Despre program

Obiectivele acestei specializări sunt: cunoaşterea şi utilizarea aparaturii specifice măsurătorilor terestre şi cadastrului; însuşirea şi aplicarea de procedee matematice, statistice şi informaţionale specifice măsurătorilor terestre; cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de prelucrare automată a datelor obţinute din măsurători, de redactare automată a planurilor şi de evidenţă informatizată a lucrărilor cadastrale; cunoaşterea legislaţiei din domeniul cadastrului; cunoaşterea raporturilor dintre managementul lucrărilor cadastrale şi alte sectoare adiacente, a unor elemente financiar-contabile, juridice, public-relaţionale etc.

Domeniu de licenta/master
Inginerie geodezică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră
 • Geometrie descriptivă
 • Fizică
 • Instrumente topografice-geodezice
 • Elemente de geomorfologie şi pedologie
 • Chimie
 • Geometrie analitică şi diferenţială
 • Matematici speciale
 • Desen tehnic şi cartografic
 • Topografie – Metode de ridicare
 • Fizica atmosferei
 • Elemente de statistică aplicată
 • Practică de specialitate I
 • Opțional I (Administraţie publică
 • Relaţii publice)
 • Limbi moderne (Engleză
 • franceză
 • germană)
 • Educație fizică și sport
 • Programarea calculatoarelor I
 • Geodezie fizică
 • Compensarea măsurătorilor I
 • Curs general de construcţii
 • Reţele topografice
 • Astronomie geodezică
 • Programarea calculatoarelor II
 • Compensarea măsurătorilor II
 • Geodezie matematică
 • Metode de măsurare
 • Infografică pentru topografie şi cadastru
 • Tehnici de măsurare şi prelucrare a datelor
 • Practică de specialitate II
 • Opțional II (Geobotanică
 • Fitocenologie)
 • Opțional III (Bonitatea terenurilor
 • Cartarea solurilor)
 • Limbi moderne (Engleză
 • franceză
 • germană)
 • Educație fizică și sport
 • Cartografie matematică
 • Bazele cadastrului
 • Măsurători prin unde
 • Organizarea teritoriului şi ecologie
 • Construcţii hidrotehnice în amenajarea bazinelor hidrografice
 • Sisteme informatice geodezice
 • Bazele măsurătorilor inginereşti
 • Cadastru tehnic
 • Fotogrammetrie analogică
 • Căi de comunicaţii şi lucrări de artă
 • Practică de specialitate III
 • Optional IV (Cartarea vegetaţiei
 • Amenajarea spaţiilor verzi)
 • Opțional V (Geodezie satelitară
 • Fotogrammetrie inginerească)
 • Opțional VI (Prelucrarea automată a datelor geodezice
 • Automatizarea lucrărilor topogeodezice)
 • Cadastru economic şi juridic
 • Fotogrammetrie analitică
 • Măsurători inginereşti în construcţii şi industrie
 • Teledetecţie
 • Reţele edilitare
 • Noţiuni de drept
 • Sisteme informationale de specialitate
 • Amenajarea teritoriului şi urbanism
 • Managementul lucrărilor cadastrale
 • Măsurători subterane
 • Legislaţie funciar-cadastrală
 • Contabilitate
 • Elaborare proiect de diplomă
 • Practică pentru elaborare proiect de diplomă
 • Opțional VII (Sisteme de informaţii geografice
 • Evidenţa informatizată a lucrărilor cadastrale)
 • Opțional VIII (Fotogrammetrie digitală
 • Urmărirea comportării construcţiilor şi a terenurilor)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov a fost înfiinţată în 1948, continuând şi dezvoltând tradiţia învăţământului superior silvic înfiinţat la Bucureşti în 1883. Potrivit ultimei clasificări naţionale, programele de studii din Domeniul Silvicultură de la Facultatea din Braşov se încadrează în categoria de elită (A), din cele cinci categorii valorice: A - cel mai bun, E - cel mai slab. Recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional a activităţii prestigioase a profesorilor facultăţii se reflectă şi în faptul că mulţi dintre aceştia au fost aleşi membri ai Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice sau ai unor organizaţii internaţionale de profil.

Str. Șirul Beethoven, nr. 1, Braşov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer