Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)

Despre program

Acest program masteral îşi propune să formeze tineri cercetători şi specialişti în domeniul studiilor interculturale. Înscrierea în tendinţa europeană de a realiza o maximă flexibilitate profesională se vădeşte în gama de opţiuni profesionale de care dispun absolvenţii – opţiuni circumscrise unor domenii precum cercetare lingvistică şi sociolingvistică, consultanţă lingvistică şi sociolingvistică, relaţii publice, relaţii internaţionale, învăţământ.

Programul de studii de masterat este coordonat de Departamentul de cercetare ştiinţifică Inovare Culturală, Comunicare şi Dezvoltare Socială, în domeniul fundamental Ştiinţe Umaniste, domeniul de licenţă Limbi şi literaturi. Cercetări de lingvistică aplicată şi Studii lingvistice pentru comunicare interculturală; fiecare traseu de studiu subsumează o serie de domenii şi abordări specifice. Cele două traiectorii de pregătire converg în semestrul IV, dedicat documentării şi redactării disertaţiei masterale.

Domeniu de licenta/master
Filologie
Specializare
Limbi moderne aplicate
Tip program
Master
Limba de predare
Engleza
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
  • Managementul proiectelor de cercetare
  • Metode de cercetare cantitativă și calitativă
  • Construcția sensului în interacțiunea verbală
  • Interculturalitate și comunicare profesională scrisă și orală
  • Trăsături culturale ale comunicării verbale și non-verbale
  • Lexicografie bilingvă
  • Traducerea ca artă
  • Teoria și practica subtitrării
  • Lucrarea de disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer