Programe din România în domeniul
Filologie

Programe de Licență din domeniul Filologie

Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareFranceza

Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Maghiară

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Arabă

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Chineză

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Japoneză

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Rusă

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Slave (slovacă, polonă, ucraineană)

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Franceză (avansați)

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareFranceza

Spaniolă

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Italiană

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Portugheză

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Germană (avansați)

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareGermana

Germană (începători)

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Neerlandeză

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Engleză (avansaţi)

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Limbi moderne aplicate (franceză-engleză)

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana
Programe de Master din domeniul Filologie

Limbi moderne aplicate în afaceri

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Comunicare interculturală și traducere profesională

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Discurs specializat. Terminologii. Traduceri

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareFranceza

Literatură, film şi reprezentări culturale

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Traducere şi interpretariat

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Literatură şi civilizaţie – dialog intercultural în spaţiul francofon

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareFranceza

Studii de lingvistică şi literatură maghiară

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareMaghiara

Direcţii actuale în lingvistică

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Studii culturale britanice

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Limba română în context romanic

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Studii literare românești

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Istoria imaginilor – istoria ideilor

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Literatură și Cultură – Contexte Românești, Contexte Europene

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Studii romanice: culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă)

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tendinţe actuale în studiul limbii române

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Teoria şi practica traducerii (engleză și franceză)

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Germana în context european – Studii interdisciplinare și multiculturale

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareGermana

Studii Americane

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Limbi moderne aplicate în afaceri

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Literatura şi cultura românească în context european

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Limba, literatura şi cultura engleză în context european

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Limba şi literatură. Tendinţe actuale

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo-saxon

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Discurs şi comunicare

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Limba franceză – Practici de comunicare

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareFranceza

Cultură şi literatură română

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Limba engleză – Practici de comunicare

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Studii lingvistice în limba engleză

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Culturi şi Literaturi Anglofone. Practici discursive.

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Etnologie, antropologie culturală și folclor

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Studii avansate în lingvistică – structura și funcționarea limbii române

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Didactici ale disciplinelor filologice

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Cultură și civilizație ebraică

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Studii literare

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Teoria și practica editării

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Traductologie latino-romanică

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Traducerea Textului Literar Contemporan (din limba engleză)

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Traducere specializată și studii terminologice

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Studii Franceze şi Francofone

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareFranceza

Studii Culturale Balcanice

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Studii americane

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Studii Culturale Britanice

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Masteratul de Lingvistică a Limbii Engleze. Metode şi Aplicaţii

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Spațiul Islamic: Societăți, Culturi, Mentalități

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Cultura şi Limbajul Organizaţiilor Europene

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Studii Est-Asiatice

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Masteratul European pentru Formarea Interpreților de Conferință

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Limba franceză în traduceri specializate

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Literatura română și modernismul european

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Literatura engleză pentru copii și tineret

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Studii de limba şi literatura română

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Traducere şi interpretariat (în limba franceză)

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareFranceza

Studii interculturale de limba şi literatura germană (în limba germană)

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareGermana

Inovare culturală

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Limba şi literatura română

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Modernism şi postmodernism în literatură

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Teoria şi practica traducerii şi a interpretării. Limba engleză

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Teoria şi practica traducerii şi a interpretării. Limba franceză

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Limba şi literatura engleză

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Cultură şi civilizaţie europeană

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Lingvistică aplicată – Didactica limbii engleze

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Traductologie, terminologie, comunicare

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Vezi și alte domenii de studiu în România

FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer