Despre program

Programul  de  studii  Automatică  şi Informatică  Aplicată  îşi  propune  următoarele obiective de formare specifice: cunoaşterea  tehnicilor  şi  tehnologiilor  de  programare,  de  securizare  datelor  şi  programelor,  bazelor de date şi a instrumentelor specifice (algoritmi, scheme, modele, protocoale etc.); aplicarea  conceptelor  şi  instrumentelor  din  ştiința  calculatoarelor  şi tehnologia informației şi comunicațiilor în rezolvarea de probleme specifice ingineriei  sistemelor  şi  în  aplicații  ce  impun  utilizarea  de hardware şi software în sisteme industriale sau în sisteme informatice; utilizarea  de  software  dedicat  şi  de  mijloace  de  proiectare  asistată  de calculator (CAD) pentru aplicații din ingineria sistemelor;  cunoaşterea  conceptelor fundamentale ale teoriei sistemelor, ingineriei reglării automate, a principiilor de bază din modelare şi simulare, precum şi a metodelor de analiză a proceselor; explicarea  şi  interpretarea  problemelor  de  automatizare a unor tipuri de procese prin aplicarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, identificare,  simulare  şi  analiză  a  proceselor, precum şi a tehnicilor de proiectare asistată de calculator; rezolvarea unor tipuri de probleme de conducere prin: folosirea de metode şi  principii  de  modelare, elaborarea  de  scenarii  de  simulare,  aplicarea  de metode de identificare şi de analiză a unor procese (inclusiv procese tehnologice) şi sisteme și multe altele.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiza matematica
 • Algebra liniara
 • geometrie analitica si diferentiala
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I
 • Logica computationala
 • Tehnologii web
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II
 • Matematici speciale
 • Electrotehnica
 • Procesarea datelor
 • Fizica
 • Grafica asistata de calulator
 • Deprinderi de comunicare
 • Limba engleza I
 • Limba engleza II
 • Educatie fizica I
 • Educatie fizica II
 • Teoria sistemelor I
 • Robotica
 • Circuite electronice liniare
 • Metode numerice
 • Structuri de Date si Algoritmi
 • Masurari si traductoare
 • Teoria sistemelor II
 • Sisteme automate cu esantionare
 • Analiza si sinteza circuitelor numerice I
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare III
 • Electronica digitala
 • Prelucrarea semnalelor
 • Limba engleza III
 • Limba engleza IV
 • Educatie fizica III
 • Educatie fizica IV
 • Practica I
 • Programare orientata pe obiecte
 • Analiza si sinteza circuitelor numerice II
 • Arhitectura calculatoarelor
 • Electronica de putere
 • Identificarea sistemelor
 • Sisteme dinamice cu evenimente discrete
 • Ingineria reglarii automate
 • Ingineria reglarii automate proiect
 • Masini electrice si actionari
 • Sisteme cu microprocesoar
 • Baze de date
 • Automate si microprogramare
 • Conducerea structurilor flexibile de fabricatie
 • Sisteme de conducere a robotilor
 • Circuite logice programabile
 • Procesoare digitale de semnal
 • Practica II
 • Sisteme adaptive si robuste
 • Tehnici de optimizare
 • Implementarea sistemelor de conducere automata -proiect
 • Retele de calculatoare
 • Sisteme de vedere artificiala
 • Ingineria sistemelor de programe
 • Sisteme de conducere a proceselor tehnologice
 • Procesare paralela si distribuita
 • Calculatoare de proces si sisteme de operare in timp real
 • Programarea aplicatiilor de timp real
 • Conducerea actionarilor electrice
 • Servosisteme electrice
 • Sisteme expert in automatica
 • Tehnici de inteligenta artificiala
 • Fiabilitate si diagnoza
 • Fiabilitatea sistemelor de programe
 • Automatizari hidraulice si pneumatice
 • Servosisteme electrohidraulice
 • Practica pentru eleborare proiect de diploma
 • Sisteme inteligente de control

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a fost înființată în anul 1962 în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică din necesitatea de a instrui tineri ingineri electroniști pentru fabricile brașovene de la acea vreme. În prezent, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor cuprinde trei departamente: Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată - IEFA; Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației - ATI și Departamentul de Electronică și Calculatoare - EC.

Str. Politehnicii nr. 1, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer