Inginerie şi Management în Industria Turismului

Despre program

Obiectivul programului de studii Inginerie şi management în industria turismului este acela de a forma specialişti cu competenţe în realizarea proceselor şi produselor turistice. Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale. Elaborarea şi interpretarea studiilor de specialitate, a cercetărilor complexe şi analizelor multidisciplinare în vederea elaborării strategiilor operaţionale şi de dezvoltare în turism. Optimizarea activităţilor privind crearea şi comercializarea produselor turistice şi aplicarea marketingului turistic. Asigurarea de asistenţă tehnică în domeniul călătoriilor şi turismului şi abilitatea de implementare a programelor de mediu în turism.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Fizică
 • Chimie
 • Instituţii mecanisme și terminologii comunitare
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Bazele turismului
 • Geografia turismului
 • Politici economice europene
 • Grafică asistată de calculator
 • Teoria probabilităților și statistică matematică
 • Ecologie și protecția mediului
 • Bazele botanicii și zoologiei
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba germană sau Limba spaniolă
 • Educație fizică și sport
 • Bazele economiei
 • Bazele managementului
 • Managementul calității
 • Logistica sistemelor turistice
 • Materii prime alimentare
 • Comunicare managerială
 • Informatică aplicată
 • Amenajarea turistică a teritoriului
 • Tehnici culinare și produse de patiserie
 • Contabilitate
 • Practică domeniu
 • Managementul resurselor umane
 • Managementul riscului în afaceri
 • Legislație comercială
 • Legislația muncii
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba germană sau Limba spaniolă
 • Educație fizică și sport
 • Politici macroeconomice în turism
 • Instalații pentru agrement în turism
 • Siguranță alimentară și protecția consumatorului
 • Hotelul – economie și management
 • Metode și tehnici de obținere a produselor alimentare
 • Marketing turistic
 • Instalații și echipamente pentru hoteluri și restaurante
 • Sisteme informatice în management
 • Sisteme de transport în industria turismului
 • Managementul operațional al agenției de turism
 • Servicii și utilități publice
 • Managementul investițiilor
 • Practică de specialitate
 • Legislație în domeniul industriei turismului
 • Legislația afacerilor
 • Dezvoltarea și valorificarea turistică a spațiului rural
 • Amenajări turistice
 • Construcții turistice
 • modernizări și elemente de arhitectură
 • Analiză economică- financiară
 • Inginerie gastronomică
 • Managementul unităților de alimentație publică
 • Managementul structurilor de primire turistică
 • Organizarea activităților de ghid turistic
 • Tehnici de negociere în turism
 • Psihologie și studii de comportament
 • Produse turistice
 • Dezvoltare durabilă și ecoturism
 • Tehnici de optimizare a proceselor în industria turismului
 • Elaborarea Proiectului de diplomă
 • Practică pentru Proiectul de diplomă
 • E-marketing în turism
 • Modelarea și simularea activității turistice

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Alimentaţie şi Turism

Deşi tânără, Facultatea de Alimentaţie şi Turism s-a făcut repede cunoscută prin promovarea unui învăţământ modern şi dinamic, racordat la sistemul internaţional, într-unul din domeniile cele mai atrăgătoare şi mai importante în momentul de faţă: studiul alimentaţiei în armonie cu cel al industriei turismului şi ospitalităţii. Este singura facultate din România care abordează unitar alimentaţia şi turismul într-o viziune inginerească. Concomitent, problematica este studiată şi din perspectiva managementului, îmbinând aspectele tehnice cu cele specifice gospodăririi activităţii, ca şi concept de afacere (inginerie economică), dar și in raport cu natura (ecoturismul etc.).

Calitatea vieţii fiecărei persoane, ca şi întreaga evoluţie a societăţii, depind de starea nutriţiei şi de sănătatea fizică şi psihică a omului. Lumea se confruntă astăzi cu o explozie demografică, concomitent cu o accentuare a deteriorării resurselor agricole şi alimentare la nivelul planetei. Securitatea alimentară, siguranţa alimentului, precum şi dezvoltarea intensivă a turismului reprezintă deci o provocare fără precedent în istorie. De aceea trebuie să fim pregătiţi în secolul al XXI -lea să facem faţă “avalanşei”reprezentate de ridicarea calităţii vieţii, mai precis legate de nevoile cantitative şi calitative alimentare şi nevoilor tot mai mari ale oamenilor de a se reface fizic și psihic rapid şi agreabil prin vacanţe şi călătorii.

Ceea ce îşi propune Facultatea de Alimentaţie şi Turism este schimbarea opticii actuale şi abordarea turismului dincolo de sfera serviciilor şi anume din perspectiva producţiei, a tehnicii, a înlănţuirii de procese şi a creativităţii inginereşti. Sintagma “alimentaţie şi turism” s-a materializat printr-o serie de programe de studii cuprinzătoare pe trunchiul licenţă - masterat - doctorat, aşa încât cadrele didactice universitare care sunt reunite în cadrul facultăţii reprezintă un colectiv multidisciplinar puternic şi divers, alcătuit majoritar din persoane cu experienţă, dar şi dintr-un grup de tineri entuziaşti. Aproape toţi membrii săi au doctoratul în domeniul pe care îl reprezintă.

Str. Castelului nr. 148, Braşov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer