Limba şi literatura chineză – Limba şi literatura română/ O limbă și literatură modernă (engleză/ franceză/ germană)

Despre program

Programul de studii este structurat pe trei direcţii fundamentale – discipline fundamentale (teoria literaturii, literatură comparată, studii culturale), discipline de specialitate, discipline complementare (practică). La acestea se adaugă disciplinele facultative (spaniolă, rusă, arabă) şi opţionale (analiza discursului, pragmatică, semantică).

Domeniu de licenta/master
Limbă şi literatură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Literatură comparată I
 • Lingvistică generală
 • Civilizație chineză I
 • Limba chineză contemporană I
 • CP: Practica limbii chineze I
 • CP: Tehnici de exprimare orală și scrisă în limba sursă I
 • Literatura română I
 • Folclor
 • Limba română contemporană I
 • Educație fizică și sport I
 • Teoria literaturii I
 • Civilizație chineză II
 • Limba chineză contemporană II
 • CP: Practica limbii chineze I
 • CP: Tehnici de exprimare orală și scrisă în limba sursă II
 • Literatura română II
 • Folclor
 • Limba română contemporană II
 • Educație fizică și sport II
 • Limba latină
 • CP: Gândire critică
 • CP
 • Cercetare în etnologie
 • Limba chineză contemporană I
 • Limba română contemporană III
 • Educație fizică și sport III
 • Civilizație chineză II
 • Limba chineză contemporană IV
 • CP: Practica limbii chineze IV
 • CP: Tehnici de exprimare orală și scrisă în limba sursă II
 • Limba și cultura chineză II
 • Practică 120 ore
 • Imaginea Chinei la călători români
 • Mitologie chineză
 • Literatură și filosofie
 • Lexic comun
 • lexic specializat
 • Comunicare profesională
 • Artă chineză
 • Chinezii din România
 • Dialectologie și lingvistică romanică
 • Istorie limbii române
 • Teatrul românesc
 • Poetica romanului
 • Construcția identității în romanul românesc

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer