Limba şi literatura romană – O Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)

Despre program

În componenta didactică a programului nostru de studii se află discipline fundamentale (precum teoria literaturii, literatura comparata, teoria culturii şi studii culturale, lingvistica generala), discipline de specialitate şi complementare (limba română contemporană, istoria literaturii române, folclor şi antropologie culturală, limbi şi literaturi străine, cursuri opţionale pentru disciplinele fundamentale şi de specialitate în domeniu). Posibilităţile de inserţie profesională sunt variate, absolvenţii noştri se pot orienta atât spre domeniul didactic, cât şi în domeniile culturii: presa scrisă, televiziune, management cultural.

Domeniu de licenta/master
Limbă şi literatură
Tip program
Licență
Limba de predare
Engleza
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Literatura comparată
 • Lingvistică generală
 • Literatura română
 • Folclor
 • Limba română contemporană
 • CP: Tehnici de exprimare orală şi scrisă în limba sursă
 • CPG: Traduceri
 • CPG: Structuri gramaticale
 • CPG: Tehnici de comunicare orală
 • Educaţie fizică şi sport
 • Teoria literaturii
 • Limba latină
 • CPG: Gândire critică
 • CP: Cercetare în etnologie
 • Literatura engleză - Curente critice (engleză)
 • Civilizaţie britanică (engleză)
 • Limba engleză contemporană: Fonetică (engleză)
 • CPE: Scriere creatoare (engleză)
 • Limba engleză contemporană: Lexicologie (engleză)
 • Literatura engleză - Medievală şi Renascentistă (engleză)
 • CPE: Lexic special (engleză)
 • Introducere în ştiinţa literaturii (engleză)
 • Limba germană contemporană: Introducere în gramatica limbii germane (germană)
 • Limba germană contemporană: Lexicologie (germană)
 • Literatura germană – Genul liric (germană)
 • CPG: Civilizaţie germană (germană)
 • CPG: Tehnici de comunicare (germană)
 • Limba franceză contemporană – Lexicologie (franceză)
 • Literatura franceză premodernă (franceză)
 • CPF: Comunicare scrisă (franceză)
 • CPF: Comunicare orală (franceză)
 • CPF: Fonetică şi vocabular (franceză)
 • Limba franceză contemporană - Morfologie (franceză)
 • Literatura franceză – secolul XIX 1 (franceză)
 • CPF: Expresii idiomatice (franceză)
 • CPF: Comunicare profesională scrisă şi orală (franceză)
 • CPF: Civilizaţie franceză (franceză)
 • MODUL A (socio-umane)
 • MODUL B (limbi moderne)
 • MODUL C (informatică)
 • MODUL D (tehnice)
 • MODUL E (sportive)
 • Teoria literaturii
 • Literatura comparată
 • Literatura română
 • Limba română contemporană
 • Educaţie fizică şi sport
 • CPE: Analiza textului
 • CPE: Strategii de comunicare profesională
 • Practică
 • CPG: Redactare de texte (engleză)
 • CPG: Interpretări de texte (engleză)
 • CPG: Gramatica practică a limbii engleze (engleză)
 • Literatura engleză modernă timpurie (engleză)
 • Litatura engleză - Realism şi Romantism (engleză)
 • Limba engleză contemporană – Morfosintaxă (engleză)
 • Traduceri literare (opțional engleză)
 • Analiza discursului (opțional engleză)
 • Istoria limbii engleze din perspectiva sociolingvistică (opțional engleză)
 • Imaginar premodern european (opțional engleză)
 • Roman occidental modern (opțional engleză)
 • Lexic comun
 • lexic specializat (opțional engleză)
 • Teoria şi practica limbii (opțional engleză)
 • Literatură şi filosofie (opțional engleză)
 • Teatrul românesc (opțional engleză)
 • Literatura si celelalte arte (opțional engleză)
 • Dialectologie şi lingvistică romanică (opțional engleză)
 • Istoria limbii române (opțional engleză)
 • Civilizaţie americană (opțional engleză)
 • Introducere în teoriile culturii populare (opțional engleză)
 • Limbă şi societate (opțional engleză)
 • Lingvistică aplicată (opțional engleză)
 • Limba germană contemporană III: Morfologie (germană)
 • Literatura germană –Genul epic I (germană)
 • CPG: Strategii de comunicare scrisă (germană)
 • CPG: Traduceri (germană)
 • Limba germană contemporană IV: Sintaxă (germană)
 • Literatura germană – Genul epic II (germană)
 • CPG: Redactare de texte specializate (germană)
 • Teatrul postmodern în spaţiul cultural germanic (opțional germană)
 • Discurs argumentativ (opțional germană)
 • Scriere creatoare (opțional germană)
 • Imaginar premodern european (opțional germană)
 • Roman occidental modern (opțional germană)
 • Lexic comun
 • lexic specializat (opțional germană)
 • Teoria şi practica limbii (opțional germană)
 • Literatură şi filosofie (opțional germană)
 • Teatrul românesc (opțional germană)
 • Literatura si celelalte arte (opțional germană)
 • Poezie română modernă (opțional germană)
 • Dialectologie şi lingvistică romanică (opțional germană)
 • Istoria limbii române (opțional germană)
 • Semantică lexicală (opțional germană)
 • Stereotipuri lingvistice (opțional germană)
 • Discursuri narative în literatură şi film (opțional germană)
 • Comunicare profesională prin mijloace electronice (opțional germană)
 • Limba franceză contemporană - Sintaxă (franceză)
 • Literatura franceză – secolul XIX (franceză)
 • CPF: Redactare de texte (franceză)
 • CPF: Gramatică contrastivă (franceză)
 • Limba franceză contemporană - Semantică (franceză)
 • Literatura franceză – secolul XX (franceză)
 • CPF: Acte de limba (franceză)
 • CPF: Traducerea limbajului mediati (franceză)
 • Mitologie şi teatru (opțional franceză)
 • Literatura francofonă (opțional franceză)
 • Clasicismul (opțional franceză)
 • Poemul în proză (opțional franceză)
 • Imaginar premodern european (opțional franceză)
 • Roman occidental modern (opțional franceză)
 • Lexic comun
 • lexic specializat (opțional franceză)
 • Teoria şi practica limbii (opțional franceză)
 • Literatură şi filosofie (opțional franceză)
 • Teatrul românesc (opțional franceză)
 • Literatura si celelalte arte (opțional franceză)
 • Poezie română modernă (opțional franceză)
 • Dialectologie şi lingvistică romanică (opțional franceză)
 • Istoria limbii române (opțional franceză)
 • Stereotipii şi clişee (opțional franceză)
 • Frazeologie (opțional franceză)
 • Naratologie(opțional franceză)
 • Teoria culturii
 • Literatura comparată
 • Literatura română
 • Limba română contemporană
 • Limba engleză contemporană - Sintaxă (engleză)
 • Literatura americană secolul XIX (engleză)
 • CPE: Traduceri specializate (engleză)
 • CPE: Discurs academic (engleză)
 • Pragmatică engleză (engleză)
 • Literatura engleză postbelică (engleză)
 • CPE: Engleza pentru specialişti (engleză)
 • Avangarda europeană (opțional engleză)
 • concepte şi strategii (opțional engleză)
 • Proză romantică (opțional engleză)
 • Reînnoirea etică în proza (opțional engleză)
 • românească recentă (opțional engleză)
 • Modernitatea central europeană (opțional engleză)
 • Poetica romanului (opțional engleză)
 • Retorica imaginii (opțional engleză)
 • Tehnici de redactare a textului ştiinţific (opțional engleză)
 • Semantică (opțional engleză)
 • Traducerea în domeniul audiovizual (opțional engleză)
 • Literatura americană contemporană (opțional engleză)
 • Scriere creatoare (opțional engleză)
 • Sociolingvistică (opțional engleză)
 • Probleme controversate de gramatică a limbii române (opțional engleză)
 • Teorie şi analiză gramaticală (opțional engleză)
 • Comunicare profesională (opțional engleză)
 • Limbaj şi comunicare (opțional engleză)
 • Analiza fonetică şi lexicală (opțional engleză)
 • Semantică (opțional engleză)
 • Literatură şi totalitarism. Studii de caz (opțional engleză)
 • Mediterana: între istorie şi mit (opțional engleză)
 • Construcţia identităţii în romanul românesc (opțional engleză)
 • Teorii ale învăţării (opțional engleză)
 • Achiziţia limbii materne(opțional engleză)
 • Literatura şi cultura nativilor americani (opțional engleză)
 • Identităţi culturale americane (opțional engleză)
 • Limba germană contemporană V: Pragmatică (germană)
 • Literatura germană: Traditie şi inovaţie în teatrul german secolul XVII-XVIII (germană)
 • CPG: Traduceri (germană)
 • CPG: Tehnici de comunicare (germană)
 • Limba germană contemporană VI (germană)
 • Metode de analiză experimentală a textului (germană)
 • Literatura germană Tradiţie şi inovaţie în teatrul german secolul XIX-XX (germană)
 • Avangarda europeană: concepte şi strategii (opțional germană)
 • Proză romantică (opțional germană)
 • Reînnoirea etică în proza românească recentă (opțional germană)
 • Modernitatea central europeană (opțional germană)
 • Poetica romanului (opțional germană)
 • Retorica imaginii (opțional germană)
 • Tehnici de redactare a textului ştiinţific (opțional germană)
 • Varietăţi ale limbii germane (opțional germană)
 • Retorică-spaţiu multimodal al comunicării (opțional germană)
 • Noţiuni de pedagogie teatrală (opțional germană)
 • Probleme controversate de gramatică a limbii române (opțional germană)
 • Teorie şi analiză gramaticală (opțional germană)
 • Comunicare profesională (opțional germană)
 • Limbaj şi comunicare (opțional germană)
 • Analiza fonetică şi lexicală (opțional germană)
 • Semantică (opțional germană)
 • Literatură şi totalitarism. Studii de caz (opțional germană)
 • Mediterana: între istorie şi mit (opțional germană)
 • Construcţia identităţii în romanul românesc (opțional germană)
 • Literatura germană pentru copii şi tineret (opțional germană)
 • Literatură germană după 1945 (opțional germană)
 • Feminism german în structuri performative (opțional germană)
 • Comunicare interculturală (opțional germană)
 • Limba franceză contemporană - Pragmatică (franceză)
 • Literatura franceză - secolul XX 2 (franceză)
 • CPF: Traduceri şi retroversiuni (franceză)
 • CPF: Redactare de texte ştiinţifice (franceză)
 • Limba franceză contemporană - Analiza discursului (franceză)
 • Literatura franceză - secolul XXI (franceză)
 • CPF: Traduceri şi retroversiuni II (franceză)
 • CPF: Limbaje specializate (franceză)
 • Avangarda europeană: concepte şi strategii (opțional franceză)
 • Proză romantică (opțional franceză)
 • Reînnoirea etică în proza românească recentă (opțional franceză)
 • Modernitatea central europeană (opțional franceză)
 • Poetica romanului (opțional franceză)
 • Retorica imaginii (opțional franceză)
 • Tehnici de redactare a textului ştiinţific (opțional franceză)
 • Semantica cognitivă (opțional franceză)
 • Lingvistica textului (opțional franceză)
 • Probleme controversate de gramatică a limbii române (opțional franceză)
 • Teorie şi analiză gramaticală (opțional franceză)
 • Comunicare profesională (opțional franceză)
 • Limbaj şi comunicare (opțional franceză)
 • Analiza fonetică şi lexicală (opțional franceză)
 • Semantică (opțional franceză)
 • Literatură şi totalitarism. Studii de caz (opțional franceză)
 • Mediterana: între istorie şi mit (opțional franceză)
 • Construcţia identităţii în romanul românesc (opțional franceză)
 • Teoria discursului argumentativ (opțional franceză)
 • Sociolingvistică (opțional franceză)
 • MODUL A (socio-umane) (facultativ)
 • MODUL B (limbi moderne) (facultativ)
 • MODUL C (informatică) (facultativ)
 • MODUL D (tehnice) (facultativ)
 • MODUL E (sportive) (facultativ)
 • MODUL A (socio-umane) (facultativ)
 • MODUL B (limbi moderne) (facultativ)
 • MODUL C (informatică) (facultativ)
 • MODUL D (tehnice) (facultativ)
 • MODUL E (sportive) (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer