Despre program

Programul de studii răspunde unei nevoi reale identificate pe piaţa forţei de muncă de specialişti cu competenţe în promovarea, proiectarea, prototiparea, implementarea, exploatarea, auditarea sistemelor bazate pe surse de energii regenerabile. Absolvenţii noştri dobândesc competenţe integrate de proiectare, implementare si management a sistemelor de energii regenerabile, concomitent cu cunoştinţe care îi fac capabili să integreze rapid cele mai noi dezvoltări tehnologice referitoare la utilizarea raţională şi economia de materii prime şi energie ca surse esenţiale în dezvoltarea durabilă reală.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebra liniară şi geometrie analitică
 • Chimie
 • Fizică
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic
 • Limbi străine (discipline complementare)
 • Educație fizică (discipline complementare)
 • Deprinderi de comunicare (discipline complementare)
 • Știința și ingineria materialelor
 • Mecanică
 • Dezvoltare durabilă
 • Mecanisme
 • Organe de mașini
 • Grafică asistată de calculator
 • Rezistența materialelor
 • Electrotehnică
 • Mecanica fluidelor
 • Termotehnică
 • Electronică şi automatizări
 • Metode numerice
 • Baze de date și prelucrări statistice
 • Electrochimie şi coroziune
 • Bazele proiectării produselor
 • Modelarea si simularea sistemelor mecanice
 • Design conceptual
 • Materiale speciale
 • Analiza prin metoda elementului finit
 • Creativitate si inventică
 • Sisteme solar-termice
 • Sisteme fotovoltaice
 • Sisteme eoliene
 • Sisteme micro hidroenergetice
 • Practică la partenerii industriali
 • Sisteme de măsură
 • Comandă și control
 • Dezvoltare de produs
 • Sisteme hibride și cogenerarea energiei
 • Sisteme de energie bazate pe biomasă
 • Tehnologia hidrogenului
 • Tehnologii curate
 • Implementarea SER în mediul construit
 • Managementul calității mediului și audit
 • Mentenanța sistemelor
 • Mediu și societatea
 • Marketing
 • Managementul proiectelor
 • Dreptul proprietatii intelectuale
 • Elaborarea proiectului de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Design de Produs şi Mediu

Formarea Facultăţii Design de Produs şi Mediu corespunde unei nevoi interne de (re)structurare din Universitatea Transilvania din Braşov şi se înscrie în tendinţa europeană de dezvoltare a învăţământului superior.

Urmând strategia Universităţii, în anul 2010 a fost înfiinţată Facultatea de Design de Produs și Mediu reunind membri din Catedra Design de Produs şi Robotică şi din Catedra de Chimie, din Universitate. În anul 2011, prin restructurarea Universității și aplicarea Legii Educației Naționale nr.1 din 2011 s-a format, în cadrul Facultății de Design de Produs și Mediu, Departamentul de Design de produs, Mecatronică și Mediu prin unirea a trei Colective provenind din Catedra de Design de Produs și Robotică, Catedra de Chimie și Catedra de Mecanică fină și Mecatronică. Cele trei Colective au dezvoltat două centre de cercetare interdisciplinare, centrate pe designul integrat (concepţie, dezvoltare, optimizare şi implementare) de produse High-Tech, cu impact redus asupra mediului: Centrul de cercetare științifică Sisteme de Energii regenerabile și Reciclare și Centrul de cercetare științifică Sisteme mecatronice avansate.

Str. Universităţii nr.1, Braşov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer