Limba şi literatura engleză – O limba şi literatura modernă (franceză, germană) / Limbă şi literatură română

Despre program

Programul de studii Limba şi literatura engleză şi Limba şi literatura franceză/ germană/ română este structurat pe trei direcţii fundamentale – discipline fundamentale (teoria literaturii, literatură comparată, studii culturale), discipline de specialitate (limbă şi literatură engleză şi franceză/ germană/ română, civilizaţie britanică şi americană, cursuri practice, cum ar fi structuri gramaticale, traduceri, tehnici de comunicare orală şi scrisă, lexic special, analiza textului, redactare de text academic), discipline complementare (practică). La acestea se adaugă disciplinele facultative (spaniolă, rusă, arabă) şi opţionale (analiza discursului, pragmatică, semantică).

Domeniu de licenta/master
Limbă şi literatură
Specializare
Limbă şi literatură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Literatura comparată
 • Lingvistică generală
 • Literatura engleză - Curente critice
 • Civilizaţie britanică
 • Limba engleză contemporană : Fonetică
 • CPE: Scriere creatoare
 • CPE: Structuri gramaticale
 • CPE: Traduceri
 • CP: Tehnici de exprimare orală și scrisă în limba sursă
 • Educaţie fizică şi sport Limba engleză contemporană: Lexicologie Literatura engleză - Medievală şi Renascentistă CPG: Lexic special
 • CPG: Tehnici de comunicare orală
 • CPG: Gândire critică
 • Literatura română (română)
 • Folclor (română)
 • Limba română contemporană (română)
 • Teoria literaturii (română)
 • Limba latină (română)
 • CP: Cercetare în etnologie (română)
 • Limba franceză contemporană: Lexicologie (franceză)
 • Literatura franceză premodernă (franceză)
 • CPF: Comunicare scrisă (franceză)
 • CPF: Comunicare orală (franceză)
 • CPF: Fonetică și vocabular (franceză)
 • Limba franceză contemporană: Morfologie (franceză)
 • Literatura franceză secolul XIX (franceză)
 • CPF: Expresii idiomatice (franceză)
 • CPF: Comunicare profesională scrisă și orală (franceză)
 • CPF: Civilizaţie franceză (franceză)
 • Limba germană contemporană I: Introducere în gramatica limbii germane (germană)
 • Introducere în știința literaturii Limba germană contemporană II: Lexicologie (germană)
 • Literatură germană Genul liric (germană)
 • CPG Civilizație germană (germană)
 • Teoria literaturii
 • Literatura comparată
 • Limba engleză contemporană : Morfosintaxă
 • Literatura engleză - Realism şi romantism
 • CPE: Interpretări de texte
 • CPE: Redactare de texte
 • CPE: Gramatica practică a limbii engleze
 • CPE: Strategii de comunicare profesională
 • CPE: Analiza textului
 • Educaţie fizică şi sport
 • Literatura engleză modernă timpurie
 • Literatura română (română)
 • Limba română contemporană (română)
 • Traduceri literare (opțional română)
 • Analiza discursului (opțional română)
 • Istoria limbii engleze din perspectiva sociolingvistică (opțional română)
 • Imaginar premodern european (opțional română)
 • Roman occidental modern (opțional română)
 • Lexic comun
 • lexic specializat (opțional română)
 • Teoria și practica limbii (opțional română)
 • Limbă și societate (opțional română)
 • Lingvistică aplicată (opțional română)
 • Civilizație americană (opțional română)
 • Introducere în teoriile culturii populare (opțional română)
 • Dialectologie și lingvistică romanică (opțional română)
 • Istoria limbii române (opțional română)
 • Literatură și filosofie (opțional română)
 • Teatrul românesc (opțional română)
 • Literatura și celelalte arte (opțional română)
 • Poezie română modernă (opțional română)
 • Limba franceză contemporană: Sintaxă (franceză)
 • Literatura franceză secolul XIX (franceză)
 • CPF: Gramatică contrastivă (franceză)
 • CPE: Analiza textului (franceză)
 • Limba franceză contemporană: Semantică (franceză)
 • Literatura franceză secolul XX (franceză)
 • CPF: Acte de limba (franceză)
 • CPF: Traducerea limbajului mediatic (franceză)
 • Practică (franceză)
 • Traduceri literare (opțional franceză)
 • Analiza discursului (opțional franceză)
 • Istoria limbii engleze din perspectiva sociolingvistică (opțional franceză)
 • Mitologie şi teatru (opțional franceză)
 • Literatura francofonă (opțional franceză)
 • Clasicismul (opțional franceză)
 • Poemul în proză (opțional franceză)
 • Limbă și societate (opțional franceză)
 • Lingvistică aplicată (opțional franceză)
 • Civilizație americană (opțional franceză)
 • Introducere în teoriile culturii populare (opțional franceză)
 • Stereotipii și clisee (opțional franceză)
 • Frazeologie (opțional franceză)
 • Naratologie (opțional franceză)
 • Limba germană contemporană III: Morfologie (germană)
 • Literatura germană – Genul epic (germană)
 • Limba germană contemporană IV: Sintaxă (germană)
 • Practică (germană)
 • Traduceri literare (opțional germană)
 • Analiza discursului (opțional germană)
 • Istoria limbii engleze din perspectiva sociolingvistică (opțional germană)
 • Teatrul postmodern în spațiul cultural germanic (opțional germană)
 • Discurs argumentativ (opțional germană)
 • Scriere creatoare (opțional germană)
 • Limbă și societate (opțional germană)
 • Lingvistică aplicată (opțional germană)
 • Civilizație americană (opțional germană)
 • Introducere în teoriile culturii populare (opțional germană)
 • Semantică lexicală (opțional germană)
 • Stereotipuri lingvistice (opțional germană)
 • Discursuri narative în literatură și film (opțional germană)
 • Comunicare profesională prin mijloace electronice (opțional germană)
 • Teoria culturii
 • Literatura comparată
 • Limba engleză contemporană: Sintaxă
 • Literatura americană secolul XIX
 • CPE: Traduceri specializate
 • CPE: Discurs academic
 • Pragmatică engleză
 • Literatura engileză postbelicǎ
 • CPE: Engleză pentru specialişti
 • Literatura română (română)
 • Limba română contemporană (română)
 • Semantică (opțional română)
 • Traducerea în domeniul audiovizual (opțional română)
 • Sociolingvistică (opțional română)
 • Literatura americană contemporană (opțional română)
 • Scriere creatoare (opțional română)
 • Avangarda europeană: concepte și strategii (opțional română)
 • Proza romantică (opțional română)
 • Reînnoirea etică în proza românească recentă (opțional română)
 • Modernitatea central europeană (opțional română)
 • Poetica romanului (opțional română)
 • Retorica imaginii (opțional română)
 • Tehnici de redactare a textului științific (opțional română)
 • Teorii ale învăţării (opțional română)
 • Achiziția limbii materne (opțional română)
 • Literatura și cultura nativilor americani (opțional română)
 • Identități culturale americane (opțional română)
 • Literatură și totalitarism. Studii de caz (opțional română)
 • Mediterana: între istorie și mit (opțional română)
 • Construcția identității în romanul românesc (opțional română)
 • Limbaj și comunicare (opțional română)
 • Analiza fonetică și lexicală (opțional română)
 • Semantică (opțional română)
 • Probleme controversate de gramatică a limbii române (opțional română)
 • Teorie și analiză gramaticală (opțional română)
 • Comunicare profesională (opțional română)
 • Limba franceză contemporană: Pragmatică (franceză)
 • Literatura franceză secolul XX (franceză)
 • CPF: Traduceri şi retroversiuni (franceză)
 • Limba franceză contemporană: Analiza discursului (franceză)
 • Semantică (opțional franceză)
 • Traducerea în domeniul audiovizual (opțional franceză)
 • Sociolingvistică (opțional franceză)
 • Literatura americană contemporană (opțional franceză)
 • Scriere creatoare (opțional franceză)
 • Semantică cognitivă (opțional franceză)
 • Lingvistica textului (opțional franceză)
 • Teorii ale învăţării (opțional franceză)
 • Achiziția limbii materne (opțional franceză)
 • Literatura și cultura nativilor americani (opțional franceză)
 • Identități culturale americane (opțional franceză)
 • Teoria discursului argumentativ (opțional franceză)
 • Sociolingvistică (opțional franceză)
 • Limba germană contemporană V: Pragmatică (germană)
 • Traditie și inovație în teatrul german secolul 17-18 (germană)
 • Limba germană contemporană VI: Metode de analiză experimentală a textului (germană)
 • Tradiție și inovație în teatrul german secolul 19-20 (germană)
 • Semantică (opțional germană)
 • Traducerea în domeniul audiovizual (opțional germană)
 • Sociolingvistică (opțional germană)
 • Literatura americană contemporană (opțional germană)
 • Scriere creatoare (opțional germană)
 • Varietăți ale limbii germane contemporane : Retorică – spațiu multimodal al comunicării (opțional germană)
 • Noțiuni de pedagogie teatrală (opțional germană)
 • Teorii ale învăţării (opțional germană)
 • Achiziția limbii materne (opțional germană)
 • Literatura și cultura nativilor americani (opțional germană)
 • Identități culturale americane (opțional germană)
 • Literatura germană pentru copii și tineret (opțional germană)
 • Literatura germană după 1945 (opțional germană)
 • Feminism german în structuri performative (opțional germană)
 • Comunicare interculturală (opțional germană)
 • MODUL A (socio-umane) (facultativ)
 • MODUL B (limbi moderne) (facultativ)
 • MODUL C (informatică) (facultativ)
 • MODUL D (tehnice) (facultativ)
 • MODUL A (socio-umane) (facultativ)
 • MODUL B (limbi moderne) (facultativ)
 • MODUL C (informatică) (facultativ)
 • MODUL D (tehnice) (facultativ)
 • MODUL A (socio-umane) (facultativ)
 • MODUL B (limbi moderne) (facultativ)
 • MODUL C (informatică) (facultativ)
 • MODUL D (tehnice) (facultativ)
 • MODUL E (sportive) (facultativ)
 • MODUL E (sportive) (facultativ)
 • MODUL E (sportive) (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer