Limbi moderne aplicate (germană – engleză)

Despre program

Programul de studii Limbi Moderne Aplicate este structurat pe trei direcţii fundamentale – discipline fundamentale (limba modernă contemporană, terminologie), discipline de specialitate (teoria şi practica traducerii, civilizaţie franceză/engleză/germană, limbaje de specialitate, strategii de comunicare, corespondenţă comercială,), discipline complementare (economie generală, informatică aplicată, integrare europeană şi instituţii comunitare, limba modernă C). Începând cu anul II de studiu se introduc discipline opţionale.
Studenţii pot opta pentru modulul pedagogic care să le permită o carieră didactică.

Domeniu de licenta/master
Limbi moderne aplicate
Specializare
Limbi moderne aplicate
Tip program
Licență
Limba de predare
Germana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în lingvistică generală
 • Limba germană contemporană I: Introducere în gramatica limbii germane
 • Teoria şi practica traducerii germane
 • Tehnici de comunicare germană
 • CPG1: Structuri gramaticale
 • Limba englezǎ contemporanǎ I Fonetică
 • Teoria şi practica traducerii engleze
 • Tehnici de comunicare engleză
 • CPE1: Gramatica practicǎ
 • Limba română aplicată
 • Informaticǎ aplicată
 • Limba modernă C franceză
 • Limba modernă C spaniolă
 • Educație fizică și sport
 • Limba germană contemporană II: Lexicologie
 • Civilizaţie germanǎ
 • Civilizaţie englezǎ
 • CPE2: Structuri lexicale
 • Economie generalǎ
 • Limba germană contemporană III: Morfologie
 • Limba română aplicată
 • Traductologie germană
 • Limba germană pentru obiective specifice
 • CPG3: Strategii de comunicare scrisă
 • Traductologie engleză
 • CPE3: Redactare de texte
 • Limba modernă C franceză
 • Limba modernă C spaniolă
 • Informatică aplicată
 • Educație fizică și sport
 • Limba germană contemporană IV: Sintaxă
 • Lexicografie germană
 • Lexicografie englezǎ
 • CPE4: Traducere consecutivǎ englezǎ
 • Practică Teatrul postmodern în spațiul cultural germanic (opțional)
 • Discurs argumentativ (opțional)
 • Scriere creatoare (opțional)
 • Traduceri literare (opțional)
 • Analiza discursului (opțional)
 • Istoria limbii engleze din perspectiva sociolingvistică (opțional)
 • Limba engleză pentru obiective specifice în domeniul economic (opțional)
 • Limba engleză pentru obiective specifice în domeniul tehnic (opțional)
 • Introducere în dreptul public (opțional)
 • Introducere în dreptul privat (opțional)
 • Semantică lexicală (opțional)
 • Stereotipuri lingvistice (opțional)
 • Discursuri narative în literatură și film (opțional)
 • Comunicare profesională prin mijloace electronice (opțional)
 • Strategii de comunicare profesională orală în limba germană (opțional)
 • Strategii de comunicare profesională scrisă în limba germană (opțional)
 • Limbă și societate (opțional)
 • Lingvistică aplicată (opțional)
 • Strategii de comunicare profesionalǎ orală în limba englezǎ (opțional)
 • Strategii de comunicare profesionalǎ scrisă în limba englezǎ (opțional)
 • Instituții europene (opțional)
 • Politici publice europene (opțional)
 • MODUL A (socio-umane) (facultativ)
 • MODUL B (limbi moderne) (facultativ)
 • MODUL C (informatică) (facultativ)
 • MODUL D (tehnice) (facultativ)
 • MODUL E (sportive) (facultativ)
 • MODUL A (socio-umane) (facultativ)
 • MODUL B (limbi moderne) (facultativ)
 • MODUL C (informatică) (facultativ)
 • MODUL D (tehnice) (facultativ)
 • MODUL E (sportive) (facultativ)
 • Limba germană contemporană V: Pragmatică
 • Terminologie germană
 • Traductologie germană Limba modernă C franceză
 • Limba modernă C spaniolă
 • Limba germană contemporană VI: Metode de analiză experimentală a textului
 • Terminologie germană
 • Traductologie germană
 • Limba engleză contemporană: Analiza discursului
 • Varietăți ale limbii germane contemporane (opțional)
 • Retorică-spaţiu multimodal al comunicării (opțional)
 • Noţiuni de pedagogie teatrală (opțional)
 • Semantică (opțional)
 • Traducerea în domeniul audiovizual (opțional)
 • Sociolingvistică (opțional)
 • Terminologie engleză în domeniul economic (opțional)
 • Terminologie engleză în domeniul tehnic (opțional)
 • Traductologie engleză în domeniul economic (opțional)
 • Traductologie engleză în domeniul tehnic (opțional)
 • Literatura germană pentru copii și tineret (opțional)
 • Literatură germană după 1945 (opțional)
 • Feminism german în structuri performative (opțional)
 • Comunicare interculturală (opțional)
 • Traducere asistată de calculator (opțional)
 • Introducere în lingvistica computațională (opțional)
 • Terminologie engleză în domeniul juridic (opțional)
 • Terminologie engleză în domeniul informatic (opțional)
 • Traductologie engleză în domeniul juridic (opțional)
 • Traductologie engleză în domeniul informatic (opțional)
 • Relaţii publice (opțional)
 • Comunicare organizațională (opțional)
 • MODUL A (socio-umane) (facultativ)
 • MODUL B (limbi moderne) (facultativ)
 • MODUL C (informatică) (facultativ)
 • MODUL D (tehnice) (facultativ)
 • MODUL E (sportive) (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer