Despre program

Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor pregateste specialisti care sa fie capabili sa faca fata cu bine la problemele complexe ale prezentului precum si la cele mult mai ample ale viitorului. Cadrele didactice sunt grupate in centre de cercetare si studentii sunt educati in sensul directiilor de dezvoltare recunoscute la nivel mondial:

– identificarea si dezvoltarea de materiale noi, performante, fiabile si ieftine, adaptate diverselor ramuri ale industriilor: spatiala, aeronautica, constructoare de masini, a bunurilor de larg consum, a tehnologiilor si transportului informatiei etc.

– dezvoltarea de noi tehnologii performante de producere a materialelor, care sa valorifice in cel mai inalt grad materiile prime si resursele existente in tara;

– dezvoltarea tehnologiilor de reciclare care sa utilizeze ca materii prime resturi si deseuri industriale sau casnice produse pe scara din ce in ce mai larga de societatile dezvoltate;

– tehnologii noi, care sa inlocuiasca actualele procese energofage;

– tehnologii nepoluante, care sa contribuie la re-echilibrarea ecosistemelor si nu la distrugerea lor.

Domeniu de licenta/master
Ingineria materialelor
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Geometrie descriptivă
 • Știința materialelor
 • Chimie generală
 • Fizica materialelor
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Desen tehnic
 • Metode numerice
 • Mecanica
 • Introducere în bioinginerie
 • Management în inginerie
 • Limba engleză/ franceză/ germană/ spaniolă
 • Ed. Fizică și sport
 • Tehnici de comunicare și proprietate intelectuală (opțional)
 • Elemente de biologie (opțional)
 • Modul A- socio-umane (facultativ)
 • Modul B- limbi moderne (facultativ)
 • Modul C- informatică (facultativ)
 • Modul D- tehnice (facultativ)
 • Modul E- sportive (facultativ)
 • Matematici speciale
 • Rezistența materialelor
 • Chimia fizică
 • Mecanica fluidelor
 • Informatică aplicată
 • Propreitățile materialelor
 • Teoria probabilităților și statistică matematică
 • Materiale biocompatibile
 • Biomolecule și biopolimeri
 • Electrotehnică
 • Microscopie și analiză de imagine
 • Marketing
 • Practică
 • Limba engleză/ franceză/ germană/ spaniolă
 • Ed. Fizică și Sport
 • Modul A- socio-umane (facultativ)
 • Modul B- limbi moderne (facultativ)
 • Modul C- informatică (facultativ)
 • Modul D- tehnice (facultativ)
 • Modul E- sportive (facultativ)
 • Imagistică medicală
 • Proteze
 • Tratamente termice
 • Elaborarea și turnarea aliajelor
 • Biocompatibilitate
 • Proiectarea asistată de calculator
 • Implanturi cardiovasculare
 • Materiale pentru biosenzori
 • Practică
 • Thenici de analiză a biomaterialelor (opțional)
 • Implanturi dentare (opțional)
 • Managementul proiectelor (opțional)
 • Analiza valorii (opțional)
 • Modul A- socio-umane (facultativ)
 • Modul B- limbi moderne (facultativ)
 • Modul C- informatică (facultativ)
 • Modul D- tehnice (facultativ)
 • Modul E- sportive (facultativ)
 • Managementul calității
 • Biotribologie
 • Procesarea prin deformare plastică
 • Nanomateriale și nanotehnologii
 • Ingineria suprafețelor
 • Coroziunea și protecția biomaterialelor
 • Materiele biomimetrice
 • Modelarea și optimizarea proceselor tehnologice
 • Elaborare proiect de diplomă
 • Practică
 • Procesarea pulberilor pentru biomateriale (opțional)
 • Biomateriale inteligente (opțional)
 • Ecotehnologii (opțional)
 • Instrumentație virtuală în biomateriale (opțional)
 • Bazele cercetării experimentale (opțional)
 • Antreprenoriat (opțional)
 • Modul A- socio-umane (facultativ)
 • Modul B- limbi moderne (facultativ)
 • Modul C- informatică (facultativ)
 • Modul D- tehnice (facultativ)
 • Modul E- sportive (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Înfiinţată în anul 1990, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte actualmente specialişti în trei domenii de importanţă majoră în industrie: Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte şi studenţii facultăţilor de Mecanică şi Construcţii de Maşini şi Management Industrial la disciplinele Studiul Materialelor, Tehnologia Materialelor şi Tratamente Termice. În prezent există patru specializări la studiile universitare de LICENŢĂ şi anume: Ştiinţa Materialelor, Ingineria Procesării Materialelor (domeniul Ingineria materialelor), Echipamente pentru Procese Industriale (domeniul Inginerie mecanică) şi Ingineria Securităţii în Industrie (domeniul Inginerie Industrială).

Strada Prof.dr.doc. D. Mangeron nr. 41, Iaşi, 700050

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer