Studii de limba şi literatura română

Despre program

Programul Studii de limba şi literatura română este conceput ca un masterat de aprofundare în domeniul Limbi şi literaturi. El se adresează mai ales absolvenţilor programelor de licenţă din acest domeniu, propunând un plan de pregătire profesională avansată pentru viitorii profesori de limba şi literatura română.

Programul le oferă acestora posibilitatea dobândirii de competenţe superioare în domeniul literaturii şi al lingvisticii, dar dezvoltă şi o importantă componentă interdisciplinară, ceea ce le va permite absolvenţilor inserţia pe piaţa muncii şi în alte domenii decât cel didactic. În acelaşi timp, programul de pregătire a fost conceput în aşa fel încât poate fi urmat de absolvenţi ai oricărui program de licenţă, cu condiţia ca aceştia, prin promovarea examenului de admitere, să probeze dobândirea de competenţe generale şi specifice din domeniul limbi şi literaturi. În semestrul al III-lea, se face orientarea studenţilor înspre două filiere de aprofundare: direcţia Studii literare şi direcţia Lingvistică teoretică şi aplicată.

Domeniu de licenta/master
Filologie
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
  • Curente actuale în lingvistică
  • Limba română în diacronie
  • Strategii de comunicare interpersonală
  • Sociolingvistică
  • Metode de cercetare în științele umaniste
  • Managementul proiectelor de cercetare
  • Proză și poezie românească modernă și postmodernă
  • Teorii ale modernismului românesc în context european
  • Lucrarea de disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer