorporate
 • Tehnici de proiectare VLSI
 • Televiziune
 • Aplicatii practice ale microcontrolerelor (opțional)
 • Software pentru electronica aplicată (opțional)
 • Tehnologii multimedia (opțional)
 • Tehnologii de programare în Internet (opțional)
 • Construcţia şi tehnologia echipamentelor electronice
 • Testarea echipamentelor electronice
 • Sisteme de comunicaţii
 • Economie generală
 • Interfeţe şi echipamente periferice
 • Instrumentaţie virtuală (opțional)
 • Tehnologia sistemelor electronice (opțional)
 • Elaborarea Proiectului de Diploma
 • Practică pentru proiectul de diplomă
 • MODUL A (socio-umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)
 • MODUL A (socio-umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)
 • MODUL A (socio-umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)
 • MODUL A (socio-umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a fost înființată în anul 1962 în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică din necesitatea de a instrui tineri ingineri electroniști pentru fabricile brașovene de la acea vreme. În prezent, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor cuprinde trei departamente: Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată - IEFA; Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației - ATI și Departamentul de Electronică și Calculatoare - EC.

Str. Politehnicii nr. 1, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer