Despre program

Programul de studii Ingineria transporturilor şi trafic se derulează în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, sub îndrumarea catedrei de Autovehicule şi Motoare. Programul se încadrează în domeniul de specializare Ingineria transporturilor. Disciplinele programului de studii sunt parcurse de studenţi într-o succesiune logică, pornind cu cele de cultură tehnică generală şi continuând cu cele specifice domeniului de Ingineria transporturilor, definind atât competenţele generale, cât şi pe cele de specialitate. Competenţele dezvoltate sunt: cercetarea, proiectarea şi planificarea reţelelor de transport; dezvoltarea şi implementarea sistemelor inteligente de transport; controlul poluării chimice, managementul proiectelor şi inginerie concurenţială; întreţinerea şi diagnosticarea autovehiculelor, siguranţă rutieră.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebra liniara si geometrie analitica
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
 • Studiul materialelor
 • Chimie
 • Analiza matematica
 • Fizica
 • Mecanica
 • Educatie fizica
 • Limbi straine
 • Rezistenta materialelor
 • Electrotehnica si electronica
 • Teoria mecanismelor
 • Mecanica fluidelor
 • Tehnologia materialelor
 • Matematici speciale
 • Termotehnica
 • Organe de masini
 • Proiectare asistata de calculator
 • Practica
 • Analiza economica in transport
 • Protectia si ingineria mediului
 • Transporturi urbane
 • Combust
 • lubrefianti si materiale speciale pentru automobile
 • Investitii in transporturile rutiere
 • Mecatronica autovehiculelor
 • Tehnici si echipamente de diagnosticare a automobilelor
 • Managementul resurselor umane
 • Motoare termice pentru auto
 • Fiabilitate si mentenanta
 • Practica
 • Managementul calitatii
 • Automatizari in transporturi
 • Siguranta
 • ergonomie si confort in transport
 • Producerea si repararea echipamentelor de transport
 • Analiza si reconstituirea accidentelor de circulatie
 • Evaluarea riscului si asigurarea in transport
 • Analiza costurilor in transporturi rutiere
 • Transporturi speciale
 • Legislatia in transporturi
 • Practica pentru licenta

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Inginerie Mecanică

Facultatea de Mecanică a fost înfiintată în anul 1949 sub denumirea de Institutul de Mecanică și în anul 1956, împreună cu Institutul de Silvicultură, au format Institutul Politehnic din Brașov. În anul 2003, ca urmare a noilor specializări înființate, facultatea își schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Mecanică.

Activitatea de cercetare în domenii inginerești fundamentale și aplicative se desfășoară în laboratoare moderne și performanțe de specialitate precum și în două centre de cercetare. De asemenea, facultatea dispune de un Service auto modern.

Facultatea de Inginerie Mecanică întreține numeroase relații de colaborare cu instituțiile similare din țară precum și, prin intermediul programelor internaționale, cu numeroase țări europene ca: Germania, Franța, Anglia, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Grecia, Marea Britanie, Ungaria, Moldova, țări în care studenții pot beneficia de burse pentru formare și specializare.

Str. Politehnicii nr.1, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer